is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur jrg 14, 1899, no 52, 30-12-1899

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M. as.

654

SI T jGl. 1* I S T I 33 ü 3! CTMC 33 33 33 13 DES 33 li I 3XT <3- 23 ONT.

Opbrengst en vervoer van Spoor- en Tramwegen. OCTOBER 1899.

g *> a Personenvervoer. Goederenvervoer. Opbrengst Totale opbrengst. Perdag-kilorn.

Namen der Maatschappijen. a - $ ■

< S £ Aantal. Opbrengt. ^on- Opbrengst. diversen. 1899. 189g, 1899. 1898.

Maatach. tot Expl. van Staatsspoorwegen. . 1585(1) 587906 f784,711.93 — f1127,728.06 f59,816.17 jf 1,972,256.16 f 1,924,198.28 f f

Hollandsche IJzeren Spoorweg-maatschappij. 1314(2) 691649 688,385.— — 663,672.— 28,250. — i 1,380,307.— 1,420 526 — — —

NederlandscheCentraalspoorweg-maatschappij — — — — ' ■ '

N.-Brab.—Duitsche Spoorweg-maatschappij .93 — — — _ — I 65,101.43 63,455.13 22.58 22.01 Ned.-Ind. Spoorwegmaatschappij

lijn Samarang— Vorsten landen— Willem 1 . 205 1082000 48,500.— — 175.700.— 12,700.— 236,900.— 250 300.— 37.28 39 39

lijn Batavia—Buitenzorg 56 86600 30,100.— — 40^000.— 2,900.— 73,000 — 74600.— 42.05 42^7

Stoomtram Djocja—Brossot 24 26900 3,100.— — 3,100.— 200.— 6,400.— 8'000 — 8.60 10.75

Stoomtram Djocja—Magelang 47 43800 8,200.— — 4,600.— 200.— 13,000.— 13 400.— 8.92 9.19

Bataviasche—Ooster Spoorweg-maatsch. .. — — — — '

Deli Spoorweg-maatschappij 102 — — _ _ _ 103,000.— 101,576.— 32.57 32.12

Ned. Zuid-Afrik. Spoorweg-maatschappij . . 1148 — — —

Amsterdamsche Omnibus-maatschappij . . . 29.5 1860897 121,918.355 — — — 12I,9I8.35S 123 322.03 133.32 134.85 Belgische Naaml. Vennootsoh. Holl. Buurtspoorwegen 42 — 9,657.905 — — _ 9 657.905 — — —

Stoomtram weg-mii. Antwerpen—Bergen op —■ ,

Zoom—Tholen _ — , j

Arnhemsche Tramweg-maatschappij. . . 12 75668 5,939.56s — — — 5 939.56* 5 170.35' — —

Stoomtramweg-mU. 's-Bosch—Helmond. . . 73.342(3) — 8,392.71' — 2,933.08 278.80 n',604.59s 9027.21 5 — —

Stoom tram weg-m«. Breskens—Maldeghem . 34.1 11913 2,479.705 — 8,929.525 1107.61 I2'5I6.84 ll'751.70 11.84 11.12

Dedemsvaartsche Stoomtramweg-maatschappij 71.9(4) 18325 5,624.94 — 3,346.03 718.37* 9,689.345(') 7.660.11' — —

Eerste Groninger Tramweg-maatschappij . . 33 — — — '6 629.44* 6 778.53

Tramweg Eindhoven—Geldrop — — — — ' ' ."

Geldersch-Overijselsche StoomtramwegmU. . 32.8 6972 1,312.09* — 2,392.62 163.28 3 867.99* 4,221.41 3.84 4.15

Geldersche Stoomtramweg-maatschappij . . 34 24029 — — — 9 I25!055 8 709.55* — -1

Gendringsche Tramweg-maatschappij ... 7.2 4033 — — _ — 1,458.29 M24.87 6.53 6.38

Ginnekensche Tramweg-maatschappij ... 4 41664 2,475.50 — 37.75 229.43 2,742.68 2,572.65* 22.12 20^75

Gooische Stoomtramweg-maatschappij . . . 37-4 — — — — 7,387.06' 7 625.66 —

's Gravelandsche Tramweg-maatschappij . . 7.2 5561 728.80 — 11.25 77.50 h\7.55 780 92'

Haagsche Tramweg-maatschappij 34.6 — 40,104.57' — — 40,104.57' 39.699i87s 37.39 37 01

