is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 55, 1940, no 3

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Marineblad

volgende tijdsinterval. Dus voor 1 h 35 min 10 sec MTG neme men voor de zon en de planeten de declinatie van 1 h, voor de maan van 1 h 30 min;

3. ook voor het opzoeken van sterretijd en uurhoek van de zon, maan en planeten, doet men goed altijd uit te gaan van het in de almanac vermelde tijdstip vallende vóór het tijdstip (in MTG) van observatie, alsdan worden de uit de interpolatietabellen gevonden waarden altijd opgeteld bij de aan de almanac ontleende waarden;

4. in de interpolatietabellen voor sterretijd en voor zon-, maanen planeetuurhoeken wordt nooit geïnterpoleerd; in deze tabellen zijn de gezochte waarden niet op gelijken regel met de argumenten, doch er tusschen aangebracht, b.v. voor de zon:

°m°s 0°0'

13 0°1'

5s 0°2'

98 0°3'

enz.

Is het argument nu b.v. 2, 3 of 4 sec, dan neme men 0°1'; is het argument geen tusschenliggende waarde, dan neme men altijd het bovenste getal, dus is het argument b.v. 5 sec, dan neme men 0°1', is het 9 sec, dan 0°2'.

Volledigheidshalve zij vermeld, dat op de pagina's van de maan gegeven zijn de tijdstippen van het begin en einde van de (burgerlijke) schemering (d.i. als de zon 6° onder den horizon staat), de tijdstippen van maan's en zon's opkomst en ondergang, dit alles zoowel voor Noorder- als Zuiderbreedte. Ook voor poolstersobservaties is een tabel aanwezig, die, met sterretijd als argument, de correctie geeft, die onmiddellijk op den voor de I.C. verbeterden sextant-aflezing kan toegepast worden, om de ware breedte te vinden. De verbetering voor de astronomische straalbuiging (voor hoogten tusschen 28° en 60°) is in de correctie van voornoemde tafel opgenomen. Wil men nauwkeuriger werken, dan is hiertoe nog een klein tabelletje aanwezig, die een correctie geeft met de hoogte van het vliegtuig en de gemeten hoogte van het hemellicht als argumenten; deze laatste correctie kan echter verwaarloosd worden.

Voorbeelden, die een vergelijking geven tusschen de bewerkingen met de Air Almanac en de Nautical Almanac volgen hier.

334