is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 13, 1898, no 35, 27-08-1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

449

M 35.

st-^tistiie: iei nvt ededeeli kt &e i>j. Opbrengst en vervoer van Spoor- en Tramwegen. MEI 1898.

Personenvervoer

■S " s Personenvervoer Goederenvervoer. Opbrengst lotale opbrengst. Perdag-kilom

Namen der Maatschappijen. a ~ 3 '

^ 3. Aantal. Opbrengst. Opbrengst, diversen. 1898. 1897. 1898. 1897.

Maatsch. tot Expl. van Staatsspoorwegen. . 1591 667810 f868,259.93 — f781,594.32 f35,434.73 f 1,685,288.98 f 1,510,034 75 f _ f _

Hollandsche IJzeren Spoorweg-maatschappij. 1275(1) 763416 779,470.— — 425,653.— — 1 225 097.— 1071 940.— — _

NederlandscheCentraalspoorweg-maatschappij — — _1_ ' ' '

N.-Brab.—Duitsche Spoorweg-maatschappij 93 _ _ _ _ _ 56,162.85 50,388.06 19.48 17 47 Med.-lna. Spoorwegmaatschappij

lijn Samarang— Vorstenlanden— Willem 1 . 205 104300 45,000.— — 146,300.— 11,900.— 203 200 190 500— 3197 29 98

lgn Batavia—Buitenzorg 56 89400 34,300.— — 39,000.— 3,300.— 76,600— 67 700— 44 12 39 —

Stoomtrarn Djocja—Brossot 24 28800 3,300.— — 2,700.— 100.— 6,I00!— 6200- 8.20 8.33

Bataviasche—Ooster Spoorweg-maatsch. . . 63(2) 96000 16,450.— — 14,000.— — 30,450 — 2202367 — —

Deli Spoorweg-maatschappij 102 - - - _ _ 100,000.'- 100W- 31.65 31.72

flea Z,md-Atrik. Spoorweg-maatschappij . . 1148 (3) - _ _ _ _ 2,572,800.— 3,120 000.- 72.29 91.49

Amsterdamsche Omnibus-maatschappij . . . 29.5 1908159 124,650.97 — — — 124 650 97 118 750165 136 30 129 85 Stoomtram weg-mii. Antwerpen—Bergen op

Zoom—Tholen

Arnhemsche Tramweg-maatschappij. . . 12 78552 6,638.75s — _ — 6 638.755 6 131 96 — —

Stoom tramweg-mij. 's-Bosch—Helmond. . . 47 — 7,988.16 — 1,467.66 207— 9 662 82 s'555 42 — —

Stoomtramweg-mij. Breskens—Maldeghem . 34.1 — 3,329.38* — 4,464.89 764.42 8,558.69* 528303' 8 09 5 —

Dedemsvaartsche Stoomtramweg-maatschappij 59.4(4) 17530 4,836.83* — 2,252.44 1,166.20* 8,255.48 5430.55* — —

Eerste Groninger Tramweg-maatschappij . . 33 — — — 7 900 I I 6 512 59

Tramweg Eindhoven—Geldrop — — — _ _ _ '_' U' __ _

Geldersch-Overijselsche Stoomtramwegmü. . 32.8 — 1,974.97 — 2,061.95* 154.40' 4,191.33 3 889.98' 4 12 381"

Geldersche Stoomtramweg-maatschappij . . 34 28674 — — — — 9,774.65 8998 325 — —

Gendringsche Tramweg-maatschappij ... 7.2 3710 — — _ — 1,251.60 1'227.67* 5 61 550

Ginnekensche Tramweg-maatschappij ... 4 50819 2,849.72 — 34.45 342.05 3,226.22 2^996.30 26^01 24.16

Gooische Stoomtramweg-maatschappij . . . 37.4 — — — — — 9,489.97 8 897 37 — —

's Gravelandsche Tramweg-maatschappij . . 7.2 6545 984.22* — 27.82* 160.— 1.172.05 1 012.50 — —

Haagsche Tramweg-maatschappij 34.6 — 53,327.87* — _ . — 53,327.87* 47205 64 49 72 44 01

Tramwegmaatschappij „de Meijenj". ... 54 21339 3,771.71 — 787.01 318.56' 4,877.28* — 2 91 —

