is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; Orgaan der Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs jrg 7, 1892, no 2, 09-01-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22

Dwarshelling, Kon. Ned. Grofsmederij, Leiden.

Dwarsliggers (Stalen). H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. Eng. Aarden Buizen. PELT & Co., Rotterdam. Gasmotoren, H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74.

„ („Crossley Otto"), G. BARGER, 's-Gravenhage, Sundastraat 20. Groefrails voor paardentramwegen. H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvl. 74. » DIKEMA & CHABOT, Rotterdam.

» , Locomotieven, Spoor, Spoorwielen, GEVEKE & Co., Amsterdam. Groenharthout. G. ALBERTS LZn. Sc Co., Middelburg. Instrumenten. Becker&Buddingh, Arnhem. (Waterp.-,hoekm.-,weeg-,peils, » P. J. KIPP & Zonen, J. W. G1LTAY Opvolger, Delft, (Wetenschappelijke, waterpas- en hoekmeet-). Kalk, Gips, Eng. Aardbuizen. Voorn, de Erven TRIP, Utrecht-Rotterdam. Kappen (ijzeren). GEVEKE & Co., Amsterdam.

,i H. E. OVING jr., Rotterdam, Haringvliet 74.

Keien. Kxoos & van Limburgh, Rotterdam, (porfier van Quenast, Lessines en Fauconval-). » Voorh. de Erven H. TRIP, Utrecht-Rotterdam. Kopiëertoestellen. F. J. BELTNFANTE, 's-Gravenhage, (Druk- en Autogr.-).

Lichtdrukpapier, Lichtdruktoestellen, Spoelbakken. JOH. G. STEMLER

Cz., Amsterdam. Liften (Hydraulische). H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. Locomotieven (voor spoor- en tramwegen). H. E. OVING Jr., Rotterdam. Haringvliet 74.

Clayton & Shuttleworth's Locomobielen, Straatlocomotieven 'en Stoomdorschers, BOEKE & HUIDEKOPER, Groningen.

Oliën. (Machine-, Cylinder- en Wagon-; Consistent Vet, Talk enz. PARKER

Olie- Verf- en Verriisbussen. Th. WALTERS Wz., Rotterdam. & Co., Fabrikanten, Zwolle.

Onderzoek van bouwmaterialen. SCHALKWIJK & PENNINK, Rotterdam.

Photogr. toestellen. S. BOSMAN, 's-Hage.

Pompen (Worthington Stoom-). Fred. STIELTJES & Co., Amsterdam.

(Centrifugaal-). h. li. uvuw jr., noiteraam, Haringvliet /*. Portland Cement. A. E.braatvRo«erdam,Nieuwehaven34(merk,Iosson& C\ » » DYCKERHOFF & SöHNE, Amöneburg bij Riebrich a/d Rijn.

» » PELT & Co., Rotterdam, Scheepmakershaven,

ld. (Hollicks prima Engelsen). Voorh. de Erven H. TRIP, Utrecht-Rott. ld. (Schifferdecker's üuitsch). Idem. Idem.

Put- en grondboringen. HOOGENDOORN. Giessendam. Regulateurs voor Stoommachines (Gardner's). FRED. STIELTJES & Co., Amsterdam.

Roosterstaven (echte Pyrostat) C. Wasser & Co., Rotterdam, Stationsweg 67. Scheepsschroeven (Stalen). H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. Spoor (draagbaar). WIJNMALEN en HAUSMANN, Rotterdam.

H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74.

GEBR. FIGEE, Haarlem. Spoorwielen (Stalen en gesmeed ijzeren). H. E. OVING Jr., Rotterdam,

Haringvliet 74.

Staal. (Amerikaansch Gereedschap--). FRED. STIELTJES & Co., Amsterdam. d (staaf- en profiel). H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. » , Telegraaf- en Telephoonpalen (ijzeren). GEVEKE & Co., Amsterdam.

Steendrukwerken, enz. G. J. TII1EME, Arnhem. (Photolithographie, — Zincographie).

Stoom- en andere Werktuigen, Kon. Ned. Grofsmederij, Leiden.

H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. Stoomketels. H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. Technisch Bureau. GEVEKE & Co., Amsterdam. Teeken- en Bureaubehoeften. BECKER & BUDDINGH, Arnhem. Teeken-, Doortrekpapier en idem Linnen (ruime sorteering). JOH. G.

STEMLER Cz., Amsterdam. Telephoonaanleg. Ned. Bell-Teleph.-Maatsch., Passage Wijnand Fockink,

Amsterdam. Tras. PELT & Co., Rotterdam.

