Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2s2

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL 1919. No. 16

HET VLIEGVELD

OFFICIEEL ORGAAN DER KON. NED. VER. VOOR LUCHTVAART

MAANDBLAD GEWIJD AAN DE LUCHTVAART

UITGAVE VAN DE N.V. „HET VLIEGVELD" Directeur: D. BERREKLOUW — N.Z. Voorburgwal 112, Amsterdam

Onder Redactie van J. G. C. Duinker, lste Luitenant-Vliegenier; A. C. Perk, Chef v. d. Foto-technischen Dienst der L. A.; Ir. B. Stephan, Ingenieur bij de L. A.; Dr. Ir. E. B. Wolff, Directeur v. d. Rijks-Studiedienst v. d. Luchtvaart

ABONNEMENTSPRIJS

Per jaargang van 12 nrs., franco per post, bij vooruitbetaling f8.—, Buitenland ƒ9.50 Afzonderlijke nummers, na toezending van postwissel, ƒ0.75 per stuk

m~ ZIE: STAND 4756, TIVOLI, JAARBEURS UTRECHT *9U

PH. SIMONS & CO., s-Gravenhage Amsterdam - Rotterdam

Fabriek van Kantoor- en Notitieboeken Bureau-Artikelen - Papier-Bewerking

Op de 3de Jaarbeurs te Utrecht Park Tivoli, Kamers Ngg. 4146g en 4147

INHOUD

Officieel gedeelte. Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels: Bestelhuis van den Boekhandel. - Ter vertaling aangeteekende werken. — Niet officieel gedeelte. - Nieuwe uitgaven in Nederland. - Berichten en mededeelingen: Vennootschap. Uitgaven in voorbereiding. - Derde Nederlandsche jaarbeurs. - De arbeidsduur in het drukkersbedrijf. - Uitvoer van papier. - Uit het buitenland. - Vragenbus. — Advertentiën.

Typ. amst. boek- en sthendr. vm. Ellerman harms <S Cc.

Sluiten