is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 55, 1940 [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Marineblad

De scheepsbouw in 1939, door Ir. R. F. Scheltema de Heere s.i. 657 Nieuwe toepassingen op motorgebied door J. C. van Pappelen-

dam 669

Vooruitgang der machine- en keteltechniek op oorlogsschepen,

door S. G. Barendregt ■. 677

Het meten van vliegtuig-snelheidsrecords 697

De Opbouwdienst en het Marine-personeel, door A. H. I.

Kramers 707

Moderne Metereologie, door Dr. W. Bleeker 793, 901

Het barkschip „Hollander" in een cycloon, door Ph. A. Gallas 807 Op zoek naar Suriname's Zuidgrens. De grensbepaling tusschen Suriname en Brazilië 1935—1938, door A. J. H. Baron van Lynden 811

In Memoriam.

Ir. M. C. F. J. Cosijn c.i vóór blz. 1

H. E. G. Langenhoff, Officier-zeewaarnemer der le klasse

C. H. J. Knaapen, sergeant-vlieger 445

J. H. O. Graaf van den Bosch, gep. Vive-Admiraal . vóór blz. 445

Oorlogsslachtoffers 1940 vóór blz. 590

Discussies.

Beheer, bevel en verantwoordelijkheid 97

De Opbouwdienst en het Marinepersoneel 917

Overzicht uit buitenlandsche Marines.

Chili 271

Denemarken 569

Duitschland 266' 568

Engeland 253< 549

Frankrijk 265, 567

Italië 266, 568

Japan 265, 565

Joegoslavië 569

Nederland 570

Noorwegen 277, 569

Polen 271, 569

Portugal 277

Rusland-Sowjet 270

Spanje 277, 571

Vereenigde Staten 258, 560

Diversen 277, 571

Overzicht buitenlandsche tijdschriften (Zeevaartkunde) 119,

574, 693

3