Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zes-en-tachtigste jaargang

No. 17

Vrijdag 28 Februari 1919

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

UITGEGEVEN DOOR DE VEREENIG1NG TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS ■ VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGAVOND • REDACTEUR: P. BAUSCH

BUREAU: HEERENGRACHT 124/8, AMSTERDAM - TEL. 6844 N

Geabonneerden op en adverteerders in liet Nieuwsblad voor den Boekhandel worden indachtig gemaakt, dat zij voor zich als bindend erkennen en verplicht zijn na te leven de bepalingen van het Reglement voor het Nieuwsblad voor den Boekhandel en van artikel 13 van het Algemeen Reglement van de Vereeniging ter bevordorht.! van de belangen des Boekhandels, zooals die laatstelijk zijn vastgesteld en eventueel later zullen worden gewijzigd.

OFFICIEEL GEDEELTE

VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS

BESTELHUIS VAN DEN BOEKHANDEL Voor het College van Commissarissen gelieve men zich in de maand Maart uitsluitend te wenden tot den heer Paul Nijhoff, die den heer G. Theod. Bom, als gedelegeerd Commissaris opvolgt.

D. P. HARTING Directeur Amsterdam, 28 Februari 1919

Onderstaande veranderingen zijn aan te brengen in de naamlijst van Committenten.

Af:

Amsterdam Drukkerij Velleman P. van Drosthagen Rnd. Jb. Citroen & Co. Joh. A. Ochtman

Gent Van Goethem & Co.

Groningen

J. Oppenheim

01d e n z a a1

F. Banning

Utrecht

Drukkerij Schilt

Waddinxveen A. M. Bruininks

Bij:

Amsterdam Handelsver. vrhn. Herm. E Smalhout & Co. (Keizersgr. 84)

Gent

Van Rijsselberghe & Rombaut vrhn van Goethem & Co.

Koevorden W. Hilarius Wzn.

01 d e n z a a 1 te lezen naast G. Bruggeman: vrhn. Firma F. Banning.

Rotterdam P. G. Bazendijk (Uitgever)

Waddinxveen J. Faber Szn. A. Noteboom.

FAILLISSEMENT W. VAN ES TE ZAANDAM De Curator in voornoemd faillissement, mr. G. W. C. Pliester, bericht dat de liquidatie van den boedel geëindigd is. Het resultaat der liquidatie

Sluiten