is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 55, 1940, no 3

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Marineblad

BALANS PER

Saldo postgirorekening

ld. Rijkspostspaarbank

Waarde effecten, koers 1 Jan. 1940

Waarde schrijfmachine

Contributies en abonnementen over 1938 en vorige jaren:

volgens balans 31 Dec. 1938 ......

ontvangen in 1939 ƒ 271,—

afgeschreven als oninbaar . . . . . „ 167,50

ƒ 487,-

438,50

nog te innen .....

Contributies en abonnementen over 1939: te innen ......

betaald in 1938 (balans 31 Dec. 1938)

ontvangen in 1939 nog te innen

ƒ 11.435,90 „ 154,65

ƒ 11.281,25 „ 3.690,25

Opbrengst advertenties over 1939: te innen .... ontvangen ....

afgeschreven als oninbaar nog te innen

Vooruitbetaalde provisie advertenties aan colporteurs:

volgens balans 31 Dec. 1938 .....

vooruitbetaald in 1939

te vorderen door afschrijven oninbare advertentiekosten

verschuldigd wegens geplaatste advertenties over 1939 .

saldo vooruitbetaalde provisie

Losse afleveringen Marineblad (N.V. De Boer)

Afdeeling Ned.-Indië te vorderen:

volgens balans 31 Dec. 1938 ......

in 1939 geïnde contributies .......

de over vorige jaren niet gebruikte en als winst geboekte bijdragen ..........

ƒ 18.897,25 „ 15.995,04

ƒ 2.902,21 „ 472,86

ƒ 2.845,53

14.117,85 150,30

ƒ 17.113,68

8.047,38

90 — 441.50

829,60

ƒ 1.278,01 „ 2.794,08 „ 2.913,25 10 —

48,50

7.591,-

2.429,35

9.066,30 230,59

1.361,10

Totaal .

ƒ 27.722,18

406