is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur jrg 14, 1899, no 10, 11-03-1899

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

125

M 10

losse stijlen, alle met rem. Perc. 1. Soc. Anonyme des ateliers Nicaise & Delcuve te La Louvière, f 40,530; perc. 2. Dezelfde, f 15.425; perc. 3. Dezelfde, f 14,185; perc. 4. Soc. An. La Metallurgique te Brussel, f 14,225; massa. Sachsische waggonfabnk «Werdan»,< f93,200; 4 908 ton stalen spoorstaven; ten dienste der Staatsspoorwegen op Java. Ch. Cammel & Co. Ltd. Scheffield, f 72.50 per 1000 K.G. : massa. Dezelfde, f 355,830.

Genie. Gorinchem, 28 Febr. Herstellingen aan bruggen te Woudrichem en bij het werk aan de Bakkerskil. J. Spoor, Wed. B. A. Kentie te Woudrichem, f 880.

Willemstad 28 Febr. Herstellen van bruggen te Willemstad en te Ooltgensplaat.' R. J. Lodder ald., f 1737.

Gemeentewerken. Bergen-op-Zoom, 24 Febr. Leveren van 27,000 straatklinkers (Waalvorm). H. J. Horsten ald., f 17.10 per 1000; 508 stuks ei- en cirkelvormige rioolbuizen. A. Oosthoek & Zn. te Alfen a/d Rijn, f 703.585; schoolmeubelen. A. de Ley ald., f 342.

'Sloterdijk, 25 Febr. 1°. Vergrooten van de openb. school te Sloten. J. de Vries te Purmerend, f 7185; meubelen. M. v. d. Mei te Sloten,' f 530; 2°. Verbouwen van de openb. school te Osdorp. Gegund aan L. v. Essen te Halfweg, f 3770 ; meubelen. Gegund aan M. v. d. Mei te Sloten, f 50.

Heeswijk, 27 Febr. 1°. Bouwen van een o. 1. school. Van Kemmenade te Mierlo, f 6445; 2°. Bouwen van een woonhuis voor den burgemeester. L. v. Aspert ald., f 4810.

Amersfoort, 27 Febr. Bouwen van de gem.-gasfabriek. H. Timmer te Meppel, f 65,780.

Vlissingen 28 Febr. Leveren van 95,000 trottoirklinkers. Jansen & Moolenburgh' te Gorinchem, f 16.49 per 1000.

Gouda 28 Febr. 1°. Vernieuwen van houten bovendekken op bruggen rij'voeringen. Gegund aan J. H. de Wilde ald.. f747; 2°. Verbouwen van de oude hoofdwacht bij de werkinrichting. Gegund aan Denzelfde, f 2050 ; 3°. Maken, leveren en stellen van ijzeren hekken. a. Een ijzeren hek met twee inrijhekken voor de algemeene begraafplaats. Gegund aan W. Bokhoven ald., f 1730; 6. Een ijzeren hek op den muur bij de aanlegplaats der stoombooten langs de Vest. J. J. Verdries ald., f 262.95.

Polderwerken. Zwolle, 24 Febr. Best. v. h. wat. Mastenbroek. Driej. onderhoud van de kunstwerken. C. J. v. Dijk te Genemuiden, f 1470 per jaar; vernieuwen van de kleine brug n°. 18 in het einde der Schaapssteeg. Dezelfde, f 384.

Zierikzee, 2 Maart. Dag. best. v. h. wat. Schouwen, 1°. Fundeering voor een metallieken molen met hevelbuizen in den Zuidhoek. D. v. Oorschot ald., f 4825; 2°. Bouwen van een nieuwe dijkbazenwoning nabij den Val van Zierikzee, in het district den Zuidhoek. L. Slager te Dreischor, f 2526.

Spoorwegen. Utrecht, 28 Febr. Maatsch. tot Expl. v. S.S. Inrichten van de goederenloods tot drie woningen en van het stovenlokaal tot eene woning benevens maken van vier bergplaatsjes op het voormalig station Vlissingen (stad). A. Hanenwinkel te Vlissingen, f 5190.

Amsterdam, 6 Maart. Holl. Uz. Spoorwegmij. Maken van een haltegebouw met chefswoning en privaatgebouwtje te Rijswijk. G. K. Donk, 's-Hage, f 8943.

Particuliere werken. Neede, 24 Febr. Firma ter Weene & Zn. Vergrooten harer fabriek nabij het station. Gegund aan B. J. Paalman ald., f 4191.92.

