is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 12, 1897, no 28, 10-07-1897

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M 88.

346

den le" September a.s., tevens benoemd tot ingenieur van het waterschap «de Schipbeek».

Bij beschikking van den Minister van Waterstaat, H. en N. zijn benoemd tot buitengewoon opzichter: G. A. Degenaar te Deventer bij de verbeteringswerken van den LTssel bij Zutphen; H. G. Hagenaar te Arnhem bij die tusschen Rheden en den Gelderschen Toren en H. Bos te Twijzel bij het vervangen van de vaste brug in het Idskenhuistermeer door een duiker en het vernieuwen van de vaste brug nabij den weg naar Oosterzee en van de vaste brug nabij de begraafplaats te Lemmer.

In Ned. - Indië. Bij de Genie.

Benoemd: tot chef van het wapen der genie, de kolonel deigenie bij de TVe afdeeling G. H. van Oorschot.

Overgeplaatst: bij den plaatselijken en gewestelijken geniedienst ter Sumatra's Westkust te Padang, de kapitein der genie bij de IVe afdeeling J. C. C. Peereboom.

Bij het Boschwezen. Benoemd: tot houtvester bij het boschwezen op Java en Madoera, de ambtenaar op non-activiteit E. Tobi, laatstelijk houtvester 2de kl. bij net boschwezen op Java en Madoera.

OPEN BETREKKINGEN.

Twee Werktuigkundige Ingenieurs bij de Maatsch. tot Expl. van Staatsspoorwegen. (Zie Adv.)

Drie Werktuigkundige Ingenieurs bij de Maatsch. tot Expl. van Staatsspoorwegen. (Zie Adv.)

Personen gevraagd, in het bezit van getuigschrift examen Opz. v. d. Rijkswaterstaat, bij het kanaal van Ter Neuzen. (Zie Adv.)

Tijdelijk Opzichter bij de gemeentewerken te Schiedam. (Zie Adv. in n°. 27).

RESTAURANT VAN DER DDSSE.

Eigenaar B. SANDERSE, Korte Hoogstraat 12 over de Passage,

geheel nieuw herbouwd en naar de eischen des tijds ingericht, wordt 't ROTTERDAM bezoekend publiek aanbevolen. Telephoon : No. 558,

Telegram-Adres : SA YIU K*l.. Rotterdam.

Oestersalon. „AU GOURMET".

ASPIALT-WESEN n dito VLOEREN.

FABRIEK

Roggeveenstraat KANTOOR PASSAGE WIJNAND FOCKINK Kamer I en 2

AMSTERDAM.

NATÜÜRL. ASPHALT

VAN

VAL DE TRAVERS

ZWITSERLAND.

Gecomprimeerde Asphaltwegen en dito Dorschvloeren, Werken in Asphalt-Mastiek voor Trottoirs, Skating-Rings, Montvloeren, Kelders, Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Magazijnvloeren, Gangen, Veranda's, Brug- en Dakbedekkingen, Beton-Fundeeringen, Stallen, enz., enz., enz.

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend,

Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren.

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz., gelieve men zich te adres, seeren aan het Kantoor der Fabriek, PASSAGE WIJNAND FOCKINK, Kamer No. 1 & 2, Amsterdam.

THE NEUCHATEL ASPHALTE COMPANY Ld, eenige eigenaars van de Val de Travers Asphalt Mijnen, Zwitserland.

Directeur voor Nederland en Koloniën: W. PATON WALSH.

DEN HAAG - SPUISTRAAT 43.

Sportkleeding. Regenjassen,

Vilt,- stroo- en zijden Hoeden. Parapluies. Wandelstokken. Overhemden op maat. Front- en Manchetknoopen.

G. JANSSEN Dz.

JAN HAMER & C°.,

Heerengracht 583, bij de Utrechtsche straat, Amsterdam »

BOYLE'S PATENT laatst verbeterde

WtpiTfiitllators n MDontNttiniL

Duizenden met het meeste succes op verschillende Rijks-, Gemeente- en Particuliere gebouwen hier te lande geplaatst.

Iedere ventilator is van het bekende handelsmerk en onze firma naam voorzien, zoodat geen fabrikaat zonder deze merken uit onze handen komt

HQ O GERWERFF & KINDERDIJK en VLAARDINGEN.

Billrat's BniEzaam Staamraafltouw

voor verschillende doeleinden, Afstands- en peillijnen met haspels.

WIEPBANDEN en SJOR RIN GS volgens waterstaatsmodel.

Gedrukt bij F. J. BELINFANTE, voorll.: A. D. SCHINKEL.