is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 55, 1940, no 2

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Buitenlandsche tijdschriften

bouw van de Engelsche en Amerikaansche slagschepen werden in hetzelfde jaar gelden toegestaan; toen in Engeland echter de eerste twee van stapel liepen in 1939, waren van de Amerikaansche schepen eerst kort geleden de kielen gelegd".

Aldus jeremieert Fletcher Pratt in de Saturday Evening Post van 7 October 1939. Doch dan verandert zijn toon: „Amerikaansche slagschepen zijn het best beschermd van alle slagschepen ter wereld; zelfs de oudste schepen zijn wat dit betreft beter dan de modernste in dienst zijnde slagschepen van Japan en Italië. Al onze slagschepen hebben dezelfde maximum snelheid, dezelfde bewapening en dezelfde bescherming; hun actieradius overtreft die van buitenlandsche slagschepen. De schietvaardigheid is groot; bij gevechtsoefeningen in de Pacific zagen de zware kruisers kans de 15 mijl verwijderde schijven te vernielen na het tweede salvo. De Amerikaansche M.L.D. is een voorbeeld voor die van andere landen.

Het moreel van het personeel is zeer hoog; geen enkele Marine beschikt over zulke intelligente matrozen en zulk goed technisch geschoold personeel.

Het verschil tusschen de maritieme traditie van de Amerikaansche en de Britsche vloot is, dat de Britsche er op uit is om altijd op het terrein van actie te komen met meer schepen dan de vijand heeft; de Amerikaansche hecht meer waarde aan betere schepen, die beter worden gebruikt. Wij stellen meer prijs op intellectueele vorming; dit blijkt ook uit de boeken, welke door oud-zeeofficieren worden geschreven. Britsche oud-zeeofficieren publiceeren gezellige herinneringen vol aardige anecdotes, bijv. over eenden schieten in China, de Amerikaansche officieren maken echter reeds op jeugdigen leeftijd diepgaande studie van tactiek en strategie en als gevolg daarvan, heeft geen Marine zooveel bijgedragen tot verhooging van het wetenschappelijk peil van den marine-officier".

Hij vergelijkt vervolgens de sterkte van de Amerikaansche slagvloot met die van Japan en acht de beslissing om de 6 nieuwe slagschepen „North Carolina", „Washington", „South Dakota", „Alabama", „Indiana" en „Massachusetts" met 40.6 cm geschut te bewapenen' juist, ondanks het gerucht, dat Japan slagschepen zou bouwen met 45.6 cm kanons. Het gerucht is bovendien vermoedelijk onjuist. De Japansche slagvloot wordt niet speciaal tegen die van de Vereenigde Staten gebouwd. De actieradius van de Japansche vloot is niet meer dan 2500 mijl, zoodat een aanval op de Vereenigde Staten onmogelijk is, zoodang de V.S. Pearl Harbour bezitten. De afstand van de Japansche bases tot Singapore is echter veel geringer en de Japansche vloot zal wel in staat zijn om zich te verdedigen tegen een Britschen aanval in de Chineesche Zee of tot het offen-

259