is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur jrg 14, 1899, no 4, 28-01-1899

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ASPHALT-WEDEN en dito VLOEEEN.

FABRIEK

Roggeveenstraat KANTOOR PASSAGE WIJNAND FOCKINK Kamer ! en 2

AMSTERDAM.

NATUURL. ASPHALT

van

VAL DE TRAVERS

ZWITSERLAND

Gecomprimeerde Asphaltwegen en dito Dorschvloeren, Werken in Asphalt-Mastiek voor Trottoirs Skating-Rings Lawntenniscourts, Spinnerijen. Weverijen, Ververijen, Moutvloeren Kelders, Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Magazijnvloeren, Gangen, Veranda's Bruq- en Dakbedekkingen, Beton-Fundeeringen, Stallen, enz., enz., enz.

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraas werend.

Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren

AsPh.l{HMEülEUzcwHiS,d,s,>H4'-TE ™Wkm u--* -i8™- ™ * ~ *T—

Directeur voor Nederland en Koloniën: W. PATON WALSH.

Neflerlanflscüe Maatschappij

voor

MON IER-W ER KEN

te AMSTERDAM. Directeur: J. N. Landré.

Cement-IJzerwerken

volgensde systemen Monier, Rabitz en aanverwante stelsels.

WATERDICHTE WERKEN,

als: Kelders, Reservoirs, Regenbakken, Daken, Privaatputten, Kuipen enz. Gewelven, Vloeren, Buizen, Tunnels, Muren.

Bescherming tegen brand. Brandvrije Helders. KANTOOR: 3e Weteringdwarsstraat 36, WERKPLAATS: Jaagpad bij den Omval (Weesperzijde)

JIIN HA A/1 ER & Cl, i©§tnwiiFF &

Heerengraeht S83, AMSTERDAM '

KINDERDIJK en VLAARD1NGEN. MERIK. LUCHT- en STOFZUIGERS,

m^JZT^Z l slechte WMl W^M MM^M

• Sassen enz. Voor verschillende doeleinden,

en AFKOELING in fabrieken van ver-

Afstands- en peillijnen met haspels.

sn en voor verschillende doeleinden, hier WIEPBANDEN en SJOR RIN GS volgens waterstaatsmodel.

Voor het VERWIJDEREN van warme of slechte lucht, stof, stoom, gassen enz.

Voor DROGING en AFKOELING in fabrieken van verschillenden aard.

In tal van fabrieken en voor verschillende doeleinden, hier te lande, in gebruik.

NAAMLOOZE VBJNTIVOOTSCHAP

ACCUMULATORENFABRIEK JflMISSEN",

MAARSSEN bij Utrecht, '

COMMISSARISSEN de HH. P. A. BOS en J. ©. HEUFF te Gorinchem, J. P REIJBLOM te 's Gravezande en

J. J. S. R. 5EIMMERMAN te Maarsseveen. Directeur: C. E. WOLFF

FABRICEEREN en LEVEREN met STEEDS TOENEMEND SUCCES

ACCUMULATOREN voor ALLE DOELEINDEN.

Speciale afdeeling voor ELECTRISCHE INSTALLATIEËN als vertegenwoordiger van

KLQT ■ff^TgUXT dte 0°. te VYSOCAN PRAG

DRAAISTROOM-GENERATOR

waarvan o. a. eene van 250 en eene van 150 P.K.

DRAAISTROOM-MOTOR

waarvan een aantal waaronder van 80 P.K.

voor Nederlandsche Rekening in aanbouw.

Gedrukt b« F. J. BELINFANTE voorh.: A. D. SCHINKEL