is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur jrg 14, 1899, no 43, 28-10-1899

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M 43.

534

Donderdag 16 November.

's-Gravenhage. Burg. en Weths., te 2 ure: Maken van moerriolen in de Laan v. Meerdervoort tusschen de afzanderijvaart en de Anna Paulownastraat en in de Waldeck-Pyrmontkade tusschen de Elandstraat en de Laan v. Meerdervoort, benevens aanleg en bestraten van het gedeelte Waldeck-Pyrmontkade tusschen v. Speijkstraat en Laan v. Meerdervoort, in 2 perc. Aanw. 6 Nov. te 11 ure.

Haarlem. Vanwege het Min. v. Wat., H. en N., te 11 ure: Leveren van petroleum en verdere benoodigdheden voor de verlichting der werken van het Merwedekanaal, van het Noordzeekanal tot de grens der provinciën Noordholland en Utrecht en van den zijtak van dat kanaal tot in de Oude Vecht te Nigtevecht, ged. het jaar 1900. Raming f 2000. (Zie Adv. in n°. 41.)

Vrijdag 17 November.

Arnhem. Vanwege het Min. v. Wat., H. en N., te 12 ure: Vierjarig onderhoud der werken beh. tot de Rijksveren over de Lek te Kuilenburg en over de Waal te Zalt-Bommel, prov. Gelderland. Raming f 1100 per jaar. (Zie Adv. in n°. 41.)

Utrecht. Vanwege het Min. v. Wat., H. en N:, te 2 ure: Leveren van petroleum en verdere benoodigdheden voor de verlichting der werken van het Merwedekanaal in de prov. Utrecht, van benoorden Nigtevecht tot de rivier de Lek te Vreeswijk, ged. het jaar 1900. Raming f 3730. (Zie Adv. in n°. 42.)

Zwolle. Vanwege het Min. v. Wat., H. en N., te 12 ure: Onderhoud van de Rijkshavenwerken te Blokzijl, prov. Overijssel in de jaren 1900, 1901 en 1902. Raming f2500 per jaar. (Zie Adv. in n°. 41.)

Maandag 20 November.

's-Gravenhage. Vanwege het Min. v. Wat., H. en N., te 1 li/2 ure: Driej. onderhoud van het Merwedekanaal, met zijtak'langs de Linge tot in de Merwede en bijbeh. werken, in de prov. Zuidholland. Rammg f 44,000 per jaar. (Zie Adv. in n°. 42.)

Id. Id. Driej. onderhoud van de overlaten in den Waaldijk boven Gorinchem en een gedeelte der waterkeering te Gorinchem, met de

daartoe behoorende sluizen, duikers en verdere werken. Raming f6350 per jaar. (Zie Adv. in n°. 42.)

Dinsdag 21 November.

Groningen. Vanwege het Min. v. Wat., H. en N., te 1 ure: Maken van dukdalven in de haven van Delfzijl. Raming f 9000. (Zie Adv. in n°. 41.)

Donderdag 23 November.

's-Gravenhage. Burg. en Weths., te 2 ure: Leveren van straatkeien in 1900, in 3 perc. le perc. 123,500 quenastkeien; 2e perc. 268,800 Luiksche of Ourthekeien; 3<J perc. 20,000 iavakeien.

Id. Id. Leveren van ongev. 2000 M]. troittoirbanden, waaronder 200 M. boogvormige banden.

Haarlem. Vanwege het Min. v. Wat., H. en N., te 11 ure: Driej. onderhoud van de bodemdiepte in de Oosterbuitenhaven te Medemblik, prov. Noordholland. Raming f 1870 per jaar. (Zie Adv. in n°. 41.)

Vrijdag 24 November.

Leeuwarden. Vanwege het Min. v. Wat., H. en N., te 12 ure: Driej. onderhoud van de Kiestrazijl, in het kanaal van Leeuwarden naar Harlingen, beh. tot de kanaalwerken in Friesland. Raming f 665 per jaar. (Zie Adv. in n°. 42.)

Utrecht. Vanwege het Mi n. v. Wat., H. en M., te 2 ure: Onderhoud van de schipbrug over de rivier de Lek tusschen Vreeswijk en Vianen met bijbeh. werken ged. de jaren 1900, 1901 en 1902. Raming f 6500 per jaar. (Zie Adv. in n°. 42.)

Id. Id. Leveren van petroleum, geneesmiddelen en verder materieel, ten dienste van de schipbrug over de rivier de Lek. te Vreeswijk, ged. het jaar 1900. Raming f 1780. (Zie Adv. in n°. 42.)

Maandag 27 November.

's-Gravenhage. Min. v. Wat., H. en N., te liy2 ure: Driej. onderhoud van de Rijks dijk- en oeverwerken op het eiland de Tien Gemeten, beh. tot de zeewerken in de prov. Zuidholland. Raming f 3750 per jaar. (Zie Adv. in n°. 42.)

ADVERTENTIÈN.

ACPHALT-WESEN SS DITO VLOEEEN.

FABRIEK

Roggeveenstraat KANTOOR

PASSAGE WIJNAND F0CKINK Kamer ! en 2

AMSTERDAM.

NATUURL. ASPHALT

van

VAL DE TRAVERS

ZWITSERLAND.

Gecomprimeerde Asphaltwegen en dito Dorschvloeren, Werken in Asphalt-Mastiek voor Trottoirs, Skating-Rings, Lawntenniscourts, Spinnerijen, Weverijen, Ververijen, Moutvloeren, Kelders, Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Magazijnvloeren, Gangen, Veranda's, Brug- en Dakbedekkingen, Beton-Fundeeringen, Stallen, enz., enz., enz.

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend.

Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren.

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz., gelieve men zich te adresseeren aan het Kantoor der Fabriek, PASSAGE WIJNAND FOCKINK, Kamer No. 1 & 2, Amsterdam.

THE NEUCHATEL ASPHALTE C0MPANY Ld, eenige eigenaars van de Val de Travers Asphalt Mijnen, Zwitserland.

Directeur voor Nederland en Koloniën: W. PATON WALSH,

Neaerlanflscüe Maatschappij

voor

flONIER-WERKEI

te AMSTERDAM. Directeur: J. N. Landré.

Cemcnt-IJzerwerkefl

volgens de systemen Monier, Rabitz en aanverwante stelsels.

WATERDICHTE WERKEN,

als: Kelders, Reservoirs, Regenbakken, Daken, Privaatputten, Kuipen enz. Gewelven, Vloeren, Buizen, Tunnels, Muren.

Bescherming tegen brand. Brandvrije Helders. KANTOOR: 3e Weteringdwarsstraat 36, WERKPLAATS: Jaagpad bij den Omval (Weesperzijde)

JAN HAMER & Go.,

HEERKSCKACHT 583,

AMSTERDAM.

HYDRAULISCHE-, ELECTRISCHE-,

STOOM- en HAND-

VEILIGHEIDSLIFTEN,

SPUZENLIFTEH 3

gangbaar gemonteerd,

van af f 80.—. Honderden in gebruik.

HO OGIRWEKFf & C%

KINDERDIJK en VLAARDINGEN.

BlTit's BniEzaam staalflraafltouw

voor verschillende doeleinden, Afstands- en peillijnen met haspels.

WIEPBANDEN en S J 0 R R1 N G S volgens waterstaatsmodel

Gedrukt bij F. j. belinfante voorh : A. d. 8chinkel