is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 13, 1898, no 4, 22-01-1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M 4-

Voorw. verkrijgbaar bij den districts-opz. J. van Deutekom te Zoelmond en den secret. te Kerk-Avezaath.

Maandag 31 Januari.

Amsterdam. Burg. en Weths., te 12 ure: Maken van aard-, fondeering- en kunstwerken, ten beh. van een Entrepotdok m de Rietlanden. (Zie Adv. in n°. 3.) hn,.,umato

Leiden. Burg. en Weths., te 12 ure: 1°. Leveren van bouwmaterialen enz., in 11 perc, als: Perc. I—II. Houtwaren ; perc. III-IV. Ijzerwaren; perc. V. Kolkbakken en paalkokers (geg. ijzer); perc. VI. Kalk, tras en Engelsche aardenbuizen; perc. VIL Verfwaren enz.; perc. VIII. Bezems en boenders; perc. IX. Eivormige cement rioolbuizen- perc. X. Bak-, tweewielige en veerenwagens; perc. XI. Klomplaarzen ■ 2°. Verrichten van buiten- en binnenverfwerken, m 7 perc.; 3° Verdekken der leien daken en herstellen van goten, nokken enz. op het museum de «Lakenhal» en torens boven den ingang Burgt, in

2 perc. (Zie Adv.) _ . , ,

Zevenaar. Burg. en Weths., te 2 ure: Bouwen eener school met

3 lokalen en onderwijzerswoning en leveren der meubelen. Best. op het gemeentehuis en bij den archt. Ovink te Doetmchen, die inl. geeft. Aanw. 31 Jan. te 11 ure.

Dinsdag I Februari.

Zaamslag. Best. v. d. Zaamslagpolder: Leveren van 920 M3.

46

pruisische grind, van 1—6 cM. Opgaven te zenden aan den waarn. ontv.-griffier ald.

Winschoten. Commissarissen van den kunstweg Winschoten— Beerta—Pr. grens: Leveren van 55,000 beste provinciale of Waalklinkers. Monsters van 4 stuks in te zenden ten gem.huize.

Utrecht. Maatsch. tot Expl. v. S.S., te 2 ure: (Bestek n . 74i) Wijzigen en uitbreiden van het hoofdgebouw en uitvoeren van eenige diverse werken op het station Wijhe. Begr. f 2830. (Zie Adv.) _

Wissenkerke. Best. der wat. v. d. cal. polder Anna triso, te 10 ure ■ Maken van werken tot verdediging van den oever (zinkwerken enz.) tusschen de peilraaien XVI en XIX aan de yaterkeermg van bovengenoemden polder, in 2 perc, dienst 1897/8 en 1898/9 Raming le perc. f 73432,305, 2e perc. f 76463.38. Aanw. 25 Jan. te 10 ure en 28 Jan. te 11 ure. Samenkomst in de directiekeet.

Nieuwerkerk. Best. v. d. polder de Vier Bannen %n Duiveland: Levering van 2000 M3. Pruisische onderhoudsgrind vóór den wal, zuiver gewasschen en gehord, waarvan de biggels niet grooter dan 3 en niet kleiner dan 1 cM. in middellijn zijn. Inschrijvingen worden vóór ot op 1 Febr. 1898 ingewacht bij den Dijkgraaf te Nieuwerkerk, bij wien tevens inl. te verkrijgen zijn.

Oosterwolde. Burg. 'en Weths. v. Ooststellingwerf: Leveren van 225,000 gemeene onderbonte steen. Bilj. met monsters inzenden ter gemeentehuize vóór 1 Febr.

RESTAURANT 1 VAN DER DUSSE.

Eigenaar B. SANDERSE, Korte Hoogstraat 12 over de Passage,

geheel nieuw herbouwd en naar de eischen des tijds ingericht, wordt 't ROTTERDAM bezoekend publiek aanbevolen.

Telephoon :

Do. 558,

Telegram-Adres : SAWDERSE, Rotterdam.

Oestersalon „AU GOURMET".

ASPHALT-WEBEN EN DITO VLOEM.

farrihk NATUURL. ASPHALT

FABRIEK Roggeveenstraat KANTOOR PASSAGE WIJNAND F0CKINK Kamer I en 2 AMSTERDAM.

van

VAL DE TRAVERS

ZWITSERLAND.

Gecomprimeerde Asphaltwegen en dito Dorschvloeren, Werken m Asphalt-Mastiek voor Trottoirs, Skating-Rings, Moutvloeren, Kelders, Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Magazijnvloeren, Gangen, Veranda's, Brug- en Dakbedekkingen, Beton-Fundeeringen, Stallen, enz., enz., enz. Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend, Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren.

Voor inlichtineen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz., gelieve men zich te adres, seeren aZhèf KanZJ^der Fabriek PAsfACE WIJNAND'FOCKINK, Kamer No. 1 & 2, Amsterdam.

THE NEUCHATEL ASPHALTE C0MPANY Ld, eenige eigenaars van de Val de Travers Asphalt Mijnen, Zwitserland.

Directeur voor Nederland en Koloniën: W. PATON WALSH

JA.N HA.MEU & C°.

HEERENGRACHT 583, bij de UTRECHTSCHE STRAAT,

AMSTERDAM.

Verstrekken plannen en belasten zich met de uitvoering van compleete installaties voor

Zuivel bed pij ven

en andere

Referenties van uitgevoerde installaties van verschillenden aard worden op aanvrage verstrekt. W

KINDERDIJK en_VLAARDINGEN.

IMi Bwaam Bietoattw

voor verschillende doeleinden, Afstands- en peillijnen met haspels.

WIEPBANDEN en SJOR RIN GS volgens waterstaatsmodel,

Gedruït bij e. J. belinfante, voorh.: a d. schinkel.

ÏIE ENGLISH STORE

DEN HAAG - SPUISTRAAT 43.

Sportkleeding. Regenjassen,

Vilt,- stroo- en zijden Hoeden. Parapluies. Wandelstokken. Overhemden op maat. Pront- en Manchetknoopen.

G. JANSSEN Dz.