is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; Orgaan der Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs jrg 13, 1898 [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI

REGISTER 1898.

Blz.

Polytechnische School (Uitslag van de examens der) in 1898. 313,

325, 337, 364, 457, 458 „ van 22 Maart 1848—22 Maart 1898, door V. 149

(Vergrooting der) . 143,219,311,629,663

„ (Verslag der) over 1896/97 283

Pomp (Marsh-stoom-), door C. J. J. Geïll 120

„ (Stoom-), systeem A. Peter-Gebler 625

Postkantoor te Rotterdam (Commissie van onderzoek naar den

toestand van het) 182

Prijsvraag voor bevloeiing van gronden met fabrieksaf val water 469 „ een deeg voor stokjes zonder witten phosphor op

alle vlakten vuur vattende 278

B „ „ ijzeren uithangbord 196

„ n krankzinnigengesticht te Triest 302

„ „ „ nieuwe studentensociëteit te Utrecht .... 252

„ „ „ quitantie-diploma 196, 514

„ „ „ reclamehiljet 379

„ „ een feestmarsch en een gedenk¬

penning ter gelegenheid van het Xde lustrum van het Delftsche Studentencorps. 20, 31,145, 171 „ „ „ stadhuis en een theater te Singapore ... 43

„ „ „ telephoongebouw 196, 514

„ „ versiering van het Tournooiveld te 's-Graven¬

hage tijdens de inhuldigingsfeesten 210 „ „ „ vorstelijk paviljoen op het duin bij een Neder¬

landsche zeebadplaats 378 B „ gebouwen en inrichtingen ten behoeve van de

universiteit nabij San-Prancisco 65 „ het reinhouden der openbare wateren . . . . .616

Prijsvragen betreffende veiligheid en reinheid in fabrieken en werkplaatsen 603

Proefstations (Rijkslandbouw-) 302

Provinciale Staten van Friesland (Vergadering der) . . . 115, 196

Noordholland „ „ 145

n n „ Zuidholland „ „ 582

Raad van Toezicht op de Spoorwegdiensten. Zie Spoorwegdiensten.

Register van De Ingenieur over 1886—1895 607

Bn „ n . „ „ 1897 1

Rekeninstrumenten, door F. J. Vaes. Met plaat 407

Rijkswaterstaat (Opzichter van den). Zie Opzichter.

Rijn 576, 627

Rijnhaven. Zie Haven.

Rijnmond (Oude) 40, 55, 61 I, 627

Rijnscheepvaart (Centrale commissie voor de) 349, 470

Rijnvaart 31

Rioleering van Amsterdam . . . . 39, 51. Door F. A. Holleman 80 Rioolvocht voor bevloeiing, door Lambrechtsen 51. Door F. A.

Holleman 80

Rivier (Vaste stuwdammen in verband met de voorgenomen opstuwing der Solo-), door J. E. de Meijier. Met 3 platen. 23, 33. Door H. Oostinjer. Geïll. 80. Door W. B. van Goor. Met 3 platen. 257, 261 Rivieren (Lijst der stations voor buitengewonen dienst en correspondentie langs de) 10, 647 „ (Verbetering der). Zie den naam der rivieren. Roest (Ontstaan van) onder de olieverflaag, door J. v. d. B. . . . 5 Rotterdamsche Waterweg. Zie Waterweg.

+R0YAARDS VAK SCHERPENZEEL (Mr. H.) .81

Samenwerking van de bouwkundige vereenigingen .... 354, 647 „ Koninklijk Instituut van Ingenieurs, Vereeni¬

ging van Burgerlijke Ingenieurs, Ned. Vereeniging van Werktuigen Scheepsbouwkundigen, Vereeniging voor Electrotechniek en Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 376, 625. Door

VV A. Huet 261

Scheepsbouwkundigen (Nederlandsche Vereeniging van Werktuig- en). Zie Werktuig- en Scheepsbouwkundigen.

Scheepsbouwmaatschappij (Nederlandsche) 288

Scheepsweerstand, door J. K 564

Scheepvaart (Vilde congres voor) te Brussel in 1898 . . 157, 392, 398

„ (Statistiek der) over 1897 546

Schepen (Bouw van 2 nieuwe) voor de Stoomvaartmij. Nederland . 617

Schip „van Imhoff" 483

Schipbeek 67

fScilOLS (Prof. dr. Ch. M.) 221, 236

Schroefdraad (Eenheid van) 625

Schuiven (Beweging van) van groote afmetingen onder grooten waterdruk, door H. v. Gelderen. Geïll. 348

„ (Stoney-), door H. Oostinjer. Geïll 80

Slachthuizen (Openbare), door J. de Koning 417

Sluis te Bodegraven 183

„ IJmuiden 612, 640

„ „ Veere (Schut-) 17, 40, 56, 578

„ „ Zaandam (Schut-) 40, 56, 67

Sluizen (Stoney-), door A. Déking Dura 93

Solo-rivier (Vaste stuwdammen in verband met de voorgenomen opstuwing der), door J. E. de Meijier. Met 3 platen. 23, 33. Door H. Oostinjer. Geïll. 80. Door W.B. van Goor. Met 3 platen. 257, 261 Solo-vallei 14, 587, 599, 616, 647, 663. Door R. A. van Sandick 598

Blz.