Tramwegmaatschappij „de Meijenj". ... 54 18705 3,233.14 — 1,863.75* 331.66' 5,428.56 4i373.03 3.24 2.61

Nederlandsche Tramweg-maatschappij . . . 132(5) 65543 19,322.19 —• 6,552.16' 1,265.22* 27,139.57' 21,024.32 6.63 5.90

Noord-Brab. Stoomtramweg-maatschappij .. — — — — _

N.Holl. Tramwégmij Amsterdam—Sloterdijk. — — — —

Tweede Noord-Holl! Tramweg-maatschappij . 57 — 15,943.74' — 3,887.99 972.07 20,803.80* 19 685 84' 11.77 11.14

N.Z.-Holl.Stoomtramw.-mij. Haarlem—Leiden. 28 - 8.021.03 — 1,725.65' 415.82 10,162.50' 9 703.01' 11.71 1118

Nijmeegsche Tramweg-maatschappij . . . . 17.8 — 3;035.59* — 298.59 71.80 3,405.98* 2,954.10' 6.17 5I35

Tramweg St. Oedenrode—'s-Hertogenbosch . 28.7 9845 1,751.71 — 294.41 6.49 2,052.64 — 2.30' —

Stoomtramweg-maatschappij Oldambt—Pekela 29 — — — 5 669.52* 5 606.95

Ooster Stoomtramweg-maatschappij .... — — — —

Rotterdamsche Tramweg-maatschappij . . . 52.708 688085 56,300.32 — 1,904.05 22,760.41 80,964.78 78,815.40 — —

Rijnlandsche Stoomtramweg-maatschappij . — — — —. .

Schielandsche Tramweg-maatschappij . . . 4.433 11045 1,425.39 — — 8.40 I 433.79 ! 482.58 — —

Utrechtsche Tramweg-maatschappij. . . . 6.591 72114 5,905.29 — _ 401.00' 6,'306!29* 6,087 02 31.38 30.78

Tramweg Venlo—Tegelen—Steijl ....— — — _ _ _

Westlandsche Stoomtramweg-maatschappij . 19 43755 7,566.48 391 743.88 979.57' 9,289.93' 9,051.80' 15.77 15 36'

Zuider Stoomtramweg-maatschappij .... 25 — 3,73010* — 1,851.61' 125.— 5,706.72 5,471.27' 7.36 7.06

Tramweg-ml). Zuidlaren—Groningen . — — — .

Ned.-Ind. Tramweg-maatschappij —

lijn Batavia—Kramat—Mr. Cornelis . . . 12.4 — — — — —. 27 500. 27 015.

Samarang—Cheribon Stoomtramwegmii. . . 270(6) ——____ 51,'100.— 3o'oOoi— 6.10 5.10

Samar.—Joana Stoomtram weg-maatschappij. 266(7) — — — — — 77 700.— 64400!— 9.40 8.60

Serajoedal Stoomtramweg-maatschappij . . 84 — — — _ 13,500.— 24',300.— 5.20 9.30

Oost-Java Stoomtramweg-maatschappij

lijn Modjokerto—Ngoro 41 — — — — — 12,400.— 12,700.— 9.80 10.—

„ Soerabaija—Krian 39 — — — — — 19,500.— 17,200.— 16.10 14.20'

Haarlem-Zandvoort Spoorwegmaatschappij. .1 — j — I 9,323.79 I — I 1,114.87 1 92.12 1 10,530.78 1 — I 41.291 —

■Bijnlandsche Stoomtramwegmaatschappij . . | 9 | 36223 | 5,226.19 | — | 579.13 | — | 5,805.32 | 5,679.11 | — I —

AUGUSTUS.

Ned. Centraalspoorwegmaatschappij . . . .| 112(8)1 — | 83,791.30'! — 149,716.08 I 853.50*1 134,360.90 | 122,011.58 1 — | —

SEPTEMBER.

Ned. Zuid-Afrik. Spoorwegmij | 1148 [ — | — | — | ' — " | — "| 2,799,600.— | 2,613,600.— I 81.29 1 75.89-

(1) In 1898 in expl. 1584 K.M. (2) In 1898 in expl. 1298 K.M. (3) In 1898 in expl. 52.342 K.M. (4) In 1898 in expl. 59.4 K.M. (5) In 1898 in expl. llo K.M. (6) In 1898 in expl. 189 K.M. (7) In 1898 in expl. 242 K.M. (8) In 1898 in expl. 105 K.M.

(") Subsidie buiten rekening gelaten.

Nagekomen. JUWI.