is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 54, 1939, no 10

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Marineblad

De Britsche en Fransche maritieme chefs hebben besloten, dat Hongkong de eerste linie van defensie zal vormen; de tweede wordt gevormd door de versterkte centra in Indo-China (Saigon, Haiphong en Camranh); de derde is de machtige vlootbasis Singapore. Britsche marine- en legerluchtstrijdkrachten mogen gebruik maken van vliegkampen in Indo-China te Haiphong, Saigon, Camranh en Turan, enz. Het aantal onderzeebooten en marinevliegtuigen in het Verre Oosten zal worden uitgebreid. Ook de verdediging van de Borneo'sche olievelden werd besproken. Jap. Chr. 29.6.39.

De „Dunkerque" en „Strassbourg" naar Singapore?

De relatieve zwakte van onze Oost-Aziatische vloot ligt in het onrbreken van zware schepen. De mogelijkheid bestaat, dat bij de Britsch' Fransche stafbesprekingen het voorstel is gedaan aan Frankrijk otn haar 2 nieuwe slagkruisers (Dunkerque en Strassbourg) naar Singa" pore te zenden en de 6 oudere slagschepen in Europeesche wateren te houden. De aanwezigheid van de Dunkerque en Strassbourg in Singapore zou thans opportuun zijn. (Curs. Red.). U.S.R. 20.7.39.

Luchtbescherming te Gibraltar.

Voor de bescherming van de 25.000 inwoners van Gibraltar worden 10 schuilkelders gebouwd, waarin plaats is voor 1000 a 1500 man. De eerste kelder is gereed. Deze schuilkelders zijn voorzien van banken, electrisch licht, drinkwater, verbandstations en gasdichte gordijnen. Zij bevinden zich in het onderste gedeelte van de rots, dicht bij de stad.

Een der belangrijkste problemen in geval van belegering van Gibraltar is de voedsel- en drinkwatervoorziening. Voor het garnizoen en de civiele bevolking is slechts voedsel aanwezig voor 6 maanden. Negen onderaardsche onverwoestbare tanks vangen het water op van de regenvangplaatsen. Ter beveiliging van de waterreserve wordt t.z.t. een 10e tank gebouwd, 630 millioen liter water zijn reeds in voorraad. Helaas is de regenval dit jaar tamelijk gering, n. 1. slechts 305 mm, terwijl de gemiddelde jaarlijksche regenval 863 mm bedraagt.

M.R. 8.39.

Versterking Zuid-Afrikaansch eskader

Twee kruisers van de ,,Southampton"-klasse zullen in Zuid' Afrikaansche wateren worden gestationneerd (te Simonstown).

U.S.R. 29.6.39.

Liberia

Toen de Duitsche vloot dit voorjaar in Spaansche wateren kruiste, opperde een Fransch dagblad het gerucht van Duitsche plannen oö1 zich plotseling van Liberia meester te maken. Liberia ligt aan de West'

1296