is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 55, 1940, no 4

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Marineblad

Aan tankers bezat Engeland in 1914 ± % mdl. b.r.t. en Frankrijk 30 a 40.000 b.r.t. Thans bestaat 18% van de Britsche en 12% van de Fransche koopvaardijvloot uit tankers.

De tonnage der Britsche tankervloot bedraagt 2.9 mill. b.r.t. en die der Fransche 0.3 mill. b.r.t. Voor den invoer van droge ladingen van overzee heeft Groot-Britannië 12.9 mill. b.r.t. en Frankrijk 2.3 mill. b.r.t. ter beschikking; d.i. resp. 3.4 mill. b.r.t. minder en 0.7 mill. b.r.t. méér dan in 1914.

De capaciteit van de handelsvloot is natuurlijk in sterke mate afhankelijk van de snelheid, waarmede geladen en gelost kan worden. Het laadvermogen van de Britsche koopvaardijvloot (tankers uitgezonderd) is ± 15 millioen ton en van de Fransche 3 millioen ton. Het laadvermogen der Britsche tankervloot bedraagt 4 millioen ton en van de Fransche 0.4 millioen ton.

Het gemiddeld aantal „reizen" per jaar (van thuishaven tot verste buitenlandsche haven en terug) der Britsche schepen schatte men in den wereldoorlog op 3. Tengevolge van de grootere snelheid der schepen en de verbetering der laadinrichtingen enz. in de havens kan dit thans op 4 worden gesteld en bij de tankers op 6. De invoercapaciteit per jaar der Britsche en Fransche koopvaardijvloot krijgt men door het product te nemen van laadvermogen en aantal „reizen" per jaar.

De invoercapaciteit Britsche vloot 60 mill. ton ,, Fransche ,, 11

71 mill. ton

De Britsche invoer over zee over 1938 bedroeg 55 mill. ton ,, Fransche „ „ „ „ 1938 „ 24 ,,

79 mill. ton

Wat de tanker-vloot betreft, is er een overschot aan invoercapaciteit van 6,5 mill. ton per jaar:

Britsche invoer 1938 12 mill. ton Fransche invoer 8

20 mill. ton

556