Amersfoort, 25 Febr. Firma Berns & Co. Bouwen van een stoomzeeppoederfabriek met kantoren op het Kalfsveld ald Gegund aan N. Wolfswinkel ald., f 11,775.

Breda, 27 Febr. P. L. Brooijmans. Bouwen van een benedenhuis met twee 'bovenhuizen en stalling aan de Leuvenaarstraat. Timmerwerk. Gegund aan C. Nuyten ald., f 3439 ; metselwerk. Gegund aan H. Vriens ald., f 3696.

Bergen-op-Zoom, 27 Febr. B. Derwig Terken, Verbouwen van een woonhuis in de Fortuinstraat. Gegund aan N. Scheffelaar ald.. f 3685. .

Gorredijk, 27 Febr. J. Zwart. Verbouwen van zijn woonhuis in de N. O. dubbele straat. J. v. d. Draai ald., f 1490.

Vlachtwedde, 27 Febr. I. Brontsema. Bouwen van een woonhuis en bakkerij. Gegund aan J. Kuilman te Wedde, f 3357.

Amsterdam, 1 Maart. Verbouwen van de stoomwasscherij «Oosterpark». J. Baden ald., f 7890.

Brummen, 1 Maart. Bouwen van een woonhuis op de bouwplaats Heidendaal. Gegund aan J. W. Boerman te Warnsveld, f 3040.

Gendringen, 2 Maart. I. B. H. Luëssen. Afbreken van een bestaand woon- en pakhuis en bouwen van een woon- en pakhuis. Gegund aan A. Gieskus te Azewijn, f 11,345.

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN.

Maandag 13 Maart.

Amsterdam. Burg. en Weths.. te 12 ure: Maken van den onderbouw, inbegrepen het lossen en opstellen van den metalen bovenbouw, van twee ijzeren ophaalbruggen, een vaste brug en bijbeh. werken en uitvoeren van eenige werken aan de bruggen n°. 146, 147, 276 en 155. (Zie Adv. in n°. 8.)

Id. Id. Bouwen van administratiegebouwen voor het nieuwe entrepotdok. (Zie Adv. in n°. 8.)

Id. Id. Maken en leveren franco boord op het werk van den metalen bovenbouw, inbegrepen het leveren van twee monteurs bij de opstelling van twee ijzeren ophaalbruggen en een vaste brug en uit¬

voeren van eenige werken aan de bruggen n°. 146, 147, 276 en 155. (Zie Adv. in n°. 8.)

Delft. Archt. J. H. Tonnaer, te 3 ure: Amoveeren van een koetshuis, gelegen aan de Annastraat n°. 41 ald. en het te dier plaatse bouwen van een dubbel koetshuis met drie bovenwoningen en hooizolders. Bestek en teek. verkrijgbaar bij bovengen, archt., bij wien ook inl. zijn te bekomen.

Enschede. D. Lohrmann, te 12 ure: Bouwen van drie heerenhuizen in 2 perc. aan den Haaksberger grindweg. Inl. bij den archt. H. E. Zeggelink. Aanw. 13 Maart te 9 ure.

's-Hertogenbosch. Burg. en Weths., te 10 ure: Verfwerken aan gemeentegebouwen, bruggen en andere constructiën. Bestek ter lezing op het gemeentehuis en verkrijgbaar bij den ing.-archt., die tevens nadere inl. geeft.

Dinsdag 14 Maart.

Amersfoort. Genie, te 10 ure: Leveren van gereedschappen en behoeften tot het schoonhouden van mil. gebouwen enz. Perc. 1. Bezems, borstelwerk enz. Begr. f1200; perc. 2. Geweven goederen, zeemleder, sponsen, schuurlinnen, poetsextract, zeep- en sodabakken. Begr. f 800; perc. 3. Metaalwerk. Begr. f 233; perc. 4. Soda en zeep. Begr. f 510. Best. verkrijgb. bij den opz. van fortif. en ter lezing in het hotel Schwemmer. Inl. ten bureele der genie en bij den opz. voorn. Bilj. inz. uiterl. 13 Maart voor 3 ure.

Breda. Dir. der Zuid-Nederl. stoomtramwegmij., te 11 ure: 1 . Afbreken en nieuw opbouwen van de inundatie sluisduiker nabij de gem. Steenbergen; 2°. Overbruggen van duiker n°. 22, gelegen in den provincialen weg van Steenbergen naar Halsteren ; 3°. Levering van 100,000 straatklinkers. Best. met teek. verkrijgbaar ten kantore van de maatschappij ald.

