is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 13, 1898, no 48, 26-11-1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ASPHALT-WBQBN EN DITO TLOEHEN.

FABRIEK Roggeveenstraat KANTOOR PASSAGE WIJNAND FOCKINK Kamer I en 2 AMSTERDAM.

NATUURL. ASPHALT

van

VAL DE TRAVERS

ZWITSERLAND.

Gecomprimeerde Asphaltwegen en dito Dorschvloeren, Werken in Asphalt-Mastiek voor Trottoirs, Skating-Rings, Lawntenniscourts, Spinnerijen, Weverijen, Ververijen, Moutvloeren, Kelders, Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Magazijnvloeren, Gangen, Veranda's, Brug- en Dakbedekkingen, Beton-Fundeeringen, Stallen, enz., enz., enz.

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend.

Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren.

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz., gelieve men zich te adresseeren aan het Kantoor der Fabriek, PASSAGE WIJNAND FOCKINK, Kamer No. 1 & 2, Amsterdam.

THE NEUCHATEL ASPHALTE COMPANY Ld, eenige eigenaars van de Val de Travers Asphalt Mijnen, Zwitserland.

Directeur voor Nederland en Koloniën: W. PATON WALSH.

MerlaMsctiu' Haatscbaprü

voor

MON IER-W ER KEN

te AMSTERDAM. Directeur: J. N. Landré.

Ce ment-IJzerwerken

volgensde systemen Monier, Rabitz en aanverwante stelsels.

WATERDICHTE WERKEN,

als: Kelders, Reservoirs, Regenbakken, Daken, Privaatputten, Kuipen enz. Gewelven, Vloeren, Buizen, Tunnels, Muren.

Bescherming tegen brand.

Brandvrije Helders.

KANTOOR: 3e Weteringdwarsstraat 36, WERKPLAATS: Jaagpad bij den Omval (Weesperzijde)

JAN HAMER & Cl

Heerengracht 583, AMSTERDAM.

AMER1K. LUCHT- en STOFZUIGERS,

= WING's patent. =

Voor het VERWIJDEREN van warme of slechte lucht, stof, stoom, gassen enz.

Voor DROGEVG en AFKOELISCi in fabrieken van verschillenden aard.

In tal van fabrieken en voor verschillende doeleinden, hier te lande, in gebruik. 1

HOOGEKWEKFF & €%

KINDERDIJK en VLAARD1NGEN.

Billirat's Bnitzaam Staaltattoiiw

voor verschillende doeleinden, Afstands- en peillijnen met haspels.

WIEPBANDEN en S J0RRlN GS volgens waterstaatsmodel.

JVAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

ACGUMU LATD REN FABRIEK „MAAR SS EN",

MAABSSEN bij Utrecht.

COMMISSARISSEN de HH. P. A. BOS en J. C. HEUFF te Gorinchem, J. P. HEIJBLOM te 's Gravezande en

J. J. S. R. MMMERMAN te Maarsseveen. Directeur: C. E. WOEFF.

FABRICEEREN en LEVEREN met STEEDS TOENEMEND SUCCES

ACCUMULATOREN voor ALLE DOELEINDEN.

Speciale afdeeling voor ELECTRISCHE INSTALLAT1EËN als vertegenwoordiger van

KOLBEN cfe O0, te VYSOCAIST-PRA Gr.

DRAAISTROOM-GENERATOR DRAAISTROOM-MOTOR

waarvan o. a. eene van 250 en eene van 150 P.K. waarvan een aantal waaronder van 80 P.K.

voor Nederlandsche Mekening in aanbouw.

(iadrukt bij F. J. BELINFANTE, vourh.: A. D. SCHINKEL.