is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 55, 1940, no 1

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De oorlog ter zee

vele Duitsche vliegtuigen ten Noorden van Helgoland. Van Britsche zijde wordt gezegd, dat 10 Britsche en 12 Duitsche vliegtuigen verloren gingen, doch Duitsche berichten spreken van het neerschieten van 36 Britsche toestellen, terwijl slechts 2 Duitsche vliegtuigen werden vernield. Duitsche luchtaanvallen op Britsche en neutrale koopvaardij- en visschersschepen.

Russisch slagschip „Octjabrskaja Revoloetsia" door Finsche kustartillerie getroffen.

19 Dec. Het Duitsche s.s. „Columbus" (32.000 ton) door eigen be¬

manning tot zinken gebracht nabij Amerikaansche kust. Kapitein H. Langdorff, Cdt. „Admiral Graf Spee", pleegt te Buenos Aires zelfmoord.

20 Dec. Het Duitsche opperbevel der weermacht maakt bekend,

dat in de afgeloopen 3 dagen 23 schepen van de Britsche voorpostenstrijdkrachten door Duitsche luchtstrijdkrachten werden vernield, o.a. de „Pearl", „Serenity", „New Choice", „Eilead Wray", „Evelina", „Sedgefly", „Trinity". De Britsche admiraliteit deelt mede, dat alleen de „Evelyn" en de „Sedgefly" marine-trawlers zijn, welke verloren moeten worden beschouwd en dat van de 35 schepen, welke in de laatste dagen Duitsche luchtaanvallen hadden te verduren, slechts 3 marineschepen waren. In totaal werden 1 kustvaarder en 6 trawlers tot zinken gebracht.

21 Dec. Volgens het Fransche Ministerie van Marine zijn 30 a 35

Duitsche onderzeebooten door de Britsche marine en 10 door de Fransche marine vernield.

23 Dec. Onderscheidingen toegekend aan de commandanten van 31 Britsche oorlogsschepen (t. w. 27 jagers, 1 trawler, 1 drifter, 1 patr.-vaartuig en 1 onderzeeboot) voor succesvolle acties tegen Duitsche onderzeebooten.

26 Dec. Britsche luchtaanval op 2 Duitsche torpedojagers en 4 kleine Duitsche oorlogsvaartuigen en daarna op 7 Duitsche patr.-vaartuigen nabij Duitsche kust. Volgens Britsch bericht zou één schip getroffen zijn door bommen tengevolge waarvan het na den aanval niet meer kon manoeuvreeren.

28 Dec, Fransch legerbericht maakt melding van het vernielen van 2 Duitsche onderzeebooten in de afgeloopen 3 weken. Een er van werd tot zinken gebracht door Aviso „Cdt. Duboc", de andere door de torpedojagers „Sirocco" en „La Railleuse".

1 1 1