Spoor- en tramwegen (Nederlandsche vereeniging voor) . . . 556, 573 Spoorstaven (Onderzoek naar de qualiteit van) met behulp van gewalste proefstaven, door H. W. Verhoop. 635

Spoorweg Ahaus—Enschedé 378, 663

„ Amsterdam—Haarlemmermeer—Leiden 604

„ „ —Hilversum 500

„ Baarn—Soesterberg 338

„ Batavia -Krawang 145,218,287,311,323

„ Dusseldorf-Creveld 598,623

„ Heer Hugowaard—Hoorn 502

„ Joure—Lemmer 501

„ Klerksdorp—Krugersdorp (Bouw van den), door E. Haverkamp. Met 2 platen 486 „ Leeuwarden— Oostmahorn, met zijtak Stiens—St. Jacobi

Parochie 171

„ Leiden—Woerden 587

„ (Noord-Eriesche-locaal-) 288

( „ Ooster- „ ) 18, 251, 262, 274, 323, 325,

336, 378, 387, 400, 500. 580 (Overneming van den) van den Grand Central Beige. 94,

139, 158, 166, 193, 206, 222, 520, 643

„ (Vloeiijzeren dwarsliggers op den Gothard-) 156

Spoorwegen (Electrische) 598

„ ( „ beweegkracht bij groote) 571

(Exploitatie van), opgedragen aan de MS. tot Exploitatie van S. S. 277

„ (Ingenieur bij de). Zie Ingenieur.

(Maandelijksche opbrengst en vervoer van) 42, 96,169,

220, 276, 312, 401, 449, 491, 544, 593, 646 „ (Maatschappij Hollandsche buurt-) over 1897 .... 555 „ met beperkte snelheid (Wetsontwerp tot nadere regeling

van den dienst en het gebruik van) 518, 522 n (Staatsexploitatie van), voordracht van Mr. M. W. F.

Treub 56, 556. Spoorwegdiensten (Districts-inspecteur der). Zie Inspecteur.

(Verslag van den Raad van Toezicht op de) 499,

520, 531, 541

Spoorwegmaatschappij (Bataviasche Ooster-) in 1897 413

„ (Deli-) in 1897 278

„ (Haarlem-Zandvoort ) 456, 555

„ (Hollandsche Electrische) 326

( „ IJzeren) in 1897 363

„ Leiden—Woerden in 1897 490

„ (Nederlandsche Centraal-) in 1897 .... 425

„ ( „ Zuid-Afrikaansche), lijn Kru¬

gersdorp—Klerksdorp, door E. Haverkamp. Met 2 platen. 486 Spoorwegmaatschappijen (Jaarverslagen der) 278,363,413,425,490, 555

Spoorwegnet aan den rechter Maasoever 604

„ (Nieuwe indeeling van het) in ingenieurs-seatiën . . 502

(Uitbreiding van het) in Hollands Noorderkwartier 549

Spoorwegovereenkomsten (Gevolgen der) 613, 642

van 1890 en 1897/98. Brochure van

T. Sanders. 68, 205

Spoorwegverbinding te Rotterdam 521

Staal (Bijdrage tot de oplossingstheorie van ijzer en), door Hanns Baron v. Jüptner. Vertaald door J. L. Terneden. 317,

357. Geïll. 419

„ (Engelsche opinie omtrent basisch), door J. L. Terneden 214, 269 Staten-Generaal. Ontwerpen van wet, memoriën van toelichting, voorloopice verslagen, memoriën van antwoord, openbare beraadslagingen, enz., door Th. Six 6, 17, 28, 40, 41, 55, 66, 81, 94, III 128 139, 143, 165, 179, 193,194.206.218,219,251, 262' 274', 285, 309, 311, 323, 336, 350,' 387, 400, 410, 423, 501, 512, 522, 542, 553, 565, 575, 589, 599, 610, 625, 640,661

Station te Amersfoort 40, 56

„ Arnhem 613, 642

„ Deventer 67, 642

" Haarlem 40, 56, 642

„ „ Hengelo 40, 56

Nieuwersluis (Verlaging der fundeering van het), door " " H. E. Beunke. Met plaat. 13

Rotterdam (Uitbreiding van het eleotrisch centraal-) 277

Stations (Hooge kosten der nieuwe spoorweg-) 40, 56, 67

Stationsoverkappingen (Gegalvaniseerd gegolfd plaatijzer voor), door

yr G. W. van Heukelom 329, 344

Statistieke mededeelingen van ^spoorwegmaatschappijen. Zie den naam der spoorwegmaatschappij.

Steen (Rijzing der markt van) 265

Steenen (Hei- en klei-) • 610

Steenkolenontginning in Limburg 28, 222, 313, 378, 460

Stoombootveerdienst Enkhuizen—Stavoren 541

Stoomtramweg. Zie Tramweg. Stoomtrawler. Zie Trawler. Stoomturbine. Zie Turbine.

Stoomvaartbelangen (Vereeniging tot behartiging der) 222

Stoomwezen (Adspirant-ingemeur bij het). Zie Ingenieur.

in Nederland in 1897 32o

" (Opzichter bij het) Zie. Opzichter.

" (Verdeeling van het Rijk in districten voor het) . . . 325