Tufsteen, Tras, Muurtegels. Voorh. de Erven H. TRIP, Utrecht-Rotterdam. Ventilateurs. FRED. STIELTJES & Co., Amsterdam. (Sturtevants blowers Exhausters, Veldsmidsen enz.)

Verlichting (Spoor- en Tramwagens). Firma A. v. d.Elst Pz., Amsterdam.

Verwarmingstoestellen. JOHN KING LIMITED, Ingenieurs, Liverpool en Rotterdam, Oostvestplein 19. H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. » , Werktuigen. GEVEKE & Co., Amsterdam.

Vuurvaste Steen (Lucas & Cowen), voorh. de Erven H. TRIP, Utrecht-Rott. » » H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. » » PELT & Co., Rotterdam.

Werktuigen. GEBR. FIGEE, Haarlem. (Elevators, excavators, kipwagens, hijschwerktuigen, stoomheimachines, hand-,en stoombaggermolens, DE JONGH & Co., Oudewater. (Stoom-, bagger-, grondgraaf-, polderbemalings-)

H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. (ter bewerking van

Metalen, hout en steen). CH. REMY & BIENFAIT, Rotterdam, Boompjes 54 en 72.

» » Amsterdam, Administratiegebouw Hollandsche

Spoorweg-Maatschappij. A. F. SMULDERS, Utrecht. (Baggermachines, excavateurs, enz.). FRED. STIELTJES & Co., Amsterdam. (Amerikaansche — voor Stoom wasscherijen). Uzerconstructiën. de Jongh & Co., Machinef. »de Hollands. IJssel", Oudewater. H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. » , Uzer en Staal. GEVEKE & Co., Amsterdam.

Ijzerwerken, Kon. Ned. Grofsmederij, Leiden. Uzer en Staal. DIKEMA & CHABOT, Rotterdam.

» H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74.

Zinkwerken. F. W. BRAAT, Kon. Stoomfabriek v. Zink enz. Delft.

ADVERTENTIÊN.

I Getrouwd:

I C. P. E. RIBBIUS f

I en I

I MATHILDE E. MEIJER.

I Delft, 7 Januari 1892.

1 De Heer en Mevrouw RIBBIUS—MEIJER betuigen j

1 hun hartelijken dank voor de blijken van vriendschappelijke |

I belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. (10171) ï

Ja H. P. JANSE

MARNIXSTRAAT 364

AMSTERDAM,

levert alle GRANIETSOORTEN, speciaal Zweedsch en Noorsch Graniet, ruw, behakt, geprofileerd en gepolijst, voor Gebouwen, Siuiswerken, Waterkeeringen, Deksteenen, Voetstukken voor Standbeelden, Grafmonumenten, Grafsteenen, Altaren, Gedenksteenen, Naamplaten, etc. etc. (10172) Eenig Agent voor NEDERLAND en KOLONIËN van

KESSEL en RÖHL,

eigenaars van Granietgroeven te Lyckeby, Wanewik, Elfvehult, Eysekill en Wirbo.

STEENHOUWERIJEN, ZAAG- en SLIJPERIJEN

te WOLGAST en BERLIJN,

welke reeds tal van Granietwerken hier te lande en in de Koloniën geleverd en in bewerking hebben.

Alkmaarsche Uzer- en Metaalgieterij.

Fabriek van STOOM- en andere WERKTUIGEN te ALKMAAR.

SPECIALE INRICHTING tot vervaardiging van

BEVEILIGIMSTOESTELLEN Toor Spr- en Tramwegen.

Desverlangd worden de toestellen ter plaatse opgesteld en geheel gereed voor gebruik opgeleverd.

Plannen met legrootingen worden op aanvrage gaarne verstrekt. Steeds toestellen ter directe aflevering gereed.

Telegram-adres: Ijzergieterij ALKMAAR.

BECKER & BUDDINGH. - Arnhem,

Koninklijke Fabriek

fes« INSTRUMENTEN

voor INGENIEURS,

ARCHITECTEN LANDMETERS, TEEKENAARS enz.

Geëmailleerd-ijzeren

PEI LSC HALEN.

weegwerktuigen

RH Hit mimmpr hehoort een BIJBLAD, bevattende

Advertentiên, Aankondiging van Aanbestedingen, Weerkundige en

waterwaarnemingen, ATloop van «anDesieaingen.

Gedrukt bij GEBR. BELINFANTE, voorh.. A. D. SCHINKEL.