is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 55, 1940, no 4

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN MEMORIAM

Gcpens. Vice-Admiraal JOHANNES HENDRIK OTTO GRAAF VAN DEN BOSCH, overleden 13 Maart 1940.

Hetgeen hij in en voor de Koninklijke-Marine geweest is, een kant en trouw dienaar, een kundig commandant op hooge posten in moeilijke tijden, het werd in dit tijdschrift herdacht nadat ViceAdmiraal Graaf van den Bosch op 2 Augustus 1939 het voorrecht mocht smaken om zijn 50-jarigen actieven diensttijd te beleven.

Thans is hij van ons heengegaan, de man, gekenmerkt door nobel karakter, door grooten zin voor recht en rechtvaardigheid, de mensch met een warm, goed hart.

Aan zijn laatste rustplaats getuigde een zeer groote schare van haar innig medeleven met de familie, niet minder getuigde zij van diepe ontroering over de breuk, in een hechten Marine-band geslagen.

De Schout-bij-Nachts vlag, geschenk, hem vereerd door zijn onderhebbenden na het neerleggen van het commando in de Stelling van „de Monden van de Maas en de Schelde", dekte de kist.

Sympathiek symbool voor de laatste reis van dezen Vlagofficier.

Brave makker, „Vaarwel"'

S.