is toegevoegd aan je favorieten.

De ingenieur; Orgaan der Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs jrg 7, 1892, no 51, 17-12-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

546

Honorarium-tabel voor technischen arbeid van Ingenieurs en Architecten;

uitgegeven in 1892 bij Gebr. Belinfante voorheen A. D. Schinkel te 's-Gravenhage. Prijs f 0.10.

Algemeene administratieve voorschriften voor het uitvoeren en onderhouden van werken ten behoeve van besturen en particulieren;

uitgegeven in 1892 bij Gebr. Belinfante voorheen A. D. Schinkel te 's-Gravenhage. Prijs f 0.60.

Si T A. T I S T I IE K 33 TVE SDU S BSIjI ST GE 3XT.

Opbrengst en Vervoer van Spoor- en Tramwegen.

september 1893.

3 S j Personenvervoer Goederenvervoer. Opbrengst Totale opbrengst. Perdag-kilom.

Namen der Maatschappijen. a 5

H S<| Aantal. Opbrengst. ^on- Opbrengst. diversen. 1892 1891. 1892. 1891.

I & I [ '

Maatsch. tot Expl. van Staatsspoorwegen. .1595.— 723058 f 838,187.55 437129 f734,315.93 f21,924.48 f1,594,427.96 fl,667,101.69 f — f —

Hollandsche IJzeren Spoorweg-maatschappij. 1065.— 547936 567,189.— — 426,876.— 11,143— 1,005,208.— 967,094.34 — —

NederlandscheCentraalspoorweg-maatschappij 102.— 60227 48,962.69 18780 38,420.13 265.85 87,648.67 78,226.80 — —

N.-Brab.—Duitsche Spoorweg-maatschappij . 93.— — — — — — 33,363.62° 50,294.51 6 11.96 18.03

Ned. Ind. Spoorwegmaatschappij

lijn Samarang—Vorstenlanden—Willem 1 . 205.— 90900 42,700.— 40700 260,400.— 11,000.— 314,100.— 308,900— 51.07 50.22

lijn Batavia—Buitenzorg 56— 67600 25,400— 11800 50,400— 4,100.— 79,900— 62,700— 47.56 37.22

Bataviasche—Ooster Spoorweg-maatsch. . . 57.— 90000 35,650.— 2050 7,350— — 23,000— 25,814.23 — —

Deli Spoorweg-maatschappij 102.— — — — — — 66,000— 76,000— 21.56 24.84

Ned. Zuid-Afrik. Spoorweg-maatschappij

Oosterlijn Portugeesche grens—Nelspruit . 120.— — — ■— 91,464.— — 91,464.— — — —

Stoomtramweg Springs—Krugersdorp ... 81.— — — — — — 171,360.— 103,559.15 — —

Amsterdamsche' Omnibus-maatschappij . . . 28— 1655155 109,664.05" — — — I09,664.055 110,768.04» 130.55 149.33

Tramweg Amsterdam—Sloterdijk — — — — — — — — — —

Stoomtramweg-mij. Antwerpen—Bergen op

Zoom—Tholen — — — — — — — — — —

Arnhemsche Tramweg-maatschappij. . . 9.13 51465 7,175.545 — — — 7,175.545 8,088.765 — —

Stoomtramweg-imi. 's-Bosch—Helmond. . . 47— — 5,087.14 — 1,420.18 257— 6,764.32 7,047.06 —

Stoomtramweg-mij. Breskens—Maldeghem . 34.1 11895 3,655.625 355 634.01 5 681.425 4,971.065 5,577.45 4.86 5.45

DedemsvaartscheStoomtramweg-maatschappij 30.— 6400 1,947.28 5 136 508.125 677.93 3,133.34 3,308.61 — —

Eerste Groninger Tramweg-maatschappij. . 25.— — — — — — 4,349.16 4,333.175 — —

Stoomtram Ede—Wageningen — — — — — — — — —

Tramweg Eindhoven—Geldrop . .... — — — —■ — — — — —

Geldersch-Ovenjselsehe StoomtramwegmU. . 34— 8576 1,739.595 1231 I,623.555 496.60 3,859.75 4,216.37 3.78 4.13

Geldersche Stoomtramweg-maatschappij . . 34— 28146 6,647.42 5 — 2,938.81 441.66 10,027.895 11,104.10 — —

Gendringsche Tramweg-maatschappij ... 7.5 3163 581.72s — 452.82 33.33 1,067.876 1,078.23» 4.75 4.79

Ginnekensche Tramweg-maatschappij . . . 4— 21736 2.046.70 — 25.35 147.31 2,219.36 2,378.12 18.49 19.82

Gooische Stoomtramweg-maatschappij . . . 36.3 — 7,699.64 — 1,116— 581.— 9,396.64 9,946.43 — —

's Gravelandsche tramwegmaatschappij. . . 5.— 5666 865.90 — — 110.— 975.90 1,000.02» — —

Haagsche Tramwegmaatschappij ..... 31.8 590539 63,540.35' — — 63,540.35» 64,390.56» 66.61 67.50

