Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

192

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 15

■ H.H. Boekhandelaren -

werkt nu met het buitengewoon gunstig gerecenseerde boek van

• R. KUYPER • Leiddraad voor de Studie der Staatsinrichting in Nederland

Prijs: f 2.— Ingenaaid; f 2.60 Gecartonneerd

• Getallen op Aanbiedingsvoorwaarden uiterlijk tot ultimo Februari •

A. H. KRUYT, Uitg. AMSTERDAM vos

Teruggevraagd

ter ruiling voor den nieuwen druk:

H.C.DERKSEN, Theorie der Rekenkunde, deel I, tweede druk;

M. H. VAN GESTEL, De Beginselen der Perspectief of Doorzichtkunde, vijfde druk.

Terugzending vóór 1 Maart 1919.

J. SCHAAFSTAL Hilversum 685

Teruggevraagd

ter ruiling vóór 1 Maart: BOIMAN, KLERK en v. d.

VLIET,Handelsrekenen,

III, 6e druk.

BRINKMAN & ZOON Amsterdam 705

Te koop gevraagd: Brïnkm. Catal. 1882-1910 met Repert.

Br. onder h. Nr. dezer Adv. a. h. Bureau v. d. Blad. 692

3 /o Extra-Korting

Van alle boeken-orders, persoonlijk op de

JAARBEURS

opgegeven, wordt van het

totale netto bedrag

3 °/0 extra-korting afgetrokken.

Ga naar Stand 4146

PARK TIVOLI (Utrecht)

Fa. LA RIV1ÈRE & VOORHOEVE, ZWOLLE

24 FEBRUARI—8 MAART 1919

PSTÖKKINK

| f^Tw i

C.DITMERKJ2 WAARBORGT GOEDE UITVOERING

653

Sluiten