is toegevoegd aan je favorieten.

Marineblad jrg 54, 1939, no 10

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Moderne Infanterie-wapens

30 series en 3 minuten tusschen de laatste 10 series afgegeven worden. De laatste 10 schoten van iedere 1000 patronen waren juistheidsschoten op 300 m. Verder moesten met gebruik van twee loopen met waterkoeling, door besproeiing, 10000 schoten in series van 500 met een vuursnelheid van 250 schoten per minuut worden afgegeven; de laatste 10 schoten van iedere 1000 patronen te verschieten als juistheidsvuur op 300 m. De Madsen mitrailleur haalde deze proef in 64 minuten, 48 seconden, zonder storingen. Ook de eischen, op dit gebied aan de Madsen wapens door het Nederlandsch-Indische Leger gesteld, welk leger groote hoeveelheden Madsen-wapens betrekt, zijn zeer streng; het wapen heeft hieraan in alle opzichten kunnen voldoen.

Niettegenstaande de bezwaren, verbonden aan het warmloopen van de loop, kan men toch zeggen, dat de lichte mitrailleur, uitgerust met affuit den ouden zwaren mitrailleur uit de infanteriebewapenmg van vele landen gaat verdringen. De laatste wordt meer en meer een wapen voor vaste opstelling in permanente verdedigingslinies. Hieraan werken nog meerdere factoren mede.

Het flankeerende en elkaar kruisende zware mitrailleurvuur vormde in de laatste naoorlogsche jaren als het ware het raamwerk van de verdedigende stelling. In deze vuurzóne, deze strook van vuur vóór de frontlijn van de stelling, stokte elke voorwaartsche beweging van de op de stelling aanvallende infanterie; slechts als men dezen band van vuur verbroken had, had de aanval kans van slagen. Echter, de gepantserde vechtwagen ondervond van dit mitrailleurvuur weinig of geen hinder; hij doorschreed de doodelijke zone zonder moeite en vernietigde den mitrailleur zelve in zijn vroeger onbereikbaar nest.

De verdediger vroeg nu om een automatisch wapen, dat een zoodanig projectiel verschiet, dat ook voor dezen gepantserden aanvaller een ondoordringbare zóne zou gevormd worden. In deze behoefte voorziet het 20 mm automatische antitankkanon. Dit wapen vervangt den zwaren mitrailleur en haar vuur vormt het raamwerk eener moderne stelling. ,

Er is noq een andere reden, welke den zwaren mitrailleur van haar belangrijke plaats verdrongen heeft. Ook tegen het luchtgevaar moet een netwerk van vuren, nu bóven de stelling, gevormd worden, bij voorkeur bestaande uit vuren van 20 mm kaliber wapens en grooter. Vuren uit kleinere kalibers vormen slechts de aanvulling. Ook m deze behoefte voorziet de 20 mm automaat.

Zoo zien we, hoe de zware mitrailleur eenerzijds vervangen wordt door den lichten mitrailleur, opgesteld op de drievoetaffuit, anderzijds door het 20 mm automatische kanon. Vormt het vuur van het laatste het raamwerk van de verdediging, het vuur van den eerste

1221