is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 55, 1940, no 4

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Marineblad

lijkheid voor het breken van het drievoudig verbond aan, een samengaan van de Engelsche Zeemacht met de Fransche Landmacht. We zien dan verder de bestaande tegenstellingen met Japan voorloopig beslechten met het non-agressieverdrag van 1909, aan welks totstandkoming het „vriendschappelijk" bezoek van niet minder dan 16 Amerikaansche slagschepen aan Japansche havens in 1908—1909 zeker niet vreemd was. Ik wijs dan tenslotte op de moeilijk met zuivere neutraliteitsopvattingen te vereenigen leveringen van groote massa's oorlogsmateriaal, direct na het uitbreken van het conflict.

Voegen wij deze feiten samen en bedenken wij daarbij, dat het welhaast ondenkbaar is, dat van Engelsche zijde in de kritieke jaren vóór 1914 geen besprekingen met politieke en Marine-vertegenwoordigers der Ver. Staten zijn gehouden, dan verschijnt Sims' indiscretie wel in een ander licht. Zóó beschouwd zou Sims' befaamde Guildhall-speech niet anders zijn, dan een openlijke hint, welke door haar grofheid haar vooropgezette bedoeling ver voorbij schoot, doch niettemin als een duidelijke waarschuwing der U. S. Navy door Duitschland kon worden ter harte genomen.

Zulks wil nog geenszins zeggen, dat Engeland reeds in 1910 positieve politieke garanties kreeg van de zijde van Uncle Sam, doch vele feiten wijzen er wel op, dat in de leiding der U. S. Navy, sterke proEngelsche sympathiën huisden. Als merkwaardigheid zij hier nog vermeld, dat blijkens een mededeeling in het Congres in 1919 Sims in zijn reisrapport van 1910 o.a. vermeldde 9):

le. Een Europeesche oorlog moet binnen 4 jaar uitbreken, 2e. Engeland en Frankrijk zullen als verbondenen vechten en Italië zal volgen.

Een aanwijzing temeer, dat Sims met een politiek-informatische opdracht naar Europa ging en aldaar kennis nam van alleen aan zeer ingewijden bekende gegevens.

HOOFDSTUK V.

1911—1915.

„Let us learn to think in the same way about mndamental Truth".

Darrieus.

De veronderstelling, dat Sims' „last drop of blood speech" voor zijn promotie geen onaangename gevolgen zou hebben, vindt haar bevestiging in zijn detacheering bij de U.S. „Naval War College" te Newport na afloop van zijn tweejarig slagschipcommando in Mei

8) Congressional Records 1919.

462