is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 55, 1940, no 1

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Marineblad

In totaal komt de huur- en reparatie van films op ongeveer $ 310.000 per jaar.

De van de $ 280.000 resteerende $ 85.000 worden uitsluitend voor het huren van films gebruikt evenals de $ 70.000, welke in totaal bij het Bureau Personeel worden teruggestort.

Voorts worden hier jaarlijks ongeveer $ 37.000 van de bedrijfswinst der coöperatieve systemen voor gebruikt, terwijl de rest wordt betaald uit de tokowinsten.

In het Bureau of Navigation Manual (deel van de Amerikaansche Marine-bepalingen, dat o.a. de voorschriften betreffende het personeel bevat) onder het Hoofdstuk 7 Morale and Recreation in section 3 staat over de „Motion picture Service" o.m. nog het volgende te lezen:

"E-7301. Entertainment and educational value. — Motion pictures are a valuable agency in the development of good morale through their entertainment and educational value."

De artikelen E-7302 t/m E-7411 geven een uitgewerkte regeling, waaraan het onderstaande overzicht is ontleend.

De distributie geschiedt van uit drie centra, New York, San Diego en Cavite, direct naar schepen of inrichtingen of via subagentschappen in de Naval districten of op de vloot. De verzending geschiedt op Gouvernementskosten.

Schepen, die buiten verband reizen maken, moeten tijdig tevoren de bestelling doen met opgave van het reisplan.

Na het gebruik moeten de films onmiddellijk worden terug- of doorgezonden.

Het Bureau of Navigation zorgt voor de aanschaffing van projectieapparaten met reserve deelen via het Bureau of Engineering, eveneens een afdeeling van het Departement, welke afdeeling ook de toestellen test.

Waarloo deelen worden ook aangehouden in verschillende Naval districten en op repairships.

In de drie genoemde hoofdcentra zijn scholen voor „Motion picture operators". De toestellen mogen nl. slechts door geschoold personeel worden behandeld.

II. Sport en athletiek.

Artikel E-7201 van section 2 van Hoofdstuk 7 van genoemd Manual luidt:

"E-7201. Encouragement. —

1. Athletics being an important factor in the development of good morale, every effort should be made for their encouragement both afloat and ashore. In

38