is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 13, 1898, no 52, 24-12-1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

646

IS T A. TISTIE 151 3S 3VE EDEDBBIiI 3NT <3- lü 3XT.

Opbrengst en vervoer van Spoor- en Tramwegen. SEPTEMBER 18 9 8.

Namen der Maatschappijen.

Aantal K.M. in exploitatie

Personenvervoer Goederenvervoer. Opbrengst Totale opbrengst. Perdag-kilom. Aantal, j Opbrengt ^on- opbrengst, diversen. 1898. 1897. 1898. 1897.

Maatsoh. tot Expl. van Staatsspoorwegen. . 1585(1) 795900 f 994,826.64 - f993,375.66 f30,190.74 f 2,018,393.04 f 1,925,610.17 f - f —

Hollandsche IJzeren Spoorweg-maatschappij. 1275(2) 879077 867,810.— — 545,611.— 27,189.— 1,440,610.— 1,344,874.— — —

NederlandscheCentraalspoorweg-maatschappij — — — — — — — . ~ ~, ~~

N.-Brab.—Duitsche Spoorweg-maatschappij 93 — — — — — 68,100.75 67,409.92 24.41 24.16

Ned.-Ind. Spoorwegmaatschappij „ ,„ „„

liin Samaranq—Vorstenlanden—Willem 1 . 205 104100 44,000.- - 214,300.— 8,200.— 266,500.— 298,100.- 43.33 48.47

lïïn Batavia—Buitenzorg 56 88600 29,600.- - 40,300.- 3,000.- 72,900.- 69,100.- 43.39 41.13

Stoomtram Djocja-Brossot 24 28900 3,300.- - 10,200.- 200.- 13,700.- 15,300.- 19.02 21.25

Stoomtram Djocja—Magelang 47 39200 7,300.— — 4,300.— 200.— I 1,800.— — 8.37 —

Bataviasche—Ooster Spoorweg-maatsch. . . — — — — — — — „_T„„ ~„

Deli Spoorweg-maatschappij 102 - - - - - „'"3,000.- 87,000.- 33.66 28.43

Ned. Zuid-Afrik. Spoorweg-maatschappij . . 1148 - - - 2,613,600.- 2,704,800.- 75.89 78.53

Amsterdamsche Omnibus-maatschappij . . . 29.5 2192081 144,922.88 — — - 144,922.88 123,039.535 1 63.75 139.03 Stoomtram weg-mü. Antwerpen—Bergen op

Zoom—Tholen — — — — —

Arnhemsehe Tramweg-maatschappij. . . 12 85301 7,237.09» — — — 7,237.09" 7,180.41 — —

Stoomtramweg-mU. 's-Bosch-Helmond. . . 47 — 8,154.74 — 1,596.19 207.- 9,957.93 9,937.63 - -

Stoomtramweg-mü. Breskens—Maldeghem . 34.1 — 4,438.40 — 4,750.71' 802.71" 9,991.83 9,173.97 9.77 8.97

Dedemsvaartsche Stoomtramweg-maatschappij 59.4 13525 4,476.86 — 2,024.21" 1,084.72' 7,585.80 5,410.50s — —

Eerste Groninger Tramweg-maatschappij . . 49 — — — — — 6,142.92 6,521.30'

Tramweg Eindhoven—Geldrop — — — — •— . ~7„ . .T„ 7Z„

Geldersch-Overijselsche Stoomtramwegmii. . 32.8 — 1,839.87 — 2,260.41 148.95' 4,249.23' 4,025.34 4.32 4.09

Geldersche Stoomtramweg-maatschappij . . 34 30594 - - - - ?,964.46 l0/J'^l - -

Gendringsche Tramweg-maatschappij ... 7.2 3919 — — — — 1,358. 13 1,337.7b b.29 b.19

Ginnekensche Tramweg-maatschap ... 4 58405 3,493.75 - 58.45 78.37 3,630.57 2,823.70^ 30.25 23.53

Gooische Stoomtramweg-maatschappij ... 37.4 — — — — 7*?23"2t. 9'™Hn ~~ ~

's Gravelandsche Tramweg-maatschappij . . 7 7689 1,087.85 - 12.49' 87.50 ' • 84 ™0-*> ~ ~

Haagsehe Tramweg-maatschappij 34.6 - 97,174.30 - 27Alüt 6^T!12 9f£68o«.

