is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 55, 1940, no 4

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Buitenlandsche tijdschriften

Denemarken

Marine-attaché in Engeland en Duitschland

Denemarken heeft een marine-attaché geaccrediteerd bij de belligerenten. De attaché voor Frankrijk en Engeland is te Londen geplaatst. Le Yacht, Febr. 1940.

Joego-Slavië

Torpedojager gezonken

De jager „Ljubljana" is 24 Januari bij het binnenvaren van Sebenico op een rif geloopen en korten tijd daarna gezonken. De „Ljubljana" is een zusterschip van de „Beograd" (waterverplaatsing 1210 ton). Sch. 1.2.40.

Nieuwe marinebasis

Dubrovnik leent zich niet voor uitbreiding; vandaar dat een moderne marinebasis zal worden aangelegd dicht bij Plotea, aan den mond van de Narenta. Le Yacht, Februari 1940.

Noorwegen

Het gevaar van drijvende mijnen

De admiraliteit neemt proeven in een sleeptank, teneinde de mogelijkheid na te gaan van aanvaring met drijvende mijnen. Vastgesteld is, dat bij kalme zee de mijnen weggeduwd worden door de boeggolf, indien de mijn niet op een afstand van minder dan 5 m wordt gepasseerd. Bij bewogen zee zijn de resultaten onregelmatig; de golven kunnen de mijn wegduwen, doch ook tegen den scheepsromp doen botsen. Het model stelde een koopvaardijschip voor van 90 m lang, 14 m breed en 5.50 m diep. Le Yacht, Februari 1940.

De Poolsche vloot

1 September had een treffen plaats tusschen den Poolschen jager „Wicher" en den mijnenlegger „Grijf" eenerzijds en 5 Duitsche jagers anderzijds. Een van de Duitsche jagers werd beschadigd en zonk.

2 September vertrokken 8 Duitsche jagers uit Danzig. Wederom wisten de „Wicher" en „Grijf" een Duitschen jager tot zinken te brengen.

3 September werd de „Grijf" in de nabijheid van Hel door 21 vliegtuigen gedurende 20 minuten gebombardeerd.

De a.l.-batterij van de „Grijf" bracht 7 Duitsche vliegtuigen naar beneden. De „Grijf" werd in beschadigden toestand te Hel binnen-

569