Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 15 NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

191

Bezoekt onzen Stand

op de 3e Ned. Jaarbeurs

Tivoli 4145, 4153 en 4154

Bukman & Sartorius

AMSTERDAM 680

PH. SIMONS & CO., 's-Gravenhage Amsterdam — Rotterdam

————— • ————— 056

Fabriek van Kantoor-en Notitieboeken Bureau-Artikelen - Papier-Bewerking

Op de 3de Jaarbeurs te Utrecht Park Tivoli, Kamers NS. 4146B en 4147

J. M. VAN ROSSUM

AMSTERDAM

Duitsche Import - Uitgever

Toonkamer gedurende de Jaarbeurs gevestigd Zadelstraat 16 en geopend iederen werkdag van 1-5 uur (behalve Zaterdag). 702

GEVRAAGD 30 Maandkalenders

onverschillig welke uitgaaf.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 694

Teruggevraagd vóór 1 Maart a s., t e r r u i 1 i n g voor den nieuwen druk: 684

Of Olden Times and New,.

onder redactie van L. v. d. Wal: R. L. Stevenson, Kidnapped, door H, Weersma. Groningen J. B. WOLTERS

Sluiten