Tramwegmaatschappij „de Meijerij" .... 54 17168 3,305.59 - 1,354.34' 315.13 4,975.06' J>'«lltl 1%

Nederlandsche Tramweg-maatschappij . . . 115(3) 51121 16,161.42' - 5,320.15 1,709.71' 23,191.39 21,286.09 6.72 6.57

Noord-Brab. Stoomtramweg-maatschappij . . — — — — — —

N.Holl. Tramweemii Amsterdam—Sloterdijk. — — — — — — — _ —

Tweede Noord-Holl. Tramweg-maatschappij . 57 - 16,685.06' — 3,256.35 1,740.55 21,68196 17,333.95 12.68 10.13'

N.Z.-Holl.Stoomtramw.-mij. Haarlem-Leiden. 28 — 8,042.92" - 1,514.34' 409.75 9,967.02 10,091.65' 11.86' 12.01'

Nijmeegsche Tramweg-maatschappij . . . . 17.8 - 4,309.45 — 294.10 42.01 *'645-5^ ^ll^t 8-7 8-18 *

Stoomtramweg-maatschappijOldambt—Pekela 29 — — — — — 4,929.10' 6,635.2.. — —

Ooster Stoomtramweg-maatschappij .... — — — — — „. ~_~ ,_ „~~7„„ nn

Botterdamsche Tramweg-maatschappij . . . 52.708 792965 63,633.91 — — 21,341.24 84,975.15 75,432.88 - -

Rijnlandsche Stoomtramweg-maatschappij . — — — — — — ~~

Schielandsche Tramweg-maatschappij . . . 4.43 19813 2,459.71 — — 14.85 2,474.56 — — —

Utreohtsche Tramweg-maatschappij. . . . 6.591 84423 6,937.51 — — 275.96' 7,213.47' 6,765.11 36.48 34.21

Tramweg Venlo-Tegelen—Steijl .... 6 6728 998.20 - - 80.23 1078.43 1,144.34 5.99 6.35

Westlandsche Stoomtramweg-maatschappij . 19 52434 9,888.08' 350 679.14 1,007.36 11,574.58' 9,132.33 18.37 14.495

Zuider Stoomtramweg-maatschappij ... 25 — 3,685.04' — 1,721.64 125.— 5,531.68' 5,483.07 7.37' 7.31

Tramweg-mii. Zuidlaren—Groningen . — — — — — —

Ned.-Ind. Tramweg-maatschappij

lijn Batavia—Kramat—Mr. Cornelis . . . 12.4 — — — ' — — oo'™rV ~ ~

Samarang—Cheribon Stoomtramwegmii. . . 189 (4) — — — — — 77'40,0,'- I A™ ,8 ;2 ™

Samar.—Joana Stoomtramweg-maatschappij. 242 — — — — — °7'^°.""~ ' Ion

Serajoedal Stoomtramweg-maatschappij . . 85 (5) — — — — — 31,000.— 28,800.— 12.20 17.80

Oost-Java Stoomtramweg-maatschappij .„„_„ nnn

ïi]n Modjokerto-Ngoro ...... 41 - - - - - 13,000.- 15,200.- 10.60 12.40

1 Soerabaija-Kriang 39 (6) - - - - - 17,400- 13,900.- 14.90 21.10

Nagekomen. A U G- US T U S.

Haarlem-Zandvoort Spoorwegmaatschappij .1 — I — j 17,017.90 [ — I 1,156.30 I 106.49 I 18,280.69 I — I 69.38 —

Ned. Centraalspoorwegmaatschappij . . . .102 140957 77,122.30» — 43,933.93 | 955.34" 122,011.58 114,152.86' — —

Egnlandsche Stoomtramwegmaatschappij . . I 9 I 54587 I 8,340.06 ' — | 935.59 | — | 9,275.65 I — I — —

JULI.

Haarlem—Zandvoort Spoorwegmaatschappij . I — I — I 13,079.99»! — I 1,269.27 I 113.16' I 14,462 43 I - I 54.88'| —

Ned. Centraalspoorwegmaatschappij . . . . | 102 | 143903 | 78,568.79 1 — | 41,808.98 '| 662.68' | 121,040.46 | 104,982.03 | — | —

(1) In 1897 in expl. 1591 KM. (2) In 1897 in expl. 1274 KM. (3) In 1897 in expl. 108 KM. (4) In 1897 in expl. 87 KM. (5) „ , » , 54 „ (6) „ „. , „ 22 „