is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; Orgaan der Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs jrg 7, 1892 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Ingenieur 1892.

Luchtspoorweg (De) te Chicago . . jgj Ln£m(The? 5°"jarig) dei' regding Van het ^hnisch onderwijs 547,565 Ljjkverbrandingsoven voor Manchesterra Lijst der overledenen in 1891 g-[

Maasbrug bij Maastricht . qls Maasmond (Opening van den Nieuwen)' '.o'fifi" Maatschappij (Amsterdamsche Omnibus-) ...'.'.[ '. .' ' 266 » „Een nationaal belang" ..... 232

„ (Haagsche bouwgrond-) „Duinoord"' . . ' ' 9

„ (Hollandsche) van Wetenschappen ... ' 232

„ „Krimpenerwaard" 73

„ (Ned. Aanneming-) 307 445

„ (Ned.) ter bevord van Nijverheid 20, 225, 286 314 424 435

„ tot bevord. der bouwkunst 20, 52, 95, 213, 240, 267, 306

+ * i ., ,. , 414, 454, 492, 522, 557

tot exploitatie van koolzuurfabrieken in Engeland 61 tot exp oitatie van staalwaterbronnen te Haarlem . 318 „ tot exploitatie van Staatsspoorwegen . . . 32 42 522

„ tot exploitatie van tramwegen .... ' ' 52

tot exploitatie van Waterleidingen in Nederland' ' ' 340 voor Handel Mijn- en Landbouw, Fransch-Hollandsche

vennootschap voor O.-lndië .... 245 voor photolithographie en zincographie 'procédé Mr' e'

J. Asser 32 62

v. Stoommetaalslijperij en Galvanische metaalbedekking 296 „ ^eebad-Scheveningen . 6 907

Machinisten (Zitplaatsen voor de) VR

Manchesterkanaal ;70 201' 477

Mangaanstaal (Hadfleld) door A. Vosmaer ' ' ' ' %k\

Manometers voor gassen onder hooge drukking07e Martin-smeltijzer voor bruggenbouw in Oostenrijk door J. L Terneden 198 Mededeelmgen van het Bestuur der Vereeniging van Burgerlijke

Ingenieurs . 11, 45, 75, 87. 111, 165^ 185, 501 537 549 559 Meetmachine (Een zelfwerkende knip- en) ' ' ' ' 9Z_

Merwede-kanaal 119, 152, 255, 287, 306, 328,'334 361 373 393' 532 Me aa construct es (Over) der toekomst dóór J. L. TÈrneden ' ' 205

V?isdJri galvaniSChe im'ichting en stoom-) vaS de' firma

Van der Kolf en Molijn te Rotterdam . . \on

Metallurgie (Over de bsreiding van zuurstof voor'de'verlichting en

voor de) door J. L. Terneden . S -7

Meter (De Mètre des Archives" en de Internationale) ! ' ' ' 99 Michaelis (N. Th.) -1 1 ' .( „' fx

■ Midden-Europeesche tijd. Zie Europeesche Ujd. ' 9' 16' 19

JMotor (De Capitaine petroleum-) 27tMotoren voor wisselstroomen van hooge spanning18? Museum Het) van voorwerpen, ter6 voorkoming van' ongelukken en ziekten m fabrieken en werkplaatsen . . . . ëBmKKen m

Ned. Bell-telephoon-Maatschappij ,9 Nederlandsche Electriciteits-Maatschappij109

Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij 43 :

JNederlandsche metaalwarenfabriek 153 :

+w rh Spoorwegmaatschappij in de Kaapkolonie.' 297 487' 537

TT. v**- VAN) ' qk

Nieuwe Rotterdamsche Waterweg (Grondslag van de getijseinen in den) 1

Nipn„» R ^ a uw 119' 141' 163> 225. 288> 297> 361, 425, 522

Nieuwe Rotterdamsche Waterweg (Verbetering van den) ' 32

Nieuw werktuig voor landbouwers qi7

Noord-Oostzeekanaal . . ?ïi

Noordzeekanaal (De openhouding 'van het) bij vorst .' .' .' ' 84' 383

Nijverheid (De scheikundige). Rede van den heer P. Buquet . . ! 146

Observatorium (Het) op den Mont-Blanc . 379

2m^ffinSrhe ^^^^ °P d6) ™ UitV%tg109 IV J8

s^^tss^ eemge womnsen te 'v"age' -4 i

Ongelukken in de nijverheid in Duitschland 97

£te^ 259

Ontginning van steenkolen . . .' ^g

n „ woeste gronden . ' 000

Ontsmettings-oven te Nijmegen o?o

0llÖ. i^Vn" T onderaard^hen'el'ect;isc'hen spoorweg' te

Berlijn door N. C. H. Verdam (Geïll.) . 18fi Oosterstoomtramweg ... ?~ Oostzee- (Noord-) kanaal' . .'At Openbare werken (Het nut van) !oq Opmerker (De), Bouwkundig Weekblad '. '.407' £99 Oprichting van den driemaster „La Fédération"' 370 Opruiming van het in de Wielingen gezonken schip „Childwall" ' 425 Opzichter (Diploma van bouwkundig) V " q ™

(Milicien-) der genie . .' .' .'.'.'.''''' ' 62 „ 2e klasse voor het stoomwezen 214 Oranje-Vrijstaat (Spoorweglijn door den) . 43' 97

Overbrenging van Electriciteit te Lyon 533 Overeenkomst (Internationale), omtrent het goederenvervoer 'op'de '

spoorwegen .... f c

Overkapping (Perron-j te Jersey City U$

} Paardentram Amersfoort—Soest—Baarn iqo ? „ Apeldoorn—het Loo . . .

