is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 55, 1940, no 2

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Marineblad

belangstelling, omdat zij toont, hoeveel waarde een uitnemende plaatselijke terreinkennis heeft, hoe men gebruik kan maken van de eigenaardigheden van de geografische gesteldheid, welk een groote rol de verrassing speelt en hoe noodig een sportieve lichamelijke ontwikkeling is. In politiek opzicht is het meest treffende van dit verhaal van heldendom, de rol van Duitschland. Men realiseere zich goed: met den steun van Duitschland heeft dit land zich vrijgevochten, hoewel de steun méér moreel, dan in materieel opzicht

werd gegeven en gewaardeerd. (Mannerheim wilde geen hulp

en behaalde de beslissende zege op den dag van de landing van de Duitsche Baltische Divisie). Maar zonder Duitschlands hulp bij de militaire vorming van Finsche Jagerbataillons te Berlijn in 1914—'18 zou het nationale boerenleger van Mannerheim nooit over voldoende kader hebben kunnen beschikken.

En nu ? Na jaren van directe en indirecte sympathiebetuigingen t.a.v. het land „that in 1918 formed a buttres which secured the northern flank of Europe's eastern front, when that front was tottering during the first years after the Great War", nu vecht Finland zonder hulp tegen Duitschlands vriend met de Tartarenmuts en de Kozakkenlaars.

In Mei 1939 schreef Gen. Sir Walter Kirke in de inleiding van dit boek: „To day this virile, honest and enlightenel people stand as an outpost of Western civilization on the frontiers of the unknown".

In 1940 staat het daar, even dapper, maar bloedend uit vele wonden tegenover den vorm, dien het onbekende heeft aangenomen: de gevreesde barbaar van 1918.

Een boek, dat den militair dit volk — van soldaten — leert kennen en dat wij van harte aanbevelen, vooral aan hen, die op de kaart van Europa tactiek bestudeeren.

Evenals alle boeken van Faber and Faber is ook dit boek zeer goed uitgegeven, zij het voor Hollandsche militaire beurzen nogal duur. Kr.

Mahan. The Life and Work of Captain Alfred Thayer Mahan

door Captain W. D. Puleston, met een introductie van the Right Hon. Duff Cooper, D. S. O., M. P.; 337 blz.; uitgave Jonathan Cape, London; prijs geb. 15 s. net.

Van dezen „great public servant", om met Theodore Roosevelt te spreken, verscheen een uitvoerige biografie onder bovenstaanden titel. Zij brengt deze figuur tot nieuw leven in een periode der gegeschiedenis, waarin de beginselen van het Mahanisme en de stellingen

284