is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 55, 1940, no 4

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FORMULIER II.

Kjx 4 Liy = M, K,2x + K^y = K,Mi KiL.x + Lfy = LiM,

K2X -)- L2y = M2 K22x + K2L2y = K2M2 K2L2x + L22y = L2M2

KnX + Lny = Mn Ko2X + K„Lny = K„Mn KnLnX + Ln2y = LnM„

Px + Qy = S (1) Qx 4- Ry = T (2)

PRx + QRy = RS PQx + PRy = PT RS _ QT

Q2x + QRy = QT PQx + Q2y = QS RP Q2

■ — p/T1 QS

(PR-Q2)x - RS-QT (PR-Q2)y = PT-QS y = PR _ Q2(4)

TN = TN' 4" Nbx 4" N£y TA == TA' 4" Abx +■ A£y

TN — TA = TN' - TA 4- (Nb - Ab)x 4" (N£ - A£)y n = n' 4 (Nb - Ab)x 4 (N£ - A£)y (Nb - Ab)x + (N£ - A£)y == n - n'

Bb = 40'20 Cb = -0'28 Db = -0'33 Eb = Fb =

Ab = 40'25 Ab = +0'25 Ab = +0'25 Ab = Ab =

K[ = —0'05 K2 - -0'53 K3 = -0'58 K4 = K5 =

B£ = 4-0'H C£ se +0'15 D£ = 0 E£ = F£ =

A£ se -0'07 A£ = -0'07 A£ sa -0'07 A£ = A£ =

Lj ss 4-0'21 L2 = 40'22 L3 = +0'07 L4 = L5 =

124°08' " TV 242°03' " TD' 270° 10' " TE' 0 ' " TF' ° ' "

TA' 74°35' " TA' 74°35' " TA' 74°35' " TA' ° > " TA' 0 ' »

b' — 49°33' " c' = 167°28' " d' = 195°35 " e' = 0 ' " i' — o / // _

b = 48°20' " c = 164°36' " d = 193° 18' " e = ° ' " f = ° ' "

b-b' —1°13' " _c-c' —2°52' " d—d' -2°17' " e-e' 0 ' " f—f' ° ' "

(M,) = - 73' » (M2) = - 172' " (M3) - - 137' " (M4) = 0 ' " (M5) = ° ' "

K2 KL L2 KM LM

Oo

0,0025 — 0,0105 0,0441 + 3,65 — 15,33

0,2809 — 0,1166 0,0484 4 91,16 — 37,84

0,3364 — 0,0406 0,0049 4 79,46 — 9,59

40,6198 — 0,1677 4-0,0974 4 174,27 — 62,76

(P) (Q) (R) (S) (T)

RS = 4- 16,973898 PT = — 38,898648 PR = 4- 0,06037

QT = 4- 10,524852 QS = — 29,225079 Q2 = 4 0,02812

(I) = 4. 6,449046 (II) = - 9,673569 (III) = 4-0,03225

Log (I) = 0,809497 Log (II) = 0,985586 (n)

Log (III) se 8,508530 Log (III) = 8,508530

Log x = 2,300967 Log y = 2,477056 (n)

Log m = 1,487423 Log p == 1,484551

Lg breedte correc. = 0,813544 Lg £-correctie s= 0,992505

Breedte van S' == 9°15'40" S Lengte van S' se 102°22'30" E

Breedte correc. = 6"51 N Lengte correc. = 9"83 W

Breedte van S = 9°15'33"49 S Lengte van S = 102°22'20"17 E

C 9°15'33"49 S

Wrak van de „Ayesha Maru" <

( 102°22'20"17 E