Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 18 NIEUWSBLAD VOOR

DEN BOEKHANDEL

231

Korfbal. Officieel orgaan van den Nederlandschen Korfbalbond. 15ejaargang. 1919. Nö. 1 (8 Jan.). Gouda, Electrische drukkerij Joh. Mulder. Gr. 8". [28x22].

Per jrg. (26 nrs.) ƒ2.Afz. nrs. a » -.10

De leden van den Nederlandschen Korfbalbond en van het Nederlandsch Olympisch Comité ontvangen dit blad gratis.

Kunstkroniek. Geïllustreerd maandblad. 9e jaargang. 1919. No. 1 (Jan.). Groningen, Firma Kunst: O. Ebbingestraat 28. Fol. [28x22]. Per jrg. (12 nrs.), p. p. ƒ -.75

Levensmiddelenbedrjjf, Het gemeentelijk. Maandblad van de Inrichting voorgemeenteadministratie van N. Samsom te Alphen a. d. Rijn. 2e jaargang. 1919. No. 1 (Jan.). Alphen (Z.-H.), N. Samsom. Fol. [32x25].

Per jrg. (12 nrs.) Z. p.

Lichtstad, De. Van schemerlicht tot het waarachtige licht. 's-Gravenhage, J. N. Voorhoeve. KI. 8". [16x105]. (16 blz.).

ƒ -.075

100 ex. ƒ 4.50.

Lichtstralen op den akker der wereld. Red.: dr. L. Heldring, ds. P. van Wijk jr., J. W. Gunning JHzn., ds. J. Henzel. 25e jaargang. 1919. No. 1 (Jan.). Rotterdam, J. M. Bredée's Boekhandel en uitgevers-maatschappij. 8°. [195x135].

Per jrg. (6 afl.) ƒ 1.20, p. p. ƒ 1.32 Afz. nrs. a » -.25

Lutheraan, De. Orgaan van den Nederlandschen Lutherschen Jongelingsbond. Hfdred.: ds. P. Neideck. 29ejaargang. 1919. No. 1 (Jan.). Utrecht, Bureau van administr.: G. J. C. v. d. Ridder, van Lennepstr. 97. Gr. 80. [275x 19].

Per jrg. (12 nrs.), p. p. ƒ 1.25

Maandblad van den Bond ter behartiging van de belangen van het kind. 4e jaargang. 1919. No. 1 (Jan.). 's-Gravenhage, Bureau van administr.: Galilëistraat 157. 8<>. [21x135].

Per jrg. (12 nrs.) ƒ 1 —

Voor leden van aangesloten vereenigingen: p. jrg. ƒ -.50 ; aangesloten vereenigingen en begunstigers ontvangen dit blad gratis.

Maandblad, Muziekpaedagogisch. Orgaan van het Nederlandsch Muziekpaedagogisch verbond. Red.: Ary Belinfante. 19e jaargang. 1919. No. 1 (Jan.). Amsterdam, Adres van administr.: L. Springer, Bosboom Toussaintstraat 9. Gr. 8». [25 x 16].

Per jrg. (12 nrs.) ƒ 2.50 Afz. nrs. a » -.25

Maandschrift voor de aartsbroederschap van o. 1. Vrouw van het hl. hart van Jezus, gevestigd in het klooster der religieusen Ursulinen te Sittard. 51e jaargang. 1919. No. 1 (Jan.). Roermond, J. J. Romen & Zonen. 8°. [19 x 12]. Per jrg. (12 afl.), p. p. ƒ 1.—

Maandschrift voor liturgie. Uitgave der Federatie van liturgische vereenigingen in Nederland. Red.: W. L. van Adrichem, dr. W. G. J. van Koeverden, S. P. de Wit, J. de Kroon. 4e jaargang. 1919. No. 1 (Jan.). Roermond, J. J. Romen & Zonen. 8°. [24x16].

Per jrg. (12 nrs.) ƒ 3.—

De leden der vereenigingen, aangesloten bij de Federatie van liturgische vereenigingen in Nederland, ontvangen dit blad gratis.

Mannenadel en vrouweneer. Orgaan van de vereeniging Voor eer en deugd, afd. mannen en vrouwen. 8e jaargang. 1918/1919. No. 1 (Oct. 1918). Roermond, J. J. Romen & Zonen. 8n. [21 xl4].

Per jrg. (12 nrs.) ƒ 1.50 Afz. nrs. a » -.15

Martin, Hans : Danseresje. 5e druk. Rotterdam, W. L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij. 1918. 80. [21x165]. (149 blz.).

ƒ 1.75; geb. ƒ 2.50

Miedetna, Dr. R.: Johan van Oldenbarneveldt herdacht. 13 Mei 1619-13 Mei 1919. Amersfoort, Valkhoffs Boekhandel (Y. O. de Jong). 8°. [23x16]. (21 blz., m. e. portr.).

ƒ -.50

Mnemosyne. Bibliotheca philologica batava, collegerunt P. H. Damsté, J. J. Hartman, C. W. Vollgraff. Nova series. Vol. XLVII, 1919 pars 1 (Jan.). Lugduni-Batavorum.E. J. Brill. Lipsiae, O. Harrassowitz. 8°. [24x155].

Per jrg. (4 afl.) ƒ 8.—

Natuur, De. Populair geïllustreerd maandblad, gewijd aan de natuurkundige wetenschappen en hare toepassingen. Red.: dr. Z. P. Bouman. 39e jaargang. 1919. Afl. 1 (Jan.). Utrecht, N.V. Boekhandel vrhn. J. G. Broese. Gr.80. [295x205].

Per jrg. (12 afl.) ƒ 8.40

Nederland, Katholiek. Orgaan van het Centraal bureau voor de katholieke sociale actie. 11e jaargang. 1919. No. 1 (Jan.). Leiden, Uitgevers-maatschappij «Futura». 8°. [205 x 15]. Per jrg. (12 nrs.), p. p. ƒ -.70

Nederlanda, Katoliko. Maandblad. Officieel orgaan van den Ned. R. kath. Esperantistenbond «Nederlanda Katoliko», gevestigd te 's-Hertogenbosch. 10e jaargang. 1919. No. 1 (Jan.). Vught, Adres van administr.: Th W. J. van Hooff, Taaistraat 135. 8°. [21 x 135]. Per jrg. (12 nrs.), p. p. ƒ 1.— Afz. nrs. a » -.10

Numan, B. C. G., zie: Schaap, J. M., en B. C. G. Numan.

Orgaan van de Vereeniging van officieren van de Nederlandsche landmacht. Red.: A. C. v. Oorschot, le ltnt. 1919. No. 1 (Jan.). Middelburg, Gebrs. Hildernisse. 80. [235x155]. Per jrg. ƒ l

Sluiten