is toegevoegd aan je favorieten.

Marineblad jrg 55, 1940, no 1

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Marineblad

Verder werd deze winst gebruikt:

voor het huren van artisten voor cabaretavonden;

voor feestavonden: zoo werd in 1937 drie maal een dansavond georganiseerd;

voor picnics;

voor extra verstrekkingen; voor Kerstdiners;

voor aanvullingen van de bibliotheek; voor couranten en tijdschriften; voor uitgave van een eigen courant; voor het verstrekken van leerboeken;

voor aankoop muziek en instrumenten, (zoo had men bv. een orgel

en een piano) voor aanvulling van de band; voor radio;

voor athletiek- en sportmateriaal en vischtuig en het onderhoud hiervan;

voor aankoop van prijzen voor wedstrijden; voor onderhoud recreatielokaal en golfclublokaal.

Verder wordt elke maand een bedrag op zijde gelegd voor het reeds genoemde „ship's welfare fund".

Voorts worden kleine uitgaven als kransen bij begrafenissen, het wasschen van beddegoed voor wachtsvolk e.d. uit de winst betaald.

Uit de bruto winst worden, zooals gezegd, ook betaald alle toelagen voor barbiers, waschbazen, filmoperateurs e.d.

In het algemeen beslist de Commandant, hoe de winst besteed zal worden.

Waar komt dit systeem nu op neer? Het is een coöperatie.

De Marine koopt engros in en verkoopt aan zijn personeel waren en diensten voor lager prijs dan aan den wal.

De winst, welke anders in de zakken van winkeliers terecht komt, komt nu aan de ship's service en wordt ten bate van het personeel aangewend.

Wel zijn er soms protesten van de zijde van de winkeliers of „Midenstandsvereenigingen" binnen gekomen, doch het Marinebestuur heeft deze naast zich neergelegd.

Het systeem, dat nu bijna 10 jaren bestaat, werkt zeer gunstig en heeft, naar mij door a//e officieren, die ik er over heb gesproken, werd verzekerd, in hooge mate bijgedragen tot verbetering van den geest onder het personeel.

De gelden, benoodigd voor recreatie worden dus geput uit 3

48