Nederlandsche Tramweg-maatschappij . . . 115(5) 51947 16,883.74 — 5,595.44' 1,381.08 23^860.26* 20,537.51 6.66 6.13

Noord-Brab. Stoomtramweg-maatschappij .. — — — — — — . '

N.Holl. Tramwegmij Amsterdam—Sloterdijk. — — — — — — — _

Tweede Noord-Holl. Tramweg-maatschappij . 57 — 16,395.83' — 3,475.35 935.94 20,807.12' 16,315.93' 11.77' 9.23

N.Z.-Holl.Stoomtramw.-mij. Haarlem—Leiden. 28 — 8,619.37* — 999.04 462.81 10,081.22' 10,038.51 11.61 11.56

Kijmeegsche Tramweg-maatschappij . . . . 17.8(6) — 4,612.37* — 265.— 39.94 4,917.31' 3,500.72 8.91 7.24

Stoomtramweg-maatschappij Oldambt—Pekela 29 — — — — 5,041.65' 4,261.70 — —

Ooster Stoomtramweg-maatschappij .... — — — — — _

Rotterdamsche Tramweg-maatschappij . . . 52.708 768682 63,973.92 — _ 21,517.85' 85,491.77' 75,472.86 — —

Rijnlandsche Stoomtramweg-maatschappij . — — — — — —

Schielandsche Tramweg-maatschappij . . . 4.43 20599 3,059.79 — _ 16.25 3,076.04 — — —

Utreehtsche Tramweg-maatschappij .... 6.591 82868 7,110.51 — _ 224.03' 7,334.54* 6,398.48* 35.89 31.30

Tramweg Venlo—Tegelen—Steijl .... 6 4553 621.89 _ _ 56.67 679.26 519.25 3.65 2.79

"Westlandsche Stoomtramweg-maatschappij . — — — — — — — — — —

Zuider Stoomtramweg-maatschappij — — — — — — —

Tramweg-mü. Zuidlaren—Groningen . — — — — — — — — —

Ned.-Ind. Tramweg-maatschappij

lijn Batavia—Kramat—Mr. Comelis . . . 12.4 — — — — — 25,600.— 25,000.— —

Samarang—Cheribon Stoomtramwegmü. . . 154 (7) — — — — — 24',000.— 10,000.— 5.00 4.90

Samar.—Joana Stoomtramweg-maatschappij. 242 — — — — — 73'200. 69,300.— 9.80 9.20

Serajoedal Stoomtramweg-maatschappij . . 68 (8) — — — — — |4j|00 — 9,700.— 6.70 8 — Oost-Java Stoomtramweg-maatschappij

lijn ModjoTcerto—Ngoro 41 — — — — — 6,500.— 5,200.— 5.10 4.10

„ Soerabaija—Kriang 39 (9) — — — — — 15,500.— 12,100.— 12.80 19.50

Nagekomen. MAART.

Ned. Centraalspoorwegmaatschappij . . . .1 102 1 55423) 43,113.52 1 — 1 49,062.37 1 551.58*1 92,727.47*1 89,873.98*1 — ] _

Haarlem—Zandvoort Spoorwegmaatschappij . —.1 — 1 1,837.03 — 804.04* 60.19 2,701.26* 1,891.82* 10.25 7.18

Rijnlandsche Stoomtramwegmaatschappij . .j 9 j 24315 | 3,073.90 | — J 590.60 | — ! 3,664.50 | 3,807.15'| — | —

APRIL.

Haarlem—Zandvoort Spoorwegmaatschappij .1 — I — ] 2,612.09*! — i 464.90*1 69.19 I 3,146.19 1 — 1 12.34 1 —

Rijnlandsche Stoomtramwegmaatschappij . . | 9 | 26407 | 3,788.32 | — | 617.08 | — I 4,405.40 | 4,216.95 | — I —

(1) In 1897 in expl. 1274 KM. (2) In 1897 in expl. 67 KM. (3) In 1897 in expl. 1100 KM. (4) In 1897 in expl. 43.4 KM.

(5) „ . ., „ ■ , .108 , (6) , „ „ , 15.6 , (7) „ „ , , 66 „ (8) „ „ „ „ 39 , (9> » » » » 20 „

Goederenvervoer.

Totale opbrengst.