Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 17

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

221

GEESTIGE EX-KROONPRINS BRIEFKAARTEN

De Serie is weer met twee nieuwe onderwerpen vermeerderd en bestaat nu uit:

1. St. Helena in Holland

2. Die Wacht am Rhein 796

3. Quo Vadis?

4. Brief v. d. Ex-Kroonprins a. d. Ex-Keizer

5. Elnsam bin ich nicht alleine

6. De Kampioen van Wieringen

7. „WIR RINGEN" BIS ZUM EN DE „WIR RINGEN" BIS ZUM TOD"...

8. DE „NIEUWE" WACHT AM RHEIN

SUCCES BEKEND

Bestel nog heden vóórdat de eerste druk weer uitverkocht is.

Netto f6.— p. 100, /55.- p. 1000 UITGEVERIJ „PLANTIJN" - BUSSUM

'AANMAAK VAN'

, PRENTBRIEFKAARTEN j

ÏWEENENK*5NElrDÊN MAG,

Met ingang van 1 Maart 1919 hebben wij den prijs van:

Geschiedenis van de Bouwkunst

door J. GODEFROY

verhoogd van 60 cent tot 75 cent per aflevering. Tot nu toe zijn 15 afleveringen verschenen, terwijl het werk compleet zal zijn in 30 afl.

De vóór 1 Maart '19 bestelde ex. worden ten vervolge geleverd a 60 cent p. afl.

N.V. WED. J. AHREND & ZOON AMSTERDAM, 26 Febr. 1919 800

Wegens ziekte direct ter overname aangeboden drukke

BOEKHANDEL

met leesbibl.

Brieven onder het Nr. dezer Adv. aan het Bureau van dit Blad. 798

Boekhandel - Drukkerij

In een gemengde zaak (boekhandel, drukkerij en uitgave eener courant) wordt gevraagd een

Jongmensen P.G.

bekwaam voor het bijhouden van boeken en verdere administratieve werkzaamheden. Zij, die tevens verslagen kunnen maken en Correctie kunnen verrichten, genieten de voorkeur.

Brieven met afschriften van getuigschriften, opgave van verlangd salaris enz. onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 797

JONGMENSCH

bekend met Duitsch en administratie, ongeveer 4 jaar in het vak, zoekt plaatsing in Boek- of Kantoorboekhandel tegen 15 April.

Br. onder h. Nr. dezer Adv. a. h. Bureau v. d. Blad. 780

Ned, Oost-Indië

Besch. Jongm., 4 j. in Boeken Kantoorhandel werkzaam, tevens g. op de hoogte met alle voork. administr., in bezit dipl. H.B.S., zag zich gaarne geplaatst in Indië.

Br. onder h. Nr. dezer Adv. a. h. Bureau v. d. Blad. 773

Sluiten