is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 55, 1940, no 2

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stabilisatie

en weer om het kanon over den wisselenden hoek XMD terug te baksen. Het in dekking houden der volgwijzers door de volgbaksers is door het steeds heen en weer bewegen der commandowijzers een zeer inspannend en vermoeiend werk. Bij voorkeur zal de batterij dan ook telemotorisch moeten worden gebakst.

Fig. 2.

De rotatievector R2 doet, als we de zijdelingsche correctie buiten beschouwing laten, richtlijn en kanon in het verticale vlak omhoog of omlaag draaien. Deze draaiing veroorzaakt een steeds wisselenden „hellinghoek schip". Onder „hellinghoek schip" verstaat men den hoek tusschen het horizontale vlak en het opstellingsvlak, gemeten in het vlak, waarin de kijker geeleveerd wordt.

Deze hellinghoek schip wordt bij centraal vuur bijgehouden door den centralen richter, bij persoonlijk vuur door de richters bij de kanons. Deze richters bepalen namelijk den hellinghoek der richtlijn, dat is de hoek, dien de kijkeras maakt met haar projectie op het opstellingsvlak. Deze hoek nu is de som van terreinhoek en den genoemden steeds varieerenden hellinghoek schip.

Het is mogelijk, in de centrale richtmiddelen een tol aan te

185