is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 12, 1897, no 2, 09-01-1897

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M 3.

22

Gegolfd ijzer. T. G. TISSOT Jr., Amsterdam.

» » H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. Gieterij (Ijzer- en Koper-). KON. NED. GROFSMEDERIJ, Leiden. Groefrails voor paardentramwegen. H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvl. 74 Grondboringen, H. HARTMAN, Loosduinen.

Gouden borduursels en galons, (Fabriek van) A. A. KNUIJVER, Ged.

Raamstraat 11, Den Haag. Houtbewerking8machineriën. LANDRÉ & GLINDERMAN, Spuistraat 6 en 8

Amsterdam.

Houtgravures en Clichés, W. BAL & Zonen, Delft.

Instrumenten. Becker&Buddingh, Arnhem. (Waterp.-,hoekm.-,weeg-, peils Kappen (ijzeren). H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74.

» T. G. TISSOT Jr., Amsterdam.

Keien. Kloos & van Limburgh, Rotterdam, (porfier van Quenast, Lessines en Fauconval-).

Keien. Dobb's Patent Scoriae Paver Cy. Boompjes no. 82, Rotterdam. Kopiëertoestellen. F. J. BELINFANTE, 's-Gravenhage, (Druk- en Autogr.-) Krachtoverbrenging door Electriciteit. GROENEVELD, VAN DER POLL.

& Co., Amsterdam. Kranen (Electrische-, Stoom-, en Hand-). T. G. TISSOT Jr., Amsterdam Lichtdruk, GEBR. CANTA, Rotterdam. Liften, Ventilators. JAN HAMER & Co., Amsterdam.

» T. G. TISSOT Jr., Amsterdam.

» C. A. HUIJGEN, Stationsweg 59, Rotterdam.;

Stads-Uurwerkmaker, L. F. W. VOLCKE, Den Haag. Stoompompen. LANDRÉ & GLINDERMAN, Spuistraat 6 en 8, Amsterdam Stoomketel-Bekleedingsstoffen, FRANZ STAPFF, Rotterdam. Spoorwielen (Stalen en gesmeed ijzeren). H. E. OVING Jr., Rotterdam. Haringvliet 74.

» T. G. TISSOT Jr., Amsterdam. Staal (staaf- en profiel). H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. Staaltouw. VINKEN & DOMHOFF, Maaskade 56, Rotterdam.

■o HOOGERWERFF & Co., Kinderdijk en Vlaardingen. Steendrukwerken, enz. G. J. TH1EME, Arnhem. (Photolithographie, — Zincographie).

Stoom-en andere werktuigen. H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74 » » » JULIUS LÜCHAU, Amsterdam.

Stoomketels. H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. » C. A. HUIJGEN, Stationsweg 59, Rotterdam.

Teeken- en Bureaubehoeften. BECKER & BUDDINGH, Arnhem.

Telephonen. GAUVERIT & DE KANTER, Spuistr. 285, bij 't Spui, Amsterdam.

Telephoonaanleg. Ned. Bell-Teleph.-Maatsch., Passage Wijnand Fockink.

Verwarmingstoestellen. CHRISTIAAN JANSSEN & Co., Enschede.

Vloertegels M. ELFRING & ZOON, 'sHage-

» » H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74.

Vuurvaste materialen, Thonwerk Biebrich Actiën Gesellschaft Biébrich a/Rhein.

Wapenen, MARIUS MICHEELS, Maastricht.

ASFEALT-WEGEN EK SITO VLOEREN.

FABRIEK

Roggeveenstraat KANTOOR PASSAGE WIJNAND FOCKINK Kamer I en 2

AMSTERDAM.

NATÜÜRL. ASPHALT

VAN

VAL DE TRAVERS

ZWITSERLAND.

Gecomprimeerde Asphaltwegen en dito Dorschvloeren, "Werken in Asphalt-Mastick voor Trottoirs, Skating-Rings, Montvloeren, Kelders, Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Magazijn vloeren, Gangen, Veranda's, Brug- en Dakbedekkingen, Beton-Fundeeringen, Stallen, enz., enz., enz.

