Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 16

NIEUWSBLAD VÓÓR DEN BOEKHANDEL

HOES & VERBIEST, te Gouda, vragen aanbieding, oud of nieuw, van: Foerster, School en karakter; ld., Schuld und Sühne; Moeder Loyola, Jezus van Nazareth; Montijn, GriekschNed. woordenboek. 745

K. BLEES Gz , te Zaandam, vraagt aanbieding van: De Vries, Beschrijvende meetkunde, 2 dln.; Dr. Beekman, Wiskundige opgaven ; De Levende natuur 1917-'18, id., 1918-'19; De Natuur 1917, id. 1918, id. 1919. 739

Gevraagd onder het Nr. dezer Advert.: Schaepman, Verz. dichtwerken; Roland Holst, Revol. massa-actie; v. Ginneken, Handl. Ned. taal. 720

G e v r a a gd onder het Nr. dezer Advert.: De Economist, jaarg. '17 en '18. 732

H. H. KOK Bzn., te Zwolle, vraagt: 2 Lucas, Leonie; 2 v. Hoogstraten-Schoen, Jager-monnik; 2 ld., IJzeren ridder; 2 Calcar, Star in den nacht; 2 Beijer, Non v. Dobberlin; 2 Junger, Dorpsdominee. Alles geb. 736

Aangeboden aan den meestb.: 26 ex. Mehler, Ned.Latijnsch woordenboek, ledr. 1907 (nieuw) a ƒ 3.90. 721 Nijmegen L.C.G.MALMBERG

Gevraagde en Aangeboden Boeken

Gevraagd :

J. C. & W. Altorffer, Midd. •Curwood, Isobel. Geb. Nw. *Curwood, Marge O'Doone. G.Nw. •Curwood, De goudvallei. Geb.Nw. *Kramers,Dict,Fr,-N, etN.-Fr. 2 v.

J. M. Bredée's Boekh., Rotterd. 2 Unie-almanak. '19.

v.Benthem & Jutting, Middelb. Bülsche, De tnensch.

E. J. Brill, Leiden. •Juynboll, Handl. Mohamm. wet. *De Jonge, Opk. Ned. gezag. Dl. I. •Winter, Kawi-Jav. wrndbk. ~FaTbTÉrugsma Az., Utrecht. R. Holst, Rev. massa-actie. 1. of g.

J. H. de Bussv, Amsterdam. Te Winkel, Gesch. Ned. taal. J. Haardt, Ave, Imperator. De Vries, Soorten en variëteiten.

Paul Brand, Bussum. *2B.Toussaint, Maj.Frans.ed.W B. *2 Wolf, D., Sara Burgerh.ed.W.B. *2 Aug. de Wit, Orpheus i.d. dessa. •3 Streuvels, Vlaschaard. *3 Streuvels, Kerstekind. •2 Koenen, De moeder. *2 Koenen, Wilde jager. •2 Schiirmann, Violiers. *Schürmann, De Berkelmans. *2 Beatrijs.

*Jan Feith, Een week als vliegenier. *Jan Feith, Flip en zijn speurhond. *Jan Feith, Zwerftochten. *Werem.Buning,Marine-schetsen. •Heijermans, Op hoop van zegen. •Haspels, Vreugde v. Holland. *Haspels, Onder de Brandaris. •Haspels, Zee en heide. •Erens, Literaire wandeling. •Schimmel, S. Semeyns(ed.W.B.). •Rein. de Vos, Vert.v. Str. (W.-B.).

J. Cikot, 's-Gravenhage. Het Paleis van justitie. 1901-10.

H. J. Dieben, Leiden. Ginneken, Handbk. Ned. taal. I. II.

S. C. van Doesburgh, Leiden. Groot Nederland.1918 en 1919.Gel.

A. van Duijnen, Nijmegen. *De Coster, Uilensp. e. L.Goedzak. •Sarzena, Volm. bouwmeester. •Vercoullie, Etymol. woordenboek.

A. Dupont, Amsterdam. Kelly's Directory of merchants.

J. Emmering, Amsterdam. Vliegen, Dageraad der volksbevr.

Hector's Boekh., Rotterdam. Streckfusz, Geschied, der wereld. De Coster, Uilenspiegel. Ing. of g.

