is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; Orgaan der Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs jrg 7, 1892, no 10, 05-03-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

110

LIJST van Fabrikanten, Leveranciers enz.

[Prijs per regel voor niet-geabonneerden op advertentiën i 5.— per jaar bij vooruitbetaling.]

Aluminium, Alum. Brons, Ferro-Alum. enz. EUG. J. W. GEELEN, Rotterdam,

Wijnhaven 100. Agent van THE AlUMIHIUM COMP. (Lim.) Londen. Ascehseurs. (Amerik. Hydraulische —). FRED. STIELTJES & Co. Amsterdam. Assen met wielen. H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. Balk- en faconijzer. GEVEKE & Co., Amsterdam. Balkijzer, enz. T. G. TISSOT Jr., Amsterdam.

Bandages voor spoorwielen. (Martin-staal). H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. » DIKEMA & CHABOT, Rotterdam. » , Buizen, Draagbaar Spoor. GEVEKE & Co., Amsterdam. Boekwerken over stoomwerktuigkunde, Electriciteit, Trams, Hydrauliek, Spoorwegen, Zeevaartk., etc- JOH. 6. STEMLER Cz., Amsterdam. Brandkasten en kluisdeuren. P. NOPPEN, Arnhem.

» » F. J. P. TROUSSELOT, Rotterdam.

Bruggen. GEVEKE & Co., Amsterdam.

d H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. » T. G. TISSOT Jr., Amsterdam. Buizen. H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. (Geg. en getr. ijzeren).

» Voorn, de Erven H. TRIP, Utrecht-Rotterdam. Buizenketels (systeem Petry-Dereux en Mac-Nicol). H. E. OVING Jr.,

Rotterdam, Haringvliet 74. Carbolineum Neptun. A. W- ANDERNACH, Reuel a/Rhijn. Caoutchoucartikelen, slangen, pakking enz. Amsterdamsche Caoutchouc-

fabriek. POMPE & Co. Centrale verwarming. GEVEKE & Co., Amsterdam.

„ H. E. OVING Jr.. Rotterdam, Haringvliet 74.

Cementsteen M. ELFRING & ZOON, 's Hage. Chemisch bereide Verf. Geheel gereed voor het gebruik.

Fabriek Kraaijenburg, Rijswijk (Z. H.) Dakpapier (Asphalt-). A. W. ANDERNACH, Reuel a/Rhijn. Draagbaar Spoor. DIKEMA & CHABOT, Rotterdam.

» » H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74.

Draaischijven. H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. Dwarshelling, Kon. Ned. Grofsmederij, Leiden.

Dwarsliggers (Stalen). H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. Electrische Schellen en Telephonen. MERKELBACH & Co., Amsterdam. Electrische toestellen. F. P. J. BECK, Den Haag. Eng. Aarden Buizen. PELT & Co., Rotterdam. Gasmotoren, H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74.

„ („Crossley Otto"), G. BARGER, 's-Gravenhage, Sundastraat 20. Gegolfd ijzer. T. G. TISSOT Jr., Amsterdam. Gereedschappen. L. GLAZENER en ZOON, Rotterdam. Glas (Spiegel- en Venster-). P. DOLK & ZOON, Rotterdam. Groefrails voor paardentramwegen. H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvl. 74. » DIKEMA & CHABOT, Rotterdam.

» , Locomotieven, Spoor, Spoorwielen, GEVEKE & Co., Amsterdam. Groenharthout. G. ALBERTS LZn. & Co., Middelburg. Importeur van Echte Havana Sigaren, E. J. G. OSKAM, 's Hage. Instrumenten. Becker &Buddingh, Arnhem. (Waterp.-,hoekm.-, weeg-,peils, » P. J. KIPP & Zonen, J. W. G1LTAY Opvolger, Delft, (Wetenschappelijke, waterpas- en hoekmeet-). Jalouziën. AELMANS & DOLK, Rotterdam.