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend, Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren.

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz., gelieve men zich te adresseeren aan het Kantoor der Fabriek, PASSAGE WIJNAND FOCKINK, Kamer No. 1 & 2, Amsterdam.

THE NEUCHATEL ASPHALTE COMPANY Ld, eenige eigenaars van de Val de Travers Asphalt Mijnen, Zwitserland.

Directeur voor Nederland en Koloniën: W. PATON WALSH.

Locomobielen (systeem Wolf). GEVEKE & Co., Heerengr. 115, Amsterdam. Locomotieven T. G. TISSOT Jr., Amsterdam Loodsen (ijzeren). T. G. TISSOT Jr., Amsterdam.

» » H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74.

Loodwit (Chemisch zuiver in verzegelde vaten). G. GREVE, Utrecht. Maalproeven. (Inrichting voor het nemen van Maalproeven). Ch, REMY &

BIENFAIT, Rotterdam. Machine- en Reparatiefabriek, VINCKERS & STORK, Helmond. Machinerieën en Gereedschappen. VINKEN & DOMHOFF, Maaskade 56, Rotterdam.

Machines, Stoomketels. KON. NED. GROFSMEDERIJ, Leiden. Materiaal (Stoombooten-, Bagger- en Spoorweg-). KON. NED. GROFSMEDERIJ, Leiden.

Metalen-Antifrictie. GEVEKE & Co., Heerengracht 115, Amsterdam. Motoren «Fielding», voor gas- en petroleum, A. O. WOLTHUIS, Groningen. Motoren (Grob's Patent), Internationale Machinehandel, voorheen E. & W.

BOUWMAN, Rotterdam. MIJNSSEN & Co., Installatiebureau der Allgemeine Elektricitats-

Gesellschaft, Berlin. Octrooien en Fabrieksmerken; Nederlandsen Octrooi-Bureau, (Singel 125)

Amsterdam en (22 Prinsenstraat) 's-Gravenhage. Oliën. (Machine-, Cylinder- en Wagon-; Consistent Vet, Talk enz. PARKER

& Co., Fabrikanten, Zwolle. Overladingsinrichtingen (Amerikaansche) FRED. STIELTJES & Co. Amsterd. Peilschalen en Peillijnen. BECKER & BUDDINGH, Arnhem. Pompen (Centrifugaal-). H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74.

» » DYCKERHOFF & SöHNE, Amóneburg bij Biebrich a/d Rijn.

Put- en grondboringen N. HOOGENDOORN. Giessendam. Rietplanken M. ELFRING & ZOON, 'sHage. Rolluiken, van staal of hout. T. G. TISSOT Jr., Amsterdam. Rijwielenhandel en reparatie. E. FAUCHEY, Rotterdam. Scheepsbouwwerf. KON. NED. GROFSMEDERIJ, Leiden. Scheepsschroeven (Stalen). H. E. OVING Jr.. Rotterdam, Haringvliet 74. Schroef- en moerboutenfabriek, GEBR. VAN THIEL, Helmond. Smeedwerken (zware en lichte). KON. NED. GROFSMEDERIJ, Leiden Spoor (draagbaar). WIJNMALEN en HAUSMANN, Rotterdam. H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. » T. G. TISSOT Jr., Amsterdam.

JAN HAMER & C0.,

Ileerengracht 583, bij de TJtrecutsche straat,

j& &l $ t e r d a m.

Hydraulische Stoom- en Hand-

LIFTEN EN KRANEN.

HAND* EN STOOELIEHEN, Loopkranen. - Looprollen.

Transporteurs. — ïülev ateur o.

Takel, Takelblokken, Kraanblokken.

DOMMEKRACHTEN. — VIJZELS. KINDERDIJK en VLAARDINGEN.

BilllTit's BuiËzaam StaalflraaQtouw

voor verschillende doeleinden, Afstands- en peillijnen met haspels.

WIEPBANDEN en SJOR RIN GS volgens waterstaatsmodel.

Gedrukt bij GEBR. BELINFANTE, voorh.: A. D. SCHINKEL.