is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 13, 1898, no 38, 17-09-1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ASPHALT-WEGEÏÏ ES JITO FLOEREN.

FABRIEK

Roggeveenstraat KANTOOR

PASSAGE WIJNAND FOCKINK

Kamer I en 2

AMSTERDAM.

NATUURL. ASPHALT

VAN

VAL DE TRAVERS

ZWITSERLAND.

Gecomprimeerde Asphaltvregen en dito Dorschvloeren, Werken in Asphalt-Mastiek voor Trottoirs, Skating-Rings, Moutvloeren, Kelders, Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Magazijnvloeren, Gangen, Veranda's, Brug- en Dakbedekkingen, Beton-Fundeeringen, Stallen, enz., enz., enz.

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend,

Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren.

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz., gelieve men zich te adresseeren aan het Kantoor der Fabriek, PASSAGE WIJNAND FOCKINK, Kamer No. 1 & 2, Amsterdam.

THE NEUCHATEL ASPHALTE COMPANY Ld, eenige eigenaars van de Val de Travers Asphalt Mijnen, Zwitserland.

* Directeur voor Nederland en Koloniën: W. PATON WALSH.

JAN HAMER &C°.,

Heerengracht 583, bij de Utrechtsche straat, Am gto:rca.cn33L. *

BOYLE'S PATENT laatst verbeterde

LflcMppoiititiirs en aorsteApei

Duizenden met het meeste succes op verschillende Rijks-, Gemeente- en Particuliere gebouwen hier te lande geplaatst.

Iedere ventilator is van het bekende handelsmerk en onze firma-naam voorzien, zoodat geen fabrikaat zonder deze merken uit onze handen komt

I@@illWllfF & 0%

KINDERDIJK en VLAARDINGEN.

Bullivant's Buizen Slaaliraaitoiiw

voor verschillende doeleinden, Afstands- en peillijnen met haspels.

WIEPBANDEN en SJORRINGS volgens waterstaatsmodel.

NAAMLOOZE VBNTffOOTSCHAP

ACGUMULATORENFABRIEK „MAARSSEN".

MAARSSEN bij Utrecht.

COMMISSABISSEN de HH. P. A. ROS en J. C. HEUFF te Gorinchem, J. P. HEI.ÏM.OM te '« Gravezande en

J. J. S. R. ZIMMERMAÜT te Maarsseveen. Directeur: C. E. WOLFF.

FABRICEEREN en LEVEREN met STEEDS TOENEMEND SUCCES

ACCUMULATOREN voor ALLE DOELEINDEN.

Speciale afdeeling voor ELECTRISCHE IINSTALLATIEËN als vertegenwoordiger van

ICOLBEIV cfe O0. to VYSOCAKT-1PRAG-.

DRAAISTROOM- C« KTV KKATOR

waarvan o. a. eene van 250 en eene van 150 P.K.

DRAAISTROOM-MOTOR

waarvan een aantal waaronder van 80 P.K.

voor Nederlandsche Rekening in aanbouw.

Gertrnkt bij F. J. BELINFANTE, voorh.: A. I). SCHINKEL.