is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 54, 1939, no 12

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Buitenlandsche tijdschriften

liggende eilanden heeft geannexeerd. Indien Japan een werkelijk domineerende positie krijgt in het Verre Oosten, is dat niet alleen een zaak, die Engeland aangaat, doch ook Frankrijk, Indië, Nederland, Australië en Nieuw Zeeland. Het is in het belang van deze landen om zich van het gemeenschappelijk gevaar bewust te worden. De vraag rijst, waarom zij niet samenwerken, voordat het te laat is. Dit kan alleen, indien er eenheid in commando is. De gezamenlijke legers, vloten en luchtmachten van Engeland, Frankrijk, Indië, Nederland, Australië en Nieuw Zeeland zouden onder één ,,Commander-in-Chief" behooren te staan, die de bevoegdheid heeft deze strijdkrachten te stationneeren, waar zulks noodig is. Lieut. Col. Macnamara M.P.

in U.S.R. 7.9.39.

Frankrijk

Artillerie aan boord „Strassbourg"

De geschutsproeven van de „Strassbourg" zijn zeer goed geslaagd; het schip bleek een zeer stabiel opstellingsvlak te zijn. Het 34 cm geschut heeft een vuurbereik van 49.000 yards; de Vo is 3282 ft/sec.

Proc. 9.39.

Sowjet-Rusland

Vlootconcentratie te Wladiwostok

23 September 1933 werd de eerste Russische onderzeeboot, welke in Europa was gebouwd en te Wladiwostok in elkaar gezet, in dienst gesteld. Nadien is de sterkte aan onderzeebooten aanzienlijk opgevoerd. Onderzeebooten werden op vrachtschepen naar het Verre Oosten vervoerd, doch de meeste werden te Wladiwostok of op de nieuwe marinewerf te Komsomolsk aan den Amoer samengevoegd.

In 1933 bestelde Sowjet-Rusland 2 kanonneerbooten van 810 ton in Italië en elders bestelde vele MTB en kleine motorpatrouillevaartuigen. In het afgeloopen jaar waren er 2 escorteurs in de Japansche Zee en 1 of 2 flottieljegeleiders. Naar verluidt zijn er thans te Wladiwostok 8 onderzeebooten van 1000 ton en 10 van de Stchuka klasse groot 150 of 200 ton. Voorts 1 of 2 jagers van 1500 ton (bewapend met 4 of 5 kanons van 10.5 cm en torpedo's), 2 of 3 escorteurs van 700 ton (2 kanons van 10.5 cm en 3 torpedobuizen); de 2100 ton groote „Vorovskoi" en de 750 ton groote „Krasny Vympel" — verbouwde jachten, nu gebruikt als visscherij-inspectieschepen, voorts de 1500— 2000 ton groote opnemingsvaartuigen „Partizan", „Poliarny", „Kamtchadal", „Okotsk" en „Okean", ontworpen voor het varen door ijs; de transportschepen „Primozje" (2000 ton), „Cuikcia" (3400 ton), ..Erivan" (3500 ton) en „Daur"; de ijsbrekers „Lazar Kanagowitch" (1100 ton) en „Kozak Habarow" (1000 ton), benevens 10 kust-

1597