is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 55, 1940, no 4

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Marineblad

„Exeter"), omdat hij, dank zij zijn ijver en energie, het vermogen der machines in recordtijd op volle kracht wist op te voeren en dank zij zijn grondige kennis van het schip en perfecte organisatie, kans zag den invloed van de toegebrachte schade te beperken. Zijn kalmte en opgewektheid gaven een prachtig voorbeeld.

De D.S.C. kregen o.m.:

De adelborst A. Cameron (H.M.S. „Exeter"), omdat hij, toen een 28 cm granaat boven een munitiekast ontplofte en deze daardoor in brand geraakte, met groote kalmte de twee kanonbemanningen heeft bevolen zich in veiligheid te brengen. De munitie ontplofte, tengevolge waarvan enkelen gewond werden en een tweede kast in brand raakte. Samen met een matroos zag hij kans den brand te blusschen en de niet-ontplofte granaten over boord te werpen. Zij waren nog warm en de koperen hulzen waren öf verdwenen öf opengebarsten. De onderste rij munitie was niet in brand geraakt; ook deze wierp hij over boord. Gedurende de actie gaf hij blijken van groote kalmte en vindingrijkheid. Hij maakte het best-mogelijke gebruik van zijn kanonbemanningen.

Luitenant ter zee E. D. G. Lewin (H.M.S. „Ajax"), die, nadat de actie was begonnen, met zijn vliegtuig werd gecatapulteerd, hoewel de toestand, waarin het toestel verkeerde, twijfelachtig was. Hij zag kans na den zeeslag onder moeilijke omstandigheden een behoorlijke landing te maken en het vliegtuig te behouden.

Luitenant ter zee G. G. Cowburn (H.M.S. „Achilles"), die het schip met groote bekwaamheid en kalmte manoeuvreerde en niet van stuur raakte, toen de commandeerende officier en een onderofficier-seiner naast hem gewond werden. Dat het schip niet getroffen werd is voornamelijk aan hem te danken. Het ooggetuigenverslag van de actie, dat hij doorgaf naar den benedensten commandotoren, was van groote waarde; het werd uitgezonden naar alle posten onder dek en ook naar de machinekamer.

Kapitein-luitenant ter zee Ch. J. Smith (H.M.S. „Exeter"), die groote kalmte en vindingrijkheid toonde, toen 1° de communicatie was verbroken en hij de order om bakboordsroer te geven moest doorgeven en 2° toen hij op het juiste moment de stuurboordlanceerbuizen liet afvuren. Vervolgens bestuurde hij het schip vanaf het achterschip en na de actie was hij onvermoeid bezig met het herstellen van de electrische geleidingen, ondanks een wonde aan zijn been.

550