W. J. van Hengel, Rotterdam. Galleï, Over Kleederdrachten. Jaeger, Elementen en atomen. Meyier, Techn. vraagbaak. Geb. Nolen, Levensverzek.-geneesk. Philippona Watersport. A.b.C. code.

Kemink &ZN.'sBH.(breijer),Utr. Flammarion, Rijk der sterren.

J. Kamminga, Dokkum. •Burman, Het onafwendbare. Geb. HFTh. Kok "Bzn., Zwolle^ •Osselen v. Delden, Jodinnetje. G. •Osselen v. Delden, De Moore's.G. •Osselen v. Deld., Lastige ekster.G.

Jan W. Kraal Wzn., Zeist.— Onze huisdieren. Afl. 1. Winkler Prins, Encyclop. H-led.

Fa. b. v. d. Land, Amsterdam. v.Calcar,Grenz. v. 2werelden.Div.j. Kuyper, Oude wereldzee. Geb. Leliman, Het stadswoonhuis. Onze Eeuw. 3 a 4 mnd. oud. Oosting, Handelswoordenb. 4e dr.

Allert de Lange, Amsterdam. Nieuwe Gids. 1919. Gel. Wetenschapp. bladen. 1919. Gel. Groot Nederland. 1919. Gel. Ueber Land und Meer. 1919. Gel. Gartenlaube. 1919. Geb. Velh&Klasing.Monatsh.'17/18.Gel.

H. Lebesque, Venlo. •Schatten der aarde. In afl.

Martinus Nijhoff, '5-Gravenh. Bleiswijck, Delft. Atlas historique. 1720. 7 dln. Heyermans, Wereldstad. Benoit, Voy. a Suriname. 1839. (Chélus), Hist. nat. cacao. 1720. Vroeg, Cat. vogelen. 1764. Borel, Chin. kunst. Pressensé, Arme kleine.

Meijer & Schaafsma, Leeuw. •Kuyper, Wereldzee. 2 dln. G. Nw. •Archief, Ned. kunstgesch. Dl. II.

De Vey Mestdagh, Vlissingen. *v. d. B. v. Eysinga, Ziel d. menschheid. In leer m. etui.

P. Noordhoff, Groningen. •Sluyterman, Huisr. e. binnenh. C.

M. M. Olivier, Amsterdam. Oude jrg., Lad. home Jrnl. Oude jrg., Weid. Bazar of children.

J. P. Revers, Dordrecht. 2 jrgn. De Prins, voor oud.

N. Rot, Apeldoorn. Stumpff, Handb. ziekenverpl. Geb. Ree, Bankzaken, enz.

Fa. A. E. C.van Someren, Zutph. Woltjer, Onregelm. Gr. werkw.

W. S. Terpstra, Steenwijk.

Multatuli, Max Havelaar. Geb.

Baale, Handboek. Geb.

Perk, Gedichten. Geb.

R. Holts, Verzen. Geb.

Tagore, Wijzangen. Geb.

De Clercq, Gedichten. Geb.

Hall, Dichters v. d. tijd. Geb.

Gezelle, Bloemlezing. Geb.

Bilderdijk, Dichtwerken. Geb.

Curwood, Kazan de wolfshond. G.

Curwood, Isobel. Geb.

Haersolte, Gulden boek d. zee. G.

Robbers, Een oude Beiersche st.G.

Andersen,Sprookj. 3 d. Geb.(d.H-).

Grimm, Sprookjes.3d.G.(de Haan).

Meester, Gedenkb.Eur. oorl. 111. G.

Nieuwste jongens- en meisjesboeken. Geb. (7-16 jaar).

Romans v. 1918 en 1917. Z.g.k.d.

1 jrg. The Studio.

L. J. Veen, Amsterdam. Kemp, Het wondere lied. G.k.d.

R. W. P. de Vries, Amsterdam. Scheffer, Lapland. Allard, Scheepsbouw. Groenewegen, Vaartuigen.

D. J. Wilterdink, Deventer. •Schatten der aarde. Geb.

G. Zomer, Franeker. •Kuyper, Werk H. Geest. Geb.

Aangeboden;

De Vev Mestdagh, Vlissingen. Rembrandtbijbel. Meestb,

Sluiten