Kalk, Gips, Eng. Aardbuizen. Voorh. de Erven TRIP, Utrecht-Rotterdam. Kappen (ijzeren). GEVEKE & Co., Amsterdam.

d H. E. OVING jr., Rotterdam, Haringvliet 74.

ï T. G. TISSOT Jr., Amsterdam.

Keien. Kloos & van Limburgh, Rotterdam, (porfier van Quenast, Lessines en Fauconval-). » Voorh. de Erven H. TRIP, Utrecht-Rotterdam. Kopiëertoestellen. F. J. BELINFANTE, 's-Gravenhage, (Druk- en Autogr.-). Kwast- en Borstelwerk. MESSINK & LEVOIR, Rotterdam.

Lichtdrukpapier, Lichtdruktoestellen, Spoelbakken. JOH. G. STEMLER

üZ., Amsterdam. Liften (Hydraulische). H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. Locomotieven (voor spoor- en tramwegen). H. E. OVING Jr., Rotterdam

Haringvliet 74. Loodsen (ijzeren). T. G. TISSOT Jr., Amsterdam. Machineborstels. MESSINK & LEVOIR, Rotterdam. Machineriën. L. GLAZENER en ZOON, Rotterdam.

Model Stoommachines. MERKELBACH & Co., Amsterdam.

Clayton & Shuttleworth's Locomobielen, Straatlocomotieven en Stoom-

dorschers, BOEKE & HUIDEKOPER, Groningen. Oliën. (Machine-, Cylinder- en Wagon-; Consistent Vet, Talk enz. PARKER

& Co., Fabrikanten, Zwolle. Olie- Verf- en Vernisbussen. Th. WALTERS Wz., Rotterdam. Onderzoek van bouwmaterialen. SCHALKWIJK & PENNINK, Rotterdam. Photogr. toestellen. S. BOSMAN, 's-Hage.

» » MERKELBACH & Co., Amsterdam.

Pompen (Worthington Stoom-). Fred. STIELTJES & Co., Amsterdam.

(Centrifugaal-). H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. Portland Cement. A. E.Braat,Rotterdam,Nieuwehaven34(merk Josson & C.

» » DYCKERHOFF & SÖHNE, Amöneburg bij Riebrich a/d Rijn.

» » PELT & Co., Rotterdam, Scheepmakershaven.

ld. (Hollicks prima Engelsch). Voorh. de Erven H. TRIP, Utrecht-Rott.

ld. (Schifferdecker's üuitsch). Idem. Idem.

Put- en grondboringen. HOOGENDOORN. Giessendam. Pijpketels. C. JUPSIEN, Amsterdam.

Regulateurs voor Stoommachines (Gardner's). FRED. STIELTJES & Co.,

Amsterdam.

Rietplanken M. ELFRING & ZOON, 's Hage.

Rolluiken, van staal of hout. T. G. TISSOT Jr., Amsterdam.

Scheepsschroeven (Stalen). H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74.

Spoor (draagbaar). WIJNMALEN en HAUSMANN, Rotterdam.

H. E. OV1NU Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. GEBR. FIGEE, Haarlem.

Spoorwielen (Stalen en gesmeed ijzeren). H. E. OVING Jr., Rotterdam,

Haringvliet 74.

Staal. (Amerikaansch Gereedschap— ■). FRED. STIELTJES & Co., Amsterdam.

d (staaf- en profiel). H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. » , Telegraaf- en Telephoonpalen (ijzeren). GEVEKE & Co., Amsterdam.

Steendrukwerken, enz G. J TH1EME, Arnhem. (Photolithographie, — Zincographie).

Stoom-en andere werktuigen. H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74.

Stoomketels. H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74.

Technisch Bureau. GEVEKE & Co., Amsterdam.

Teeken- en Bureaubehoeften. BECKER & BUDDINGH, Arnhem.

Teekenbehoeften. Gebr. CANTA, Rotterdam,

Teeken-, Doortrekpapier en idem Linnen (ruime sorteering). JOH. G.