> „ Eelde—Eelderwolde—Groningen 110

Paardentram Hoorn—Enkhuizen . A9' 7,,

L „ Veendam—Pekela's . .' .' .' \ [ [ ] \ ' d' |^

5 D » ju de Zaanstreek (Zaandam—Wormerveer) ' 'fis' itu

Panama-kanaal-maatschappij ... 20 338 RfSli aqq nin

: SCti^^V 513' 53°' 540< 5S

, +peeters (C.) 476

Pesters (Jhr. J. F. C. de) '.™ Peilen (Wjjze van) voor' den mond van de 'haven te IJmuiden' door C. J. van Sluijs (Geïll.) . . wmuiaen, Peilglasmnchting van Morison XX Pekelharing (B. H ) Voordracht over de exploitatie' onzer spoorwegen 42 Pensioenen aan dijkbazen of waterbouwkundige ambtenare^er calamiteuse polders in Zeeland . amotenaren der

Perronoverkapping te Jersey-City . fin Petroleum (Het gebruik van) als beweegkracht097 Betroleum-machine van Priestman ' ' ' ' 81 ifió

Petroleummotoren (Proeven met) • ... 01, ib/

Petroleummotor-sloep „Vriesseveem" door P. J. C. de Hen ' ' ' 301 Petroleumreservoir (Verbreking van een) te Weenen ' ' ' oiZ

Bhonograaf (De) als snelheidsmeter ™ Phosphaatlagen (Verslag omtrent de uitkomsten van een 'inffesteld

onderzoek naar) in het zuiden van Limburg (Geuldal) g 199 Photographie (De) als hulpmiddel voor architectuur en' terrein'

opnemingen

Photographeeren (Het) van 'zich bewegende voorwerpen497 Plafonds (Rabitz-, wanden) en gewelven ' ' ' ' ' 139

Plan tot exploitatie van een deel der geslechte vestingwerken te Breda' 276 Planeer- en smeedhamer (Longworth'1) . . ë BrKen te J3reda f<°

Platina-pyrometer .... j^y

Polder (De Breede Watering) in Zeeland '. .'•'

Pompstation (Hydraulisch) te Birmingham . . Z7{a Polytechnische School (Aantal ingeschreven studenten) '. '. '. \ \ 454 " r (Practische vorming der studenten) . 266

(Vijftigjarig Jubileum van de Kon. Akademie p . , Jf). (Bijvoegsel behoorende tot No. 53) 559

Portland- (De) cement-fabriek te Minden ' ' ' %

Portland-cement (Verbetering van) door soda •■.''" 5

„ a « (De inwerking van zeewater op) . 407

Postkantoor te Amsterdam ... ' ' ' ' 007

Postwet (De nieuwe)

Proefstation van de Ecole des Ponts''et'Chaussées .' ' ' ' '530 „ (De trekmachine voor 'metalen van het) voor bouw' '

materialen van de firma Koning & Bienfait door H Reinhoid 221 .Troeven van bekwaamheid voor aankomende patroons en werklieden '. 9 -n " n _. 11 i, meester en gezel . . ' onR

Professoren (Uitvoering van ingenieurswerken door) ' ' ' ' 1 fil

Programma der lessen aan de Polytechnische School 97c Protest m zake de bijrekening der stadsgehoorzaal te Leiden .' 419, 501, 517

Zomer- Najaars-' D . . , „ vergadering. vergadering.

Provinciale Staten. Drenthe. . . 319 499 8

« n Friesland . . 329 523

n „ Gelderland . . 341 523

» „ Groningen . . — 499

» „ Limburg . . 341 510

" „ Noord-Brabant 340 4gg

" n Noord-Holland 318 487

Overijssel . . 330 438 Utrecht . . 329 511

n n Zeeland . . . 307

„ . » n Zuid-Holland . 340 510

Pruimen van marmeketels (Proeven omtrent het) . 490 Irijsvraag (De) betreffende de brug over de Newa 215, 224 486 547' 565 „ voor een hoofdstuk betreffende het bouwvak in' eenè

aanstaande „Wet op den arbeid" ... 287 „ voor een café-restaurant 42

V°Vriendsch5'gSChrift ^ vereeniSin2 ..Bouwkunst'en' voor een geschikt verpakkingsmiddel voor Indisch zout 32 voor de geschiedenis en de beschrijving van het gedeelte van een der Nederlandsche hoofdrivieren benedën Rotterdam Dordrecht, Moerdijk of den Ooster-Scheldedam tot buiten de banken m zee, gedurende minstens dè laatste twee eeuwen . . . aqc aqa

voor een model-diploma der Ned'. Mij.' ter bevordering

van Nijverheid ë ^g-

„ (Internationale) voor ontwerpen voor een ontvangst-' eii ' Buchareft ^ ^ Èumeensolle Spoorwegen in

voor een diploma betrekking 'hebbende op 'de'tentoon- ^ stelling van Nat. Nijverheid te Winschoten in 1893 534 voor een diploma, betrekking hebbende op de tentoonstelling van Landbouw te Winschoten in 1893 534 voor de beste constructie eener kamer-, tevens kookkachel' en de beste ventilatie voor arbeidswoningen .... 232