is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 54, 1939, no 12

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Buitenlandsche tijdschriften

oorlogsschip in volle zee door een vliegtuig werd vernield of zwaar beschadigd. Alle aanvalspogingen werden van te groote hoogte ondernomen, aangezien men bevreesd was voor de a.l.-batterijen. De „regeeringsvloot" bleef meer dan twee jaar in de haven van Cartagena, waar zij een makkelijk doel vormde. Cartagena werd echter door 8 moderne a.l.-batterijen, 14 zoeklichtinstallaties en een eskader jachtvliegtuigen beschermd. Ernstige aanvallen op de haven hadden niet plaats.

Het is niet waarschijnlijk, dat het aan Duitsche en Italiaansche vliegtuigen zou gelukken, de Fransche en Engelsche oorlogsschepen uit Gibraltar, Mers el Kebir, Bizerta en Malta te verjagen of hen van Middellandsche of Noordzee te verdrijven. Wel zou men met luchtstrijdkrachten beide zeeën te gevaarlijk kunnen maken voor troepentransporten en koopvaardijschepen, doch dit is voor Duitschland en Italië ongunstiger dan voor de Westelijke mogendheden, omdat de oceanische verbindingen de toegangen tot de Middellandsche Zee en het Kanaal beheerschen.

De M.R. van Sept. 1939 maakt naar aanleiding van Generaal Armengaud's meening de opmerking, dat men niet uit het oog moet verliezen, dat Franco met opzet de roode oorlogsschepen in Cartagena spaarde, omdat hij deze schepen later zelf noodig zou hebben.

M.R. 9.39.

Luchtafweerbatterijen

In de „Journal of the Royal Artillery" schrijft Colonel W. R. Shilstone M.B.E. over de antiluchtverdediging van kwetsbare punten. Zijn conclusies zijn als volgt:

1. Wanneer vliegtuigen met een snelheid van 200 mijl per uur op 15000 voet hoogte vliegen, zullen zij, zoo er geen vooruitgeschoven observatieposten zijn, gewoonlijk niet worden waargenomen, alvorens zij, in horizontale richting, 3000 yards verwijderd zijn.

2. Met goed geoefende observatieposten moet het mogelijk zijn de naderende vliegtuigen reeds op 7000 yards afstand te zien.

3. Een plaatselijk alarmstelsel moet de berichten over de naderende vliegtuigen (ook hoogte en afstand) doorgeven aan de batterijen, ongeveer 3 in aantal.

4. Schrijver meent, dat deze kanons op 4000 a 5000 yards voor het te verdedigen gebied moeten worden opgesteld.

56

1607