is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 13, 1898, no 44, 29-10-1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M 44

544

f 706 000 voor de lijn Batavia—Anjer, f 2 202 000 voor de lijn Kalisat—Banjoewangi, en f 1 260 000 voor uitbreiding van in exploitatie zijnde lijnen. Een voorstel van den Gouverneur-Generaal om gelden uit te trekken voor eene tramwegverbinding in de Pedirstreek werd te laat ontvangen om er. nog bij deze ontwerp-begrooting op te rekenen; deze uitgaaf zal dus nader bij nota van wijziging worden voorgedragen.

De kosten van exploitatie der staatsspoorwegen zijn geraamd op f 7 270 000 (.tegen f 6438 000 voor 1898), waaronder f 3 854 000 voor de Oosterlijnen, f 2 460000 voor de Westerlijnen, f 140 000 voor de lijn Batavia—Krawang, en f 816 000 voor den spoorweg ter Sumatra's Westkust.

October 1898. Th. Six.

S T A. TISTIB 3=t JEJ JVE IE 3Z> ZE 13 ü EIj I 3NT <3r ZE 3XT.

Opbrengst en vervoer van Spoor- en Tramwegen. .11 i. 1 189 8.

3 S $ Personenvervoer Goederenvervoer. Opbrengst Totale opbrengst. Perdag-kilom.

Namen der Maatschappijen. 1s "

< H~ Aantal. Opbrengst. Opbrengst. diversen. 1898. 1897. 1898. 1897.

Maatsch. tot Expl. van Staatsspoorwegen. . 1589(1) 814473 fl036,254.34 — f841,601.30 f67,180.78 f 1,945,036.42 f 1,863,824.96 f — f —

Hollandsche IJzeren Spoorweg-maatschappij. 1275(2) 897041 892,298.— — 510,318.— 15,810.— 1,418,426.— 1,388,651.— — —

NederlandscheCentraalspoorweg-maatschappij — — — — — — — — — —

N.-Brab.—Duitache Spoorweg-maatschappij 93 — — — — — 62,063.35 56,686.31" 21.52» 19.66

Ned.-Ind. Spoorwegmaatschappij

lijn Samarang—Vorstenlanden—Willem 1 . 205 127800 54,200.— — 257,900.— 10,700— 322,800.— 332,200.— 50.79 52.27

lijn Batavia—Buitenzorg 56 86200 28,900.— — 43,000.— 2,800.— 74,700.— 78,900.— 43.03 45.44

Stoomtram Djocja—Brossot 24 33400 3,900— — 15,000.— 300.— 19,200.— 16,500.— 25.80 22.17

Stoomtram Djocja—Magelang 47(3) 42000 9,400.— — 4,400.— 100.— 13,900.— — 9.54 —

Bataviasche—Ooster Spoorweg-maatsch. . . 63(4) 100000 21,000.— — 22,000.— — 43,000— 31,912.55 — —

Deli Spoorweg-maatschappij 102 — — — — — 87,000.— 85,000.— 27.51 26.91

Ned. Zuid-Afrik. Spoorweg-maatschappij . . 1148 (5) — — — — — 2,596,800.— 3,132,000.— 72.97 91.85

Amsterdamsche Omnibus-maatschappij . . . 29.5 1915611 124,821.82» — — — I24,82l.825 127,715.46 136.49 139.65 Stoomtramweg-mii. Antwerpen—Bergen op

Zoom—Tholen — — — — — — — — — —

Arnhemsehe Tramweg-maatschappij. . . 12 102033 9,212.50 — — — 9,212.50 12,150.02s — —

Stoomtramweg-mii. 's-Bosch—Helmond. . . 47 — 8,393.43» — 1,710.82» 207.— 10,311.26 9,448.34 — —

Stoomtramweg-mii. Breskens—Maldeghem . 34.1 — 3,597.42 — 6,022.45' 781.81' 10,401.69 8,925.38' 9.84 8.44

Dedemsvaartsche Stoomtramweg-maatschappij 59.4(6) 16397 5,560.51" — 2,023.73 1,100.26 8,684.50" 6,451.84" — —

Eerste Groninger Tramweg-maatschappij . . 49 — — — — — 6,726.96 6,730.60 — —

Tramweg Eindhoven—Geldrop — — — — — — — — — —

Geldersch-Overijselsche Stoomtramwegmij. . 32.8 — 2,399.64" — 2,258.22 165.86" 4,823.73 4,907.54" 4.74' 4.82'

Geldersche Stoomtramweg-maatschappij . . 34 41399 — — — — 12,235.27 13,100.71 — —

