Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

188

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 15

WT JAARBEURS UÏTGEVERSPAVÏLJOEN ~W

EXTRA CONDITIËN

W. TEN HAVE - AMSTERDAM

AANBIEDING 1919

NIEUWE UITGAVEN

Aanbiedingsvoorw.: 1=5 ex. 30 %, 6-10 35 %, 11=15 40 %, meerdere ex. 45 %

DUHAMEL, Martelaren.

Uit het Fransch vertaald door Jetske s. s. Faber. / 2.50 ing. f 2.90 geb.

Augusta de Wit schreef over dit boek reeds toen het in de Fransche taal verscheen: (N. Rott. Crt. 27/8/1918;.

„Laat de titel niemand afschrikken! Niet enkel „een beter begrip van wat lijden is" winnen zij uit het waarachtige boek, dat den oorlog toont voor wat hij in waarheid is: „de groote beleediging door het schepsel zichzelven aangedaan". Maar beter nog dan een begrip, een besluit: den wil om alle krachten in te spannen voor den strijd, die in de toekomst sulk lijden onmogelijk maken gal".

Dr. H. PIERSON, Gelijkenissen.

Uitstekend belijdenisgeschenk. Een boek van blijvende waarde. Prijs / 1.90 ing. f 2.50 geb.

Dr. H. PIERSON, Luxe uitgave van Goethe's Herman en Dorotltea.

(Van de goedkoope editie, f 0.75, verscheen reeds de tweede druk). Geïllustreerd door Frans van Noorden. / 2.90 ing. f 3.50 geb.

ACTUEEL!

Ds. T. FERWERDA, Ger. Predikant te Amsterdam, Wat moet de Kerk doen om haar invloed op het Volksleven te handhaven. Prijs f 0.40

Dr. A. W. BRONSVELD, Souvenirs.

Verschenen in zijn 80ste levensjaar. De auteur is als hoofdredakteur van Stemmen voor Waarheid en Vrede door het geheele land bekend, f 2.50 ing. f 2.90 geb.

Nieuwe druk van': 683 PAUL KONIG, Tocht van de Deatschland. (Dertigste duizendtal), f 0.90.

N. V. FABRIEK VAN FIJNE VERVEN EN INKTEN VOORHEEN TALENS & ZOON - APELDOORN

Bezoekt op de Derde Nederlandsche Jaarbeurs onze

MONSTERKAMER No. 4141 PARK TIVOLI

Sluiten