Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zes-en-tachtigste jaargang

No. 16

Dinsdag 25 Februari 1919

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

UITGEGEVEN DOOR DE VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS - VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGAVOND - REDACTEUR: P. BAUSCH

BUREAU: HEERENGRACHT 124/8, AMSTERDAM - TEL. 6844 N

Geabonneerden op en adverteerders in het Nieuwsblad voor den Boekhandel worden indachtig gemaakt, dat zij voor zich als bindend erkennen en verplicht zijn na te leven de bepalingen van het Reglement voor het Nieuwsblad voor den Boekhandel en van artikel 13 van het Algemeen Reglement van de Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels, zooals die laatstelijk zijn vastgesteld en eventueel later zullen worden gewijzigd

OFFICIEEL GEDEELTE

VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS

BESTELHUIS VAN DEN BOEKHANDEL Het Bestelhuis is in de maand Maart

geopend van 7.30 v.m. tot 5.30 n.m. Belangrijke partijen moeten uiterlijk

5.15 zijn afgegeven.

De Directeur van het Bestelhuis: D. P. HARTING Amsterdam, 22 Februari 1919

TER VERTALING AANGETEEKENDE WERKEN

Wegens ongesteldheid van den heer J. M. Roos van den Berg, gelieve men alle brieven inzake Vertalingsrechtvoorloopig te zenden aan den Secretaris der Commissie, den heer J. H. DE WIT, Utrechtschestraat 54, te Amsterdam.

Aangeteekende stukken aan hetzelfde adres, onder bijvoeging van Postkantoor Amstel.

Bij de Commissie tot regeling van het vertalingsrecht is volgens de laatste opgave ingekomen:

Bordeaux, Henry: La voie sans retour. Paris, 9e Edition op 19 Februari 1919 door Feikema, Caarelsen & Co. te Amsterdam, ten behoeve van G. J. Slothouwer te Amersfoort.

De Silentio (Johannes): Frygt og Baeven. Tredie Udgave, Kjöbenhavn 1915. (Kierkegaard, Sören, Udvalgte Skriften II) op 22 Februari 1919 doörN.V. Boekhandel Hijman, Stenfert Kroese & van der Zande te Arnhem.

(De eerste druk van dit werk verscheen in 1843).

Het bewijs tot het recht van uitgave in

de Nederlandsche taal van :

Barbusse, Henri: Nous autres. Paris 1914. Van den uitgever verkregen op 3 Januari 1919. Aangeteekend op 22 Februari 1919, door J. Philip Kruseman, te 's-Gravenhage.

Barbusse, Henri: Clarté. Paris 1919. Van den uitgever verkregen op 3 Januari 1919. Aangeteekend op 22 Februari 1919 door J. Philip Kruseman te 's-Gravenhage.

Namens de Commissie: J. H. DE WIT Amsterdam, 24 Februari 1919 Secretaris

NIET OFFICIEEL GEDEELTE

NIEUWE UITGAVEN IN NEDERLAND

De mededeelingen, welke uitgevers in deze rubriek geplaatst wenschen onder de titels hunner uitgaven, worden met 10 cent per regel berekend.

Barbusse, Henri: Het vuur. (Dagboek van een escouade). Vertaald door Andries de Rosa. 4e druk. Amsterdam, Em. Querido. 8". [195xl3]. (VIII, 323 blz., m. 2 portrn.).

ƒ 1.90; geb. ƒ 2.50

De populaire editie.

Sluiten