is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 13, 1898, no 23, 04-06-1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

297

kende kniehefboomrem, de noodige transmissies voor het | raderen direct de definitieve draaibeweging van den liertromoverbrengen der beweging, geleidingsrollen enz. De twee op ! mei eenerzijds, en van een der twee loopassen anderzijds den wagen staande motoren werken door middel van wormen [ teweegbrengen. Wat laatstgenoemden betreft, de twee daarop op transmissie-assen, welke dan door middel van paren kop- I vastgewigde loopraderen zijn elk van twee vellingen in den

Fig. 5.

vorm van tandraderen voorzien. Ook hier zijn alle wormen bouw met pijnlijke nauwgezetheid er naar gestreefd alle

van staal, gehard en geslepen, de wormraderen van phosphor- krachtverlies door wrijving tot een minimum te beperken, brons of in elk geval van bandages van dat materiaal voor- De bediening geschiedt van af de standplaats van den

zien, loopen in olie; in het algemeen is bij den geheelen machinist of kraanknecht, waarop alle apparaten voor het

Fig. 6.