is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 54, 1939, no 11

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De handelsblokkade toegepast op de Centrale Mogendheden 1914—18

voor een neutrale haven, maakt, ongeacht de latere bestemming van schip of lading, dit schip niet neembaar).

Art. 21. Een schip, dat zich schuldig maakt aan blokkadebreuk, kan in beslag worden genomen, evenals de lading.

Het Prijs- en Buitrecht

Verklaring van Parijs (1856) regel 2:

De onzijdige vlag dekt de vijandelijke lading, met uitzondering van oorlogscontrabande.

Regel 3. De onzijdige lading, met uitzondering van oorlogscontrabande, kan, ook onder vijandelijke vlag varende, met m beslag worden genomen.

Oorlo gscontrabande

Londensche Zeerecht Verklaring (1909):

Art 22. Absolute contrabande zijn die goederen, die uitsluitend voor den oorlog gebruikt worden (wapens, geschut, patronen, pantserplaten enz.).

Art 30, 31. Absolute contrabande kan in beslag worden genomen, wanneer bewezen wordt, dat zij bestemd is voor vijandelijk of door den vijand bezet gebied of voor de vijandelijke strijdmacht. Deze bestemming wordt ook aangenomen, indien deze goederen, al geven de ladingpapieren een onzijdige bestemming aan voor de onzijdige bestemming te bereiken, binnen vijandelijk rechtsgebied zouden komen.

Art 24 Conditioneele contrabande zijn die goederen, welke zoowel voor oorlogs- als voor vredesdoeleinden bruikbaar zijn ( evensmiddelen, veevoeder, vervoermiddelen die voor oorlogsdoeleinden bruikbaar zijn, spoorwegmaterieel, explosiestoffen die niet in het bijzonder voor den oorlog bestemd zijn, prikkeldraad enz.).

Art 33 34. Conditioneele contrabande kan in beslag worden genomen wanneer bewezen wordt, dat zij bestemd is ten gebruike van 's vijands strijdmacht of diens Regeeringsadmimstraüen

Dit bewijs wordt in zee reeds dadelijk verkregen, indien deze goederen verzonden worden aan eenige vijandelijke overheid of aan een handelshuis in vijandelijk gebied, dat deze goederen aan den vijand levert of wel wanneer de plaats van bestemming is een versterkte vijandelijke haven of een operatiebasis zijner strijdkrachten. . , .._

Hebben de genoemde goederen een onzijdige bestemming, dan zijn ze vrij. De leer der Voortgezette Reis vindt in dat geval geen toepassing.

1367