Gendringsche Tramweg-maatschappij ... 7.2 3733 — — — — l-,340.89 1,390.15' 6.01 6.23

Ginnekensche Tramweg-maatschappij ... 4 70317 4,126.17" — 61.75 124.56 4,312.48" 4,304.76 34.78 34.71

Gooische Stoomtramweg-maatschappij . . . 37.4 — — — — — 11,539.35» 13,630.78' — —

's Gravelandsche Tramweg-maatschappij . . 7 9601 1,365.02' — 14.30 99.62" 1,478.95 1,387.30 — —

Haagsche Tramweg-maatschappij 34.6 — 80,477.73 — — — 80,477.73 80,280.70 75.03 74.84"

Tramwegmaatschappij „de Meijerij" . . . . 54(7) 16687 3,255.49 — 1,514.90 267.S1 5,038.20 3,518.44 3.01 —

Nederlandsche Tramweg-maatschappij . . . 115(8) 48158 15,823.94 — 5,277.15 1,100.19 22,201.28 22,048.61 6.23 6.59

Noord-Brab. Stoomtramweg-maatschappij .. — — — — — — — — —■ —

N.Holl. Tramwegmij Amsterdam—Sloterdijk. — — — — — — — — — —

Tweede Noord-HolL Tramweg-maatschappij . 57 — 16,380.74 — 3,308.62 993.43 20,682.79 18,777.13 11.70" 10.62"

N.Z.-Holl.Stoomtramw.-mij. Haarlem—Leiden. 28 — 8,381.64" — 1,254.07 475.58 10,111.29' 11,128.90" 11.65 12.82

Nijmeegsche Tramweg-maatschappij . . . . 17.8 — 7,932.16 — 410.20 34.30 8,376.66 8,598.13 15.18 15.58

Stoomtramweg-maatschappij Oldambt—Pekela 29 — — — — — 4,194.62 3,768.91 — —

Ooster Stoomtramweg-maatschappij .... — — — — — — — — — —

Rotterdamsche Tramweg-maatschappij . . . 52.708 814492 67,601.41' — — 22,580.46' 90,181.88 87,124.30 — —

Rijnlandsche Stoomtramweg-maatschappij . — — — — — — — — — —

Schielandsche Tramweg-maatschappij . . . 4.43 25208 3,483.24 — — 12.45 3,495.69 — — —

Utrechtsche Tramweg-maatschappij. . . . 6.591 94240 7,338.67' — — 292.53' 7,631.21 7,696.33 37.34 37.52

Tramweg Venlo—Tegelen—Steijl .... 6 4757 622.37 — — 57.43 679.80 762.57 3.65 4.10

Westlandsche Stoomtramweg-maatschappij . 19 47053 8,367.87' 403 779.34 159.90' 9,307.12 8.897.53 14.29" 13.69'

Zuider Stoomtramweg-maatschappij — — — — — — — ■— — —

Tramweg-mi). Zuidlaren—Groningen . — — — — — — — — —

Ned.-Ind. Tramweg-maatschappij

lijn Batavia—Kramat—Mr. Cornelis . . . 12.4 — — — — — 27,000.— 26,000— — —

Samarang—Cheribon Stoomtramwegm». . . 89 (9) — — — — — 48,500.— 30,600— 8.30 12.30

Samar.—Joana Stoomtramweg-maatschappij. 242 — — — — — 111,100.— 104,500— 14.80 13.90

Serajoedal Stoomtramweg-maatschappij . . 85(10) —— — —— 34,200.— 28,800.— 13.— 17.20 Oost-Java Stoomtramweg-maatschappij

lijn Modjokerto-Ngoro ...... 41 - - - - - 16,300.- 16,000.- 12.80 12.60

„ Soerabaija-Kriang 39(11) - - - 16,200— 14,300.- 13.40 20.90

Nagekomen.

MEI.

Ned. Centraal Spoorwegmaatschappij. . . . | 102 | 87486 1 60,983.18 | — I 45,998.96 | 673.66| 107,655.80 | — I — I —

JUKI.

Haarlem—Zandvoort Spoorwegmaatschappij .| — | — I 7,736.72=1 — | 1.050.71» | 93.52 | 8,880.96 | — | 34.831 —

(1) In 1897 in expl. 1591 KM. (2) In 1897 in expl. 1274 KM. (3) In exploitatie sedert Uuli 1898. (4) In 1897 in expl. 57 KM.

C5) „ „ „ „ 1100 „ (6) „ „ „ „ 43.4 „ (7) In 1897 in expl. 30 KM. (8) , „ „ » 108 „ (9) « „ » „ 80 „ (10) „ „ „ „ 54 „ (11) „ „ „22 „