is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 12, 1897, no 18, 01-05-1897

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M 18.

224

Haarlem, 22 April. 1°. Eenj. onderhoud van de kazernegeb. ald. J. J. van Velthuijsen ald., f 5120; 2°. Eenj. onderhoud van de werken van het westelijk front der stelling van Amsterdam. C. Smit Czn. te Nauerna onder Assendelft, f 6340 ; 3°. Verving van milit. gebouwen te Haarlem. F. A. van Velsen, f 1328; 4°. Verving van werken en gebouwen in het westelijk front der stelling van Amsterdam. S. Goldsteen te 's-Gravenhage, f 1458.

Amsterdam, 22 April. Maken van 13 bruggen op verdedigingswerken in de stelling van Amsterdam, in 4 perc. Perc. 1. W. Blankevoort Cz. te Uithoorn, f 10,700; perc. 2. Dezelfde, f 16,500; perc. 3. Dezelfde, f 10,600; perc. 4. Dezelfde, f 8700.

Gemeentewerken. Arnhem, 29 April. Verbouwen enz. van school 10 aan de Spijkerstraat. J. Bossmann ald., f5618.

Polderwerken, Burgh, 16 April. Best. der wat. v. d. cal. Burghen Westlandpolder. Onderhoud enz. van de waterkeerende werken tot 30 April 1898. H. J. Romeijn ald., f 10,287.

Spoor- en Tramwegen. Amsterdam, 20 April. Holt. IJz. Spoorwegmij. Maken van een enkele steenen wachterswoning met bloklokaal aan den straatweg Hengelo—Oldenzaal. E. Eshuis te Stad-Almelo, f 2333.

te Kessel, beh. tot de Rijksveren op de rivier de Maas in Limburg. Raming f 2990. (Zie Adv. in n°. 15.)

Id. Id. Maken van werken tot verbetering van de rivier de Maas tusschen de KM.-raaien CLI en CLIII onder de gem. Beugen, prov. Noordbrabant, en Bergen, prov. Limburg. Raming f 9225. (Zie Adv. in n°. 15.) . . .

Enkhuizen. Burg. en Weths., te 1 ure : Uitvoeren van baggerwerk in de Zuiderhaven te Enkhuizen, ged. de jaren 1897, 1898 en 1899. Voorw. ter secretarie.

Amsterdam. Holl. IJz. Spoorwegmij, te 1 M ure: (Best. n°. 692) Driejarig onderhoud van de bodemdiepte in de spoorweghaven te Enkhuizen. (Zie Adv. in n°. 16.)

Idem. Burg. en "Weths., te 12 ure: Verrichten van herstellingen en vernieuwingen aan-, benevens onderhouden ged. het jaar 1897, van: gebouwen, bruggen, wallen, riolen, openbare waterplaatsen enz. (Zie Adv. in n°. 17.)

In. Id. Lossen en vervoeren op diverse afstanden van bestratingsmaterialen binnen de gemeente van 15 Mei af tot en met 31 Dec. 1897. (Zie Adv. in n°. 17.)

Id. Id. Maken van eenige werken tot afsluiting van de voormalige Westerbegraafplaats. (Zie Adv. in n°. 17.)

RESTAURANT VAN DER DUSSE.

Eigenaar B. SANDERSE, Korte Hoogstraat 12 over de Passage,

geheel nieuw herbouwd en naar de eischen des tijds ingericht, wordt 't ROTTERDAM bezoekend publiek aanbevolen.

Teleplioon :

>o. 558,

Telegram-Adres : SANDERSE, Rotterdam.

Oestersalon „AU GOURMET".

ASPHALT'WEGEN EN DITO VLOEREN.

FABRIEK

Roggeveenstraat KANTOOR PASSAGE WIJNAND F0CKINK Kamer I en 2

AMSTERDAM.

NATUÜRL. ASPHALT

VAN

VAL DE TRAVERS

ZWITSERLAND.

