is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 55, 1940, no 5

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Marineblad

SW — Schip en Werf; WRH — Werft-Reederei-Hafen; S — Schiffbau;

SSR — Shipbuilding and Shipping Record; Sb — The Shipbuilder.

Wij maken attent op de verschijning van een heruitgave van Herner's Theorie des Schiffes, bewerkt door Dipl.-Ing. Karl Rusch. Het is verschenen bij Dr. Max. Janecke te Leipzig en heeft het voordeel bijzonder duidelijk te zijn. Behandeld zijn waterverplaatsing, stabiliteit, weerstand en schroeven.

Een uitgebreider werk verscheen in Amerika, doch dit is meer een bibliotheekboek.

Sterkte

Sterkte van schotten is behandeld door Dr. Dahlmann. Hij onderzoekt den inklemmingsgraad der stijlen en den invloed daarvan op de afmetingen der verbanddeelen. Daar Dahlmann min of meer tot de conclusie komt, dat de Germanische Lloyd de eischen niet hoog genoeg stelt, heeft Prof. Schnadel geantwoord. Hij wees erop, dat bij het overschrijden van de vloeigrens de toestand dusdanig verandert, dat de gewone rekenwijze niet meer opgaat, en dat het verbanddeel geholpen wordt door naburige, zoodat de werkelijke breuk veel later optreedt dan de berekening zou doen verwachten. Dit is door proeven vastgesteld, waaraan uiteraard meer waarde moet worden toegekend dan aan de minder soepele theorie. WRH 151.

Zeer interessant is een bericht over een onderzoek naar de trekvastheid van geklonken platen. Drie gangen met geklonken landen en verschillend geklonken stuiken werden in langsrichting getrokken op een speciale trekbank van zeer groot vermogen. Het bleek, dat de stuiken ontlast werden door de doorgaande platen en dat de sterkte der stuiken op 80—88 % van de volle plaat kan worden gesteld. Bij ontlasting na het overschrijden van de vloeigrens en dan weer belasten kwam de versteviging van het materiaal, door vervorming der kristallen, qoed aan het licht. WRH 256.

Een ander onderzoek betrof de spanningsverdeeling om spaargaten, welke — zooals bekend — in den scheepsbouw zeer veel voorkomen. In 1938 was hierover reeds bericht in WRH door Dipl.Ing. Karnatz, maar Dipl.-Ing. Vollbrecht maakt er nu op attent, dat de invloed der schuifspanning niet verwaarloosd kan worden, indien de spaargaten kort zijn. WRH 220.

Van practisch belang is voor den scheepsbouw zeker niet minder de balk of drager met veranderlijk traagheidsmoment. Hoe zulk een

662