STEMLER Cz., Amsterdam. Telephoonaanleg. Ned. Bell-Teleph.-Maatsch., Passage Wijnand Fockink,

Amsterdam. Tras. PELT & Co., Rotterdam.

Tufsteen, Tras, Muurtegels. Voorh. de Erven H. TRIP, Utrecht-Rotterdam. Ventilateurs. FRED. STIELTJES & Co., Amsterdam. (Sturtevants blowers

Exhausters, Veldsmidsen enz.) Verlichting (Spoor- en Tramwagens). Firma A. v. d. Elst Pz., Amsterdam. Verwarmingstoestellen. H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74.

» C. JUPSIEN, Amsterdam.

» , Werktuigen. GEVEKE & Co., Amsterdam.

Vloertegels M. ELFRING & ZOON, 's Hage.

Vuurvaste Steen (Lucas & Cowen), voorh. de Erven H. TRIP, Utrecht-Rott.

» » H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74.

» s PELT & Co., Rotterdam.

Waterdichtdoek. J. L. WERNER, Den Haag.

Werktuigen. GEBR. FIGEE, Haarlem. (Elevators, excavators, kipwagens, hijschwerktuigen, stoomheimaehines, hand- en stoombaggermolens, DE JÓNGH & Co., Oudewater. (Stoom-, bagger-, grondgraaf-, polderbemalings-)

H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. (ter bewerking van

Metalen, hout en steen). CH. REMY & BIENFAIT, Rotterdam, Boompjes 54 en 72.

» i) Amsterdam, Administratiegebouw Hollandsche

Spoorweg-Maatschappij. A. F. SMULDERS, Utrecht. (Baggermachines, excavateurs, enz.). FRED. STIELTJES & Co., Amsterdam. (Amerikaansche — voor Stoom wasscherijen). Uzerconstructiën. de Jongh & Co., Machinef. »de Hollands. IJssel", Oudewater. » H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74.

» T. G. TISSOT Jr., Amsterdam

» , Uzer en Staal. GEVEKE & Co., Amsterdam.

IJzeren gebouwen. Jb. DE HAAS & ZOON, Rotterdam.

» » T. G. TISSOT Jr.. Amsterdam.

Uzer en Staal. DIKEMA & CHABOT, Rotterdam.

» H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74.

Uzer (gegolfd gegalvan,). T. G. TISSOT Jr., Amsterdam.

Zinkwerken. F. W. BRAAT. Kon. Stoomfabriek v. Zink enz. Delft.

ADVERTENTIËN.

DUBBELMAN & Co.

BAAN 117. KOK UED.

Pak- en Kelderkistenmakers. Grofsmederij

ROTTERDAM. LEIDEN.

Zuivelfabrieken, Stoom- „_ , . „. , , ,

kuiperijen, Stoomhoot- ItallE", StOODlffitlll- Hl

„,S'0'ïf: ConstructiefaDriet.

werktuigen voor Brood-, Scheepsbouwwerf met dwarshelling

Tabak-, Olie-, Vlas-, Worst-, lan9 50 Metero

Scheepsbeschuit-,Chocolade-, Stoombooten-, Bagger-

Bier-, Cement-, steen-, Pan- en Spoorweg materiaal:

nen-, Draineerpijp- en Tegel- jJzer. en Kopergieter!], fabrieken enz. enz. zijn reeds

aet het beste gevolg door Zware eil lichte

boeke & huidekoper smeêwerken.

van Groningen, hier te lande AHkers en kettingen me t

geplaatst. cevtilicaat van Lloyd's en

Drijfriemen & Slangen van Leder, Bureau Verkas. Hennep & Caoutchouc.

Bij dit nummer behoort een BIJBLAD bevattende Weerkundige en Waterwaarnemingen, Aankondiging en Afloop van Aan¬

bestedingen, Advertentiën. •

Gedrukt bij GEBR. BELINFANTE, voorh.: A. D. SCHINKtL