Goes. Best. v. d. nieuwen West Kraaiertpolder, te 1 ure: Leveren van 776 W. Pruisische grind van 2—7 cM. en 926 M3. idem van 1—4 cM. Voorw. en inl. ten kantore van den ontvanger-griffier W. Kakebeeke ald.

Gouda. Genie, te 11 ure: Maken van een nieuw cellengebouw. Begr. f 1500. Bestek en inschr.-bilj. verkrijgbaar van 9—4 ure bij den hoofdopz. van fortif. Inl. bij gen. opz. en ten bureele der genie in de Frederikskazerne te 's-Gravenhage. Bilj. inz. uiterlijk 13 Maart voor 3 ure.

Maastricht. Genie, te 2 ure: Aanbrengen van gasleidingen in kazernegeb. Begr. f 1500. Bestek en teek. verkrijgb. bij den hoofdopz. Inl. ten bureele van den opz. voorn. Bilj. inz. uiterlijk 13 Maart voor 3 ure.

Nijmegen. Burg. en Weths., te 2 ure: Bouwen van een openbaar slachthuis met daartoe beh. werken op een terrein ten westen van de Haven. Best. met 6 teek. verkrijgbaar ter gem.-secretarie. Inl. geeft de gem.-archt. te zijnen kantore.

Rotterdam. Burg. en Weths., te 1 ure: Bouwen van het ZuidWestelijk stoomgemaal, op een terrein ten Oosten van de Wolfaertstraat (voorm. Charlois), met bijbeh. werken. (Zie Adv. in n°. 8.)

Standdaarbuiten. C. Aarden, te 3 ure: Bouwen eener stoomhoutzagerij met aanhooren, op een perc. sectie A, n°. 272 onder de gem. Terheyden, nabij de provinciale brug te Zwartenberg en station Zevenbergen, met bijlevering van alle benoodigde materialen enz. Best. met teek. te bekomen bij den bouwk. P. Bogaarts te Standdaarbuiten, alwaar tot den dag der aanbest. de noodige inl. te bekomen is.

Utrecht. Maatsch. tot Expl. v. S.S., te 2 ure: Aanbrengen deilichtmasten en geleidingen voor de electrische verlichting van het emplacement en de perrons te Boxtel, leveren en stellen van lichtmasten, geleidingsmaterialen en daarbij benoodigd ijzerwerk en plaatsen der houten geleidingspalen, booglampen enz. Begr. f 7500. (Zie Adv. in n°. 8.)

Venlo. Genie, te 10 ure: Verbeteren, inrichten en wijzigen van mil. gebouwen. Begr. f 3159. Bestek en inschr.-bilj. verkrijgbaar bij den hoofdopz. Inl. ten bureele van den opz. voorn. Bilj. inz. uiterlijk 13 Maart voor 3 ure.

Woensdag 15 Maart.

Amersfoort. Archt. H. Kroes, te 11 ure: Bouwen van twee dubbele villa's in het ontworpen Park aan den voet van den Amersfoortschen berg ald. Best. en teek. verkrijgbaar bij voorn, archt. Aanw. 13 Maart te 11 ure op het terrein.

Bergen-op-Zoom. Genie, te 11 ure : Verbeteren van het logies in de kazerne Groot Arsenaal aldaar. Begr. f 605. Inl. bij den e.a.w. ingenieur.

Delft. Genie, te 11 ure: Maken van een hek op het oefemngsveld aan de Raamgracht ald. Begr. f 1200. Best. en bilj. te bekomen van 9—4 ure bij den hoofdopz. van fortif. ald. Inl. op het bureel deigenie in de Frederikskazerne te 's-Gravenhage bij gen. hoofdopz. Bilj. inz. uiterlijk 14 Maart te 3 ure op het bureel der genie Korte Ueer n° 11.

Elst. Burg. en Weths.: Leveren van: a. 45,000 grèskeien van + 50 op de M2, franco op de losplaats station Eist; 6. 135,000 vlaKke straatklinkers, te leveren langs den Stationsweg te Eist. Monsters van minstens 10 stuks worden ingewacht ten gem.huize te Kist vooi Maart e.k. Inl. bij den gem.-opz. Th. F. Span ald.

Emmen. Burg. en Weths., te 12 ure: Gereedmaken van een aardebaan en leggen van een klinkerstraatweg ter lengte van ^»04 m. van Noord-Barge naar Zuid-Barge en van Zu.d-Barge naar de ZuidBarger Nieuwe Kamp. Bestek met profielteek. ter inzage ten gemeente, huize, terwijl bestek en teek. te bekomen zijn bij den gem.-archt. E. Kliphuis. ____ ,