is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 54, 1939 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Marineblad

Off. v. Adm. le kl. ]. J. v. Houten . . gerep. Ned.-Indië, ter beschikking, per 17

Jan. 1939.

Luit. ter zee 2e kl. R. Stuffken .... ter beschikking, O.Z.D. W.oord, per 1

Febr. 1939.

Off.-vlieger 2e kl. H. Schaper Idem, Vliegkamp de Kooy, per 20 Febr.

1939.

le luit. d. mar. K.M.R. Mr. C. de Jong W.schip W.oord, van zijne plaatsing ontheven, per 1 Febr. 1939.

Off. M.S.D. le kl. J. N. Gons ter beschikking, Hr. Ms. Schorpioen, per

1 Febr. 1939.

2e kl. C. E. v. d. Zijl . . Idem, O.Z.D. W.oord, per 20 Febr. 1939. Off. v. Gez. 2e kl. B. I. Dommers . . gerep. Ned.-Indië, ter beschikking, per 17

Jan. 1939.

Luit. ter zee le Jhr. N. J. C. Versluijs Commandant Hr. Ms. J. van Brakel, geplaatst in de rol van Hr. Ms. Wachtschip Willemsoord, per 19 Dec. 1939. 2e kl. B. A. W. Beijer . Idem, per 19 Dec. 1939. 2e kl. Jhr. P. L. M.

van Geen Idem, per 19 Dec. 1939. 2e kl. J. J. C. Korthals

Altes Idem, per 19 Dec. 1939.

Off. M.S.D. le kl. J. Moezer Idem, per 19 Dec. 1939.

Luit. ter zee 3e kl. K.M.R.

W. Mattijsen verlof, le. geplaatst bij het vliegkamp de Mok (medemaken van een oefening van twee maanden als zeewaarnemer), per 15 Febr. 1939.

VickersArmstrongsLimited

T

Vertegenwoordigers:

N.V. Nederlandsch-Engelsche Technische Handei Maatschappij

Korte Voorhout 12, 's^GRAVENHAGE