Nederlandsche Tramweg-maatschappij . . . 94— 34987 12,910.33 — 3,237.01 1,251.57» 17,398.91 5 19,966.88 6.18 7.08

Noord-Brab. Stoomtramweg-maatschappij .. — — — — — — — — — —

Noord-Holl. Tramweg-maatschappij

lijn Amsterdom—Edam 21.5 16289 4,096.20 — 597.32 711.32. 5,404.84 6,367.81 8.38 9.87

N.Z.-Holl.Stoom ramw.-mij. Haarlem—Leiden. 28— — 7,431.97 — 1,041.19 863.18 9,336.34 9,232.99 5 11.11 10.99

Nijmeegsche Tramweg-maatschappij . . . . 15.6 — 3,447.92 — 174.36» 11.80 3,634.08" 4,651.28» 7.77 9.94

Stoomtramweg-maatschappij Oldambt—Pekela 29.— — — — — — 4,931.76» 5,088.68 — —

Ooster Stoomtramweg-maatschappij . . . . 61.1 49311 10,656.90 — 1,536.80 — 12,193.70 14,214.82 — —

Rotterdamsche Tramweg-maatschappij . . . 24.52 523338 40,478.005 — — 16,465.04 56,943.04' 58,912.12 — —

Schielandsche Tramweg-maatschappij . . . 4.43 10950 1,613.99 — — 11— 1,624.99 — ._ _

Dtrechtsche Tramwegmaatschappij .... — — — — — ■— — — — —

Tramweg Venlo—Tegelen—Steijl .... 6— 4036 601.37 — — 75.65 677.02 686.25 3.76 3.81

Westlandsche Stoomtramweg-maatschappij . 21— 31358 6,086.76» 240 390.88 156.18 6,633.825 6,402.62» 10.53 10.16

IJsel Stoomtramweg-maatschappij .... —. — — — — — —

Zuider Stoomtramweg-maatschappij .... 25.— — 4,539.18 — 1,677.52 125.— 6,341.70 5,034.34 — — Ned. Ind. Tramwegmaatschappij

lijn Batavia—Kramat—Mr. Cornelis . . . 12.4 — — 23,000— 22,800— —- —

Samar—Joana Stoomtramweg-maatschappij. 171— — — — — — 52,100.— 38,700— 10.20 7.50

Oost-Java Stoomtramweg-maatschappij

lijn Modjokerto—Ngoro 34.— — — — — — 12,700.— 8,700.— 12.40 8.40

„ Soerabaija—Sepandjang 20— — — — — — 12,100— 11,200— 20.20 18.60

Nagekomen. JULI 1893.

Kon. Ned. Locaalspoorw. „Willem III" . . I — 1 — I 12,241.09 — I 6,157.43 1 — 18,398.52 — I 5.28 1 —

Rijnlandsche Tramweg-maatschappij ... 1 — 1 326631 4,413.43 "| — ' 525.16 ' — ' 4,938.59'! — 1'_ — 1' _

augustus.

Kon. Ned. Locaalspoorw. „Willem III" . . — — 14,027.58* — 6,778.60 - [ 20,806.18» — 5.97^ —

Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij 30 7872 2,513.06 ! 121 503.35' 600.19 j 3,616.60" 3,724.78 — 1 —

Ooster Stoomtramwegmaatschappij .... 61.1 72245 17,613.55'j — 1,490.27' — 19,103.83 19,310.99' — —

Haarlem—Zandvoort Spoorwegmaatschappij — — 11,737.57 "j — 840.29 100.08 1 12,677.94" — 48.1 I" —

Weerkundige waarnemingen te Utrecht, 8 uur voormiddag.

r\ a tittti. Barometer- Wind Windkracht, Tempera- I Gevallen

f-A-iUM. stand in ri h„ ' volgens de tuur, graden ] regen in

mM. u™e 10-d. sch. Celsius j mM.

9 Dec. 1892. 755.4 Z.Z.O. 4 2

10 „ v 759.0 N.N.O. 1 —3 8

11 „ » — — — — —

12 B „ 748.3 W. 2 4 6

13 „ „ [ 753.7 W. 2 2 2

14 „ * 767-2 W.Z.W. 1 3 9

15 „ „ j 763.3 Stilj _ 6 4

Rivierberichten

Waterhoogten, in Meters -+- A P. 8 uur voormiddag.

Keulen. .... I Arn (Wester- Maas-

1892. 7 uur Lobith. NiJ™e" I hem ,00rt' tricht Venlo. Grave.

'sm. «en- | n (zelfr.pl. (brug|.

I I

10 Dec. 37.84 10.71 8.41 8.54 9.21 42.98 11.08 7.05

11 „ 37.70 10.53 8.24 8.42 9.08 42.90 11.03 6.98

12 „ 37.59 10.40 8.13 8.32 8.97 42.70 10.95 6.92

13 „ 37.55 10.31 8.03 8.25 8.88 43.56 10.85 6.83

14 „ 37.64 10.32 8.01 8.22 8.88 44.37 12.21 7.18

15 „ 38.60 10.39 8.05 8.26 8.92 44.25 13.15 8.48

16 „ 39.51 11.00 8.44 8.54 9.28 44.53 13.24 8.90