Gecomprimeerde Asphaltwegen en dito Dorschvloeren, Werken in Asphalt-Mastiek voor Trottoirs, Skating-Rings, Montvloeren, Kelders, Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Magazijnvloeren, Gangen, Veranda's, Brug- en Dakbedekkingen, Beton-Fundeeringen, Stallen, enz., enz., enz.

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend,

Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren.

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz., gelieve men zich te adres, seeren aan het Kantoor der Fabriek, PASSAGE WIINAND FOCKINK, Kamer No. 1 & 2, Amsterdam.

THE NEUCHATEL ASPHALTE C0MPANY Ld, eenige eigenaars van de Val de Travers Asphalt Mijnen, Zwitserland.

Directeur voor Nederland en Koloniën: W. PATON WALSH.

Eindhoven, 22 April. Tramwegmij «De Meijerijn. Bouwen eener remise met bijk. werken te St. Oedenrode. J. Aarts te Schijndel, f 4400.

Particuliere werken. Amsterdam, 15 April. Dir. der Amsiel-BijnMain Maatsch. Maken van een aanlegsteiger aan de Binnenvaart van de Handelskade. Gegund aan Gebr. Degenhardt ald., f 7710.

Utrecht, 17 April. Dir. der Utrechtsche waterleidingmij. Bouwen van een gemetselden watertoren aan de Riouwstraat aid. C. P. W. Dessing Pz. te Gouda, f 18,590.

's-Gravenhage, 20 April. Alg. 's-Gravenhaagsche bouwgrondmaatsch. Aanleg van zandwegen, dempen van slooten, maken van zandkisten voor de riolen, leggen van duikers enz. achter de Engelsche kerk en Emmapark ald. J. v. d. Elshout Gz. te Scheveningen, f97,880.

Vrijenban, 20 April. Vennootschap Flesschenfabriek Delft. Maken van een flesschenfabriek nabij Delft. C. A. Zanini te Rotterdam, waalsteen f 63,997, belgische steen f 60,697.

Beverwijk, 21 April. Jhr. Mr. J. G. W. Boreel v. Hoogelanden. Bouwen van twee villa's te Wijk a/Zee. V. Ph. Braun ald., f 12,470. Gegund.

Woensdrecht, 21 April. Erven A. Kuijlen. Bouwen van een woning. Gegund aan P. J. Weyts te Bergen op Zoom, f7110.

Wormerveer, 21 April. Kerker, der Ned. Herv. Gem. Bouwen eener nieuwe pastorie. A. Brugman te Zaandam, f 9634.

Amsterdam, 21 April. A. Knuyt. Bouwen van een woonhuis met sousterrein en twee afzonderlijke bovenhuizen. Gegund aan A. D. Breukerman ald., t 10,390.

Bladel, 22 April. li. K. Kerkbest. Bouwen van een liefdegesticht met school, oude mannen- en vrouwenhuis enz. Gegund aan M. van Einhoven te Tilburg, f 34,410.

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN.

Maandag 3 Mei.

Maastricht. Vanwege het Min. v. Wat, H. en N„ te 10^ ure: Maken van werken tot verbetering van de rivier de Maas, tusschen de KM.-raaien CXL en CXLIV, onder de gem. Bergen (prov. Limburg) en Vierlingsbeek (prov. Noordbrabant). Raming f24.800. (Zie Adv. in n°. 15.)

Id. Id. Maken en leveren van een stalen veerpont voor het Veer

JAM HAMER & C°,

Heerengracht 583, AMSTERDAM.

Engelsehe

Stalinrichtingen.

Gesmeed ijzeren

SPIL-

EN

STEEKTRAPPEM

Ai. inscluif öare lekken.

KINDERDIJK en VLAARDINGEN.

Billral's BdEzau Staalflraitow

voor verschillende doeleinden, Afstands- en peillijnen met haspels.

WIEPBANDEN en SJOR RIN GS volgens waterstaatsmodet

Gedrukt bij F. J. BELINFANTE, voorn.: